ไร่ชาฉุยฟง

blog
ไร่ชาฉุยฟง

 

ผสมผสานเพื่อความงามที่เป็นหนึ่งเดียว…กัน

CHOUI FONG TEA CAFE

++++++++++++

 

 

สถาปนิกผู้ออกแบบ : IDIN Architects

www.idinarchitects.com

เจ้าของ : คุณชัญญ่า วนัสพิทักษกุล

สถานที่ : Choui Fong Tea Cafe อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

www.facebook.com/ChouiFongTea

ขอบคุณภาพ : IDIN Architects โดย Spaceshift Studio

 

 

ด้วยบริบทแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสวยงามอันอุดมสมบูรณ์ของไร่ชาฉุยฟง

ที่เติบโตจากสถานที่เพื่อการเกษตรเพาะปลูกไร่ชาคุณภาพ

สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมไร่ชาฉุยฟง

++++++++

 

เมื่อมีคนเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น ไร่ชาจึงถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยว และยังต้องคงเสน่ห์ของไร่ชาไว้อย่างสมบูรณ์ เพราะคนที่เดินทางมาเพื่อต้องการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของไร่ชา ชมวิถีชีวิต

ชมการเก็บใบชา และหากมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่นี่ คุณลองจินตนาการผืนดินบนเนินไร่ชาที่กว้างสุดสายตามองเห็นขอบฟ้าทิวเขาที่ลดหลั่นสลับไปมา นี่คือความงามของธรรมชาติที่มนุษย์มีส่วนสร้างขึ้น และถ้าวันหนึ่งมีอาคาร

ร้านค้า สำหรับบริการอาหารเครื่องดื่มชา-กาแฟ สำหรับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นที่นี่ สิ่งที่คุณจินตนาการไว้ จะใช่อาคารสถาปัตยกรรมที่คุณเห็นในวันนี้ที่ไร่ชาฉุยฟงหรือไม่..???

 

 

จากคำบอกเล่าถึงที่มาของไร่ชาฉุยฟง ค่าเฟ่นั้น มาจากความประสงค์ของ คุณผิง-ชัญญ่า วนัสพิทักษกุล ที่ต้องการสร้างร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ชา-กาแฟ และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไร่ชาฉุยฟงขึ้นในบริเวณ
ไร่ชาฉุยฟง ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไร่ชาที่นี่ และได้มอบหมายให้ คุณจีรเวช หงสกุล บริษัท สถาปนิกไอดิน จำกัด ออกแบบอาคารหลังนี้ ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่มองหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร และจินตนาการไปว่าอาคารนั้นจะมีรูปทรงอย่างไรและจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เกิดความงามที่เป็นหนึ่งเดียว ไม่เป็นสิ่งแปลกแยกของกันและกัน และด้วยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณจีรเวช สถาปนิกผู้ออกแบบก็เริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่จินตนาการว่าตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่เหมาะสมนั้นจะอยู่บริเวณใดของไร่ชาฉุยฟง ไปจนถึงรูปทรงอาคารที่ต้องอยู่กับไร่ชาอย่างเกื้อกูลกัน

 

 

เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปี ในที่สุดอาคาร 3 หลัง ก็ได้ปรากฏขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในบริเวณไร่ชาฉุยฟง และแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า นี่คือปรากฏการณ์ความงามที่เป็นหนึ่งเดียวของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติที่งดงาม อาคารสถาปัตยกรรม ทั้ง 3 หลัง แทรกตัวอยู่บนเนินอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ก็ช่างดูสง่าและท้าทายสายตาผู้พบเห็น ดังคำที่ว่าจินตนาการนั้นสำคัญ แต่หากเติมเต็มด้วยความรู้และประสบการณ์ของมืออาชีพด้วยแล้ว ผลงานที่เกิดขึ้นย่อมเป็นคำตอบที่ชัดเจน ณ ไร่ชาฉุยฟง คาเฟ่ แห่งนี้

++++++++