ข้อกำหนดและเงื่อนไข โครงการ Atmoz แจ้งวัฒนะ

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 505/3   ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 87862, 87863 เลขที่ดิน  99, 100  เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 625 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม 2563  โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่เที่ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่โครงการประมาณ เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่  เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2563    ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

โปรโมชั่น

  1. ส่วนลด 150,000 บาท เป็นส่วนลด ณ. วันโอนกรรมสิทธิ์
  2. โทรศัพท์มือถือ SAMSUNG GALAXY S10 สี Prism Black ขนาด 128 gb มูลค่า 31,900 บาท หรือ ส่วนลด ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์จำนวน 30,000 บาท โดยลูกค้าจะได้รับโทรศัพท์มือถือดังกล่าวภายใน 60 วันหลังจากชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด และหากมีเหตุให้ต้องยกเลิกห้องดังกล่าว โครงการฯ ขอสงวนสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงค่าโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าได้รับไปแล้ว
  3. ราคาเริ่ม 1.31 ล้านบาทเป็นห้องแบบสตูดิโอขนาดประมาณ 20.10 ตารางเมตร ตำแหน่ง ซี216, ซี217, ซี218
  4. ราคาผ่อนเริ่ม 3,900 บาทต่อเดือน เป็นราคาเงินผ่อนงวดดาวน์ของห้องสตูดิโอ

 

โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

 

  1. ในกรณีมีการแนะนำลูกค้า (ผู้ถูกแนะนำ) จะได้รับส่วนลด ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 15,000 บาท สำหรับโปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน
  2. แนะนำเพื่อนจอง ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 15,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 13,500 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับภายใน 60 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด

 

โปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562 – 30 เมษายน 2562