สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Brown รัชดา 32

blog

โครงการ Brown รัชดา 32 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ บราวน์ รัชดา 32  เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 505/3  ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่เลขที่ 117 ซอยสันนิบาตเทศบาล แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 12781 – 12783 และ 118023 เลขที่ดิน 529, 530, 528, 518,  เนื้อที่โครงการประมาณ 1- 3 – 8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 7  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 242 ยูนิต อาคารสโมสร – สระว่ายน้ำ 3 ชั้น 1 อาคาร  ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  2/2561 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น โปรตัวเบา โครงการ บราวน์คอนโด รัชดา 32

1.เงื่อนไขโปรโมชั่น “โปรตัวเบา” โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

  1. ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต ได้รับโปรโมชั่น 0 บาททุกค่าใช้จ่าย โดยได้รับเป็นค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ได้แก่

–  ค่าธรรมเนียมการโอน 1%            –  เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.      –   ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี         –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง

–  เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท         –  มาตรน้ำประปา 2,000 บาท                         –   ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

3       ลูกค้าจองจะได้รับชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งจาก Chic Republic ตามรายการ มูลค่ารวม 80,000 บาท ตกแต่งให้เรียบร้อยแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้
โดยมีรายละเอียดของแถมดังนี้  เครื่องปรับอากาศขนาด 14,000 BTU 1 เครื่อง ,เตาไฟฟ้า ,เครื่องดูดควัน ,ทีวี,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ, ผ้าม่าน,วอลเปเปอร์, พรอพตกแต่งจาก Chic Republic

  1. ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต สามารถใช้โปรโมชั่นผ่อนล้านละ 1,000 บ. โดยลูกค้าจะต้องใช้สินเชื่อธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
  2. ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.