5 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ทั้งโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัย การเติบโตทางเศรษฐกิจและการตอบรับกับโควิด-19

blog

ชวนสำรวจ 5 เมืองที่ดีที่สุดในโลก ที่ไม่ได้หมายถึงแค่โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ความปลอดภัย หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น แต่หมายรวมถึงความหลากหลายและวัฒนธรรม รวมถึงการตอบรับกับโควิด-19 และความสามารถในการฟื้นตัวด้วย เพื่อสร้างบทสรุปสิ่งที่ต้องมี หากอยากให้ ‘บ้าน’ และ ‘เมือง’ ดีไปพร้อมกัน

ใคร ๆ ก็อยากอยู่ในเมืองที่ดี เพราะเมืองที่ดีก็หมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในเมืองไปด้วย ในระหว่างโควิด-19 ช่วงที่ผ่านมาอาจจะดูเป็นช่วงเวลาที่แสนอึมครึม แต่ก็มีหลาย ‘เมือง’ ที่อาศัยเวลานี้ในการปรับปรุงและปลุกชีวิตเมืองใหม่อีกครั้งหลังวิกฤต.ชวนสำรวจ 5 เมืองที่ดีที่สุดในโลกที่ไม่ได้หมายถึงแค่โครงสร้างพื้นฐานที่ดี ความปลอดภัย หรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้น.แต่หมายรวมถึงความหลากหลายและวัฒนธรรม รวมถึงการตอบรับกับโควิด-19 และความสามารถในการฟื้นตัวด้วย เพื่อสร้างบทสรุปสิ่งที่ต้องมี หากอยากให้ ‘บ้าน’ และ ‘เมือง’ ดีไปพร้อมกัน..

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ก้าวไปอีกขั้น ดีลกับชีวิตยุคใหม่ได้ง่ายยิ่งขึ้น

ค้นหาไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ใช่กับ AssetWise ได้ที่
Modiz: https://www.facebook.com/modizcondo
Atmoz: https://www.facebook.com/AtmozCondo
Kave: https://www.facebook.com/kavecondo