สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15

blog

สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อป้ายโฆษณา โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15

โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตทคิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  ที่ตั้งโครงการ : ซอยลาดพร้าว 15 แยก 1-10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตามใบอนุญาตเลขที่ ขจจ. 312/2561  เริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนตุลาคม 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนเมษายน 2563 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อแล้วเสร็จ เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 41010,41008,41006,41004, 41000,41001,40996,40995,41002,40998,40993,40992,40991,40990,40989, 40987, 40979, 40981,40982,40986,40946 เนื้อที่โครงการ 4-0-15.1 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 570 ห้อง  และอาคารจอดรถ 1 อาคาร โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขโปรโมชั่น Grand Sale จอง 0 สัญญา 999 โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

1.เงื่อนไขโปรโมชั่น ฟิน ฟิน จอง 0 สัญญา 999  โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลาตั้งแต่ วันที่1 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563

2.ห้อง Hot deal ราคาพิเศษ เป็นห้องราคาเริ่มต้น 1.997 ลบ. เป็นแบบ 1 Bedroom ขนาด 25.5 ตารางเมตร เป็นราคาที่ไม่ได้ร่วมรายการโปรโมชั่น อยู่ฟรี 2 ปีและฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน ได้แก่ห้องเลขที่ B206, B306 และไม่ร่วมรายการส่วนลดค่าแนะนำใด ๆ

3.ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน  7 รายการ

–  ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%            –  เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.      –   ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 1 ปี          –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง

–  เบี้ยประกันอาคาร 500 – 1,000 บาท  –  มาตรน้ำประปา 2,000 บาท                       –   ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า+เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

4.อยู่ฟรี 2 ปี ตามเงื่อนไขของธนาคาร กรุงไทย (ยกเว้นยูนิตพิเศษของโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 ได้แก่ห้องเลขที่ Shop 1/ Shop2 /B206/ B306 A413/B222/B319/B320/B321/B325/B419/B422/B425/B427/B519/ B525/B527/B612/B625/B626/B627/B629/B708/B710/B721/B725/B726/B727/B729/B820/B822 )

5.เมื่อลูกค้าเก่าของโครงการฯ แนะนำลูกค้าใหม่มาจองซื้อห้องชุดในโครงการฯ ผู้ที่แนะนำจะได้รับแคชเชียร์เช็คมูลค่า 30,000 บาท หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภายใน 45 วัน

(ลูกค้าต้องชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 10% ณ วันรับเช็ค หรือแจ้งความจำนงค์ให้หัก ในหน้าเช็คโดยต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนรับเช็ค)

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย
  • ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.