บริษัท แอสเซทไวส์ กับแนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน ใน Concept “GrowGreen”

blog

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินแนวคิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน ใน Concept “GrowGreen” เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน.ด้วยความเชื่อที่ว่า การทำธุรกิจ ควบคู่ไปกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน และนำไปสู่คุณภาพชีวิตของที่ดีขึ้นของลูกค้า ทั้งยังส่งผลต่อเนื่องไปยังทุกๆคนในสังคม.การพัฒนา และการสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ จะเกิดขึ้นอีกมากมาย ภายใต้แนวคิด “ #GrowGreen ” คอยติดตาม และ ร่วมเติบโตไปพร้อมๆกัน กับ AssetWiseเพื่อร่วมกันทำให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

#ASWGrowGreen #AssetWise #WeBuildHappiness