Promotion แต่งครบ พร้อมอยู่รับ 3 ต่อ
เงื่อนไขสำหรับลูกค้าทั่วไปที่จองห้องชุดโครงการ Brown รัชดา 32
โดยมีราคาเริ่มต้นที่1.89 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –
15 ธันวาคม 2561 มีสิทธิ์ได้รับส่วนลดดังนี้

1 ส่วนลดค่าห้องสูงสุดจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท
2 ฟรีสูงสุด Gift Voucher เครื่องใช้ไฟฟ้า Power Buy จำนวนไม่เกิน
100,000 บาท

3 ฟรีค่าใช้จ่ายในการโอนคอนโดสูงสุดจำนวนไม่เกิน 100,000 บาท
โดยลูกค้าต้องทำการจองคอนโด Brown รัชดา 32 ในวันที่กำหนดไว้
ห้องชุดที่ราคาเริ่มต้น 1.89 ลบ. เป็นห้อง One Bedroom มีขนาด 24.04 ตรม.
สามารถรับสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขายโครงการ Brown รัชดา 32
ภายใน 60 วัน หลังจากโอนกรรมสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออลไลน์  โครงการ บราวน์ รัชดา 32 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ บราวน์ รัชดา 32  เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 505/3  ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่เลขที่ 117 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 12781 – 12783 และ 118023 เลขที่ดิน 529, 530, 528, 518,  เนื้อที่โครงการประมาณ 1- 3 – 8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 7  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 242 ยูนิต อาคารสโมสร – สระว่ายน้ำ 3 ชั้น 1 อาคาร  ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  2/2561 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ บราวน์ รัชดา 32 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้ง 505/3 ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   โครงการตั้งอยู่ที่ 117 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการประมาณ 1 – 3 – 8 ไร่  ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  2/2561 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

VIDEO

FLOOR PLAN

Project Progress

CONTACT US

บจก. แอสเซทไวส์ (สำนักงานใหญ่)
ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220

02-168-0000