พื้นที่โครงการ ประมาณ 2-2-72 ไร่

ลักษณะโครงการ
คอนโดมิเนียมแต่งครบแบบ รูปทรง E-SHAPE สูง 14 ชั้น และที่จอดรถ ใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ประกอบด้วยห้องพักอาศัยทั้งหมด 465 ยูนิต

ลักษณะห้องชุด
Studio
ขนาดพื้นที่ประมาณ 22.67-23.84 ตร.ม. 

One Bedroom
ขนาดพื้นที่ประมาณ 23.84 ตร.ม. 

One Bedroom Extra
ขนาดพื้นที่ประมาณ 25.20-28.42 ตร.ม. 

One Bedroom Exclusive
ขนาดพื้นที่ประมาณ 23.37-30.63 ตร.ม. 

One Bedroom Plus
ขนาดพื้นที่ประมาณ 32.70-37.83 ตร.ม. 

Two Bedroom
ขนาดพื้นที่ประมาณ 41.31-48.26 ตร.ม.

Project facilities

 • Lobby Hall & Library Lounge
 • Meeting Room
 • Geometry Garden
 • Reflecting Pond & Pocket Garden
 • Play Zone and Sky Lounge
 • Sky Cinema
 • Moon Deck & BBQ Terrace
 • Sky Swimming Pool
 • Panoramic Yoga Deck
 • Co Working Space
 • Chill Out Area

เงื่อนไขโปรโมชั่น โปรปิดดีล
1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสำหรับ โปรโมชั่น “โปรปิดดีล” สำหรับลูกค้าที่จองห้องชุดของ โครงการ Episode ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2561 – 25 ธ.ค. 2561 เท่านั้น
2.ค่าใช้จ่ายในการจอง 0 บาท และค่าทำสัญญา 5,000 บาท (เงื่อนไขนี้สำหรับทุกห้องที่จองและทำสัญญาในระยะเวลาโปรโมชั่น 15 พ.ย. 2561 – 25 ธ.ค. 2561 เท่านั้น )
3.ลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายใน 15 พ.ย. 2561 – 25 ธ.ค. 2561 และโอนกรรมสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2561 – 25 ธ.ค. 2561 จะได้รับ iPhone XS ขนาดหนว่ยความจำ 256 GB จำนวน 1 เครื่อง มูลค่าไม่เกิน 50,000 บาท หรือสินค้าเทียบเท่าตามราคาที่กำหนด ราคา ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561 หรือ ลูกค้าสามารถเลือกหักเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ เป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 50,000 บาท
4. ลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายใน 15 พ.ย. 2561 – 25 ธ.ค. 2561 จะได้รับ Gift Voucher ของ Power Buy มูลค่า 150,000 บาท หรือ ลูกค้าสามารถเลือกหักเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ เป็นมูลค่ารวม 150,000 บาท
5. มูลค่าสินค้าห้องชุดที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย เริ่มต้นที่ราคา 1.89 ล้านบาท ที่ห้องชุด โครงการ Wynn พหลโยธิน 52 ขนาดห้องชุด 23.53 ตร.ม. ราคาขายห้องชุดเริ่มต้นของ โครงการ Episode เป็นห้อง studio 23.52 ตร.ม. ราคา 1.99 ล้านบาท
6. ลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายใน 15 พ.ย. 2561 – 25 ธ.ค. 2561 ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย
ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยสามารถมาติดต่อรับที่ สำนักงานขายโครงการ Episode
7. ภาพในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561
สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. –18.00 น.

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 15 พ.ย. 2561 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. –18.00 น.

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ Episode (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ Episode  เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 505/3  ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่เลขที่ 117 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 12781 – 12783 และ 118023 เลขที่ดิน 529, 530, 528, 518,  เนื้อที่โครงการประมาณ 1- 3 – 8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 7  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 242 ยูนิต อาคารสโมสร – สระว่ายน้ำ 3 ชั้น 1 อาคาร  ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  2/2561 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

VIDEO

FLOOR PLAN

ติดต่อโครงการ

บจก. แอสเซทไวส์ (สำนักงานใหญ่)
ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กทม. 10220

093-550-0500