จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ Esta Bliss รามอินทรา

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานที่ Esta Bliss รามอินทรา

Published on 25 มกราคม 2018

เพื่อสร้างให้ทุกพื้นที่เป็นพื้นที่ปลอดภัย AssetWise จึงได้ร่วมมือกับ สมาคมหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ขึ้นที่ โครงการ ESTA BLISS Condo ในวันที่ 16/12/60

สำหรับทั้งลูกบ้าน และชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกท่าน และในการฝึกอบรมครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้ทราบถึงขั้นตอนการช่วยเหลือชีวิตในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และวิธีการใช้เครื่อง AED อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ประสบเหตุ และสร้างให้ทุกพื้นที่เกิดความปลอดภัยที่แท้จริง

อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ภายใต้แนวคิด Health Solution