Hero Banner Hero Banner

==$0

ชามอนซูนที จังหวัดเชียงใหม่

มีเอกลักษณ์ตรงที่ชาผ่านการดูแลและเก็บเกี่ยวใบชาจากต้นชาที่ขึ้นและเติบโตเองตามธรรมชาติ ซึ่งวิธีนี้สามารถป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและเสริมสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน

Line: @monsoontea

กาแฟอะมา จังหวัดเชียงราย

คือกาแฟชนิดพิเศษของไทย เป็นอาราบิก้า 100% หาดื่มได้ยาก เพราะปลูกด้วยวิธีออร์แกนิคทั้งกระบวนการ และปลูกบนยอดเขาที่ ไร้การรบกวนจากภายนอกโดยชาวเขาพื้นที่ ให้ชาวเขามีอาชีพ หยุดตัดไม้ทำลายป่า และหยุดปลูกพืชเสพติด

น้ำตาลมะพร้าว ยิ้มทั้งน้ำตาล จังหวัดสมุทรสงคราม

น้ำตาลมะพร้าวเนื้อแท้ เป็นการนำน้ำหวานจากดอกมะพร้าว  (ชาวสวนเรียก น้ำตาลสด) มาเคี่ยวจนได้เป็นเนื้อน้ำตาล ในแต่ละ   ขั้นตอนล้วนต้องใช้ความละเอียด ใช้ความรู้ที่สั่งสมมาจากครั้งปู่ย่า  ตายายแล้วสืบทอดส่งภูมิปัญญานี้มาจนถึงปัจจุบัน

น้ำหวานดอกมะพร้าว จังหวัดสมุทรสงคราม

น้ำตาลมะพร้าวในรูปแบบของน้ำหวาน ใช้ง่ายเหมือนน้ำผึ้ง ใช้เป็น  เครื่องปรุงให้ความหวาน ดีต่อสุขภาพ ให้คุณค่าสารอาหารสูง อีกหนึ่ง  ผลิตภัณฑ์จากสวนยกร่องมะพร้าวอินทรีย์ https://monrakmaeklong.podbean.com

เกลือนาแก้ว จังหวัดสมุทรสงคราม

ผลผลิตจากครอบครัวชาวนาเกลือสมุทรสงคราม เกลือทะเลเกิดจาก  การนำน้ำทะเลมาตากแดดตากลมในนาเกลือจนตกผลึกเป็นสีขาว บริสุทธิ์ ให้รสชาติเค็มอมหวาน มีไอโอดีนจากธรรมชาติ https://monrakmaeklong.podbean.com

น้ำผึ้งสาริพันธ์ จังหวัดอำนาจเจริญ

น้ำผึ้งที่มาจากผึ้งเลี้ยง 100% เป็นน้ำผึ้งแท้ที่ไม่มีส่วนผสมใดๆ ดังนั้น ความหวานและรสชาติ จะขึ้นอยู่กับฤดูกาลนั้นๆ เป็นผลิตภัณฑ์รัฐวิสาหกิจชุมชน จากจังหวัดอำนาจเจริญ

โทร: 063-758-8259

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ออร์แกนิคตรามือ จังหวัดสุพรรณบุรี

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ตรามือ จากชาวนาจังหวัดสุพรรณบุรีส่งตรงถึงผู้บริโภค เป็นข้าวปลอดภัยเพราะผลิตจากนาที่ไม่ใช้สารเคมี และเต็มไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร facebook.com/framRiceberry