ข้อกำหนด และเงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ Atmoz รัชดา ห้วยขวาง

blog

 

 

เงื่อนไข

  • รายการส่งเสริมการขายนี้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 ธ.ค. 61 – 31 ธ.ค. 61
  • ราคาเริ่มต้น 1.99 ลบ. และ ผ่อนดาวน์ 5,900 บาท/เดือน

สำหรับห้องชุดดังต่อไปนี้ B 204, B 205, B 206, B 207, B 208, B 209, B 210, B 211, B213, B 215

  • รายละเอียดโปรโมชั่น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ภาพทุกภาพในนี้ เป็นภาพเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั้น

 

 สคบ.

โครงการแอทโมซ รัชดา – ห้วยขวาง ตั้งอยู่ที่ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการประมาณ 3 – 3 – 10 ไร่  เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2563  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ราคาเริ่มต้น 1.99 ลบ. และ ผ่อนดาวน์ 5,900 บาท/เดือน สำหรับห้องชุดดังต่อไปนี้ B 204, B 205, B 206, B 207, B 208, B 209, B 210, B 211, B213, B 215 โปรโมชั่นนี้เริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 ธ.ค. 2561 – 30 ธ.ค. 2561 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สคบ. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ รัชดา – ห้วยขวาง

โครงการ แอทโมซ รัชดา – ห้วยขวาง เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 505/3 ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 5067 เลขที่ดิน 32  เนื้อที่โครงการประมาณ 3- 3 – 10 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 594 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต อาคารสโมสร 3 ชั้น – สระว่ายน้ำ ชั้น 1 และชั้น 8  โดยเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2563  โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคาร กสิกรกรไทย จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า