3 จินตนาการ ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

blog

พวกเราคงเคยได้ยินคำว่า ความสำเร็จใดๆ จะเกิดขึ้น 2 ครั้ง เป็นอย่างน้อย คือ
“ครั้งแรก เกิดขึ้นใน จินตนาการ และ อีกครั้ง คือ เกิดขึ้นจริง”

การพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ก็เช่นกัน จากที่ดินเปล่าหรือ รกร้าง บางแปลงไร้ซึ่งสภาพทาง แม้กระทั่งบางแปลงเป็นที่ดินตาบอด การจะมองเห็นซึ่งความเป็นไปได้ของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น นอกจากจะใช้ข้อมูลในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มาวิเคราะห์การแข่งขันทางการตลาดแล้ว

ก็มีความปรารถนา และคำถามมากมายว่า…จะทำอย่างไรถึงทำให้โครงการดูโดดเด่น หรือ ดู ว้าว!! (WOW!!) ทำให้ตรงใจกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่ทำให้ผลลัพธิ์ หรือโครงการนั้น เกิดความแตกต่าง และโดดเด่นอย่างชัดเจน นอกจากการใช้ความมุ่งมั่นทุ่มเท แล้ว นั่นก็คือ “จินตนาการ” หรือ “ภาพความสำเร็จแรก” นั่นเอง การจินตนาการมี หลากหลายด้าน ไร้ขอบเขต และมีหลายมิติ แต่จุดที่สำคัญ และส่งผลต่อโครงการที่จะเกิดขึ้นนั้น อาจจะสรุปได้ 3 จินตนาการดังนี้

  1. การจินตนาการถึง ความเป็นไปได้ของตลาด จากข้อมูลตลาดที่มี และสามารถเห็นภาพของ กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่า คือใคร มีบุคลิก (Character) อย่างไร ที่จะเข้ามาใช้สอย เข้ามาซื้อ หรือเข้ามาอยู่อาศัยโครงการนี้
  2. การจินตนาการถึง พฤติกรรมความต้องการ การใช้สอย ความเป็นอยู่ มองเห็นภาพความสะดวกสบาย ความสุขของการใช้ชีวิต การอยู่อาศัย รวมไปถึงความปลอดภัย นี่คือ โจทย์ในการออกแบบขั้นพื้นฐาน
  3. การจินตนาการถึง เอกลักษณ์ ของโครงการที่มีเรื่องเล่า(Context) และมีความพิเศษ ที่มีความแตกต่าง และสามารถสื่อสารได้กับผู้พบเห็นโดยแทบไม่ต้องบรรยาย (สินค้าสามารถขายตัวมันเอง) ซึ่งอาจเรียกได้ว่า ไม่มาที่นี่ ไม่อยู่ที่นี่ จะไปหาได้จากที่ไหน เช่น การนึกถึงภาพมุมมองที่สำคัญๆ ของโครงการ โดยเฉพาะ ทางเข้าหน้าโครงการ ที่จะสร้างความประทับใจ สร้างการรับรู้ถึงคุณค่าทางทัศนียภาพ และบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของผู้อยู่อาศัย หรือกลุ่มเป้าหมายได้อย่างประทับใจ

การจินตนาการที่ 3 นั้นบุคคลใดๆต้องมีการฝึกฝน และถือเป็นความลึกซึ้งที่พิเศษ ที่เกิดจากการสะสมประสบการณ์ความสนใจศึกษาวิเคราะห์ มายาวนานของทีมงานและบุคคลากร จนอาจจะเรียกได้ว่า มันคือ “รสนิยม” หรือ “Taste” นั่นเอง

การได้จินตนาการ หรือ ได้เห็นภาพแรก ทำให้เกิดกระบวน Teamwork การสร้างสรร และเป็นการสื่อสารร่วมกันกับ ทีมงานให้มีจินตภาพ เหมือนหรือใกล้เคียงกัน ก่อนจะส่งต่อแนวคิดให้กับส่วนงานออกแบบ และ Designer ต่างๆ ไปรังสรรเล่าเรื่องราวต่อไป และนี่ก็คือ โจทย์แนวคิด (Concept) ในการออกแบบ หรือ การสร้างเรื่องเล่า(Context) ของโครงการ ให้เกิดขึ้นนั่นเอง

ขอเชิญพิสูจน์ และสัมผัสกับโครงการต่างๆทั้ง บ้าน คอนโดและทาวน์โฮม จาก ASSETWISE ได้แล้ววันนี้

ASSETWISE “เราจะมุ่งสร้าง ความสุข ให้ทุกการอยู่อาศัย”

ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ…We Build Happiness