ข้อกำหนดและเงื่อนไข IVORY รัชดา 32

blog

 

สคบ. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ ไอเวอรี่ รัชดา 32

โครงการ ไอเวอรี่ รัชดา 32  เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 505/3 ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยรัชดาภิเษก 32  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่68742,68743,68744,4935,68754,68755 และ 68756     เนื้อที่โครงการประมาณ 1- 2 – 8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 204 ยูนิต โดยเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนพฤษภาคม  2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนตุลาคม  2563  โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น  Pre-sale

1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายสำหรับโปรโมชั่น โปร Pre-saleสำหรับลูกค้าที่จองห้องชุดของ โครงการ IVORY รัชดา 32 ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2562 เท่านั้น

2.ห้องราคาพิเศษ 1.99 ล้านได้แก่ ห้องเลขที่ A210 เป็นห้องแบบ One bedroom เป็นห้องที่ให้ผู้มีสิทธิ์จองจับฉลาก ในวันงาน Pre sale

3.ลูกค้าที่จะมีสิทธิ์ได้รับ Voucher ส่วนลดการลงทะเบียนเพื่อใช้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 150,000 บาท ได้แก่

3.1     ลูกค้าที่ Walk มาลงทะเบียนที่โครงการ

3.2     ลูกค้าที่ ลงทะเบียนผ่านหน้าเวปไซต์

3.3     ลูกค้าที่ได้รับ SMS และนำมาแสดงต่อพนักงานขาย

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลด ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้ 1 ห้อง /  1 สิทธิ์

4. ภาพในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2562

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. –18.00 น.