ไร่ชาฉุยฟง @Choui Fong Tea Cafe’

blog

 

ผสมผสานเพื่อความงามที่เป็นหนึ่งเดียว…กัน CHOUI FONG TEA CAFE

ด้วยบริบทแวดล้อมที่เต็มไปด้วยความสวยงาม
อันอุดมสมบูรณ์ของไร่ชาฉุยฟง ที่เติบโต
จากสถานที่เพื่อการเกษตรเพาะปลกู ไรช่ าคณุ ภาพ
สู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร พร้อมต้อนรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมไร่ชาฉุยฟง

เมื่อมีคนเข้ามาเยี่ยมชมมากขึ้น ไร่ชาถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์กลุ่มนักท่องเที่ยว และยังต้องคงเสน่ห์ของไร่ชาไว้อย่างสมบูรณ์

เพราะคนที่เดินทางมาเพื่อต้องการชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของไร่ชา ชมวิถีชีวิตชมการเก็บใบชา

และหากมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นที่นี่ คุณลองจินตนาการผืนดินบนเนินไร่ชาที่กว้างมองเห็นขอบฟ้าทิวเขาที่ลดหลั่นสลับไปมา

นี่คือ ความงามของธรรมชาติที่มนุษย์มีส่วนสร้างขึ้น และถ้าวันหนึ่งมีอาคารร้านค้า สำหรับบริการอาหารเครื่องดื่มชา-กาแฟ สำหรับนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นที่นี่

สิ่งที่คุณจินตนาการไว้ จะใช่อาคารสถาปัตยกรรมที่คุณเห็นในวันนี้ที่ไร่ชาฉุยฟงหรือไม่..???

จากคำบอกเล่าถึงที่มาของไร่ชาฉุยฟง ค่าเฟ่นั้น มาจากความประสงค์ของ คุณผิง-ชัญญ่า วนัสพิทักษกุล

ที่ต้องการสร้างร้านอาหาร-เครื่องดื่ม ชา-กาแฟ และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไร่ชาฉุยฟงขึ้นในบริเวณไร่ชาฉุยฟง

ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมไร่ชาที่นี่

และได้มอบหมายให้ คุณจีรเวช หงสกุล บริษัท สถาปนิกไอดิน จำกัด ออกแบบอาคารหลังนี้

ซึ่งก็เริ่มตั้งแต่มองหาตำแหน่งที่ตั้งของอาคาร และจินตนาการไปว่าอาคารนั้นจะมีรูปทรงอย่างไร

และจะอยู่ร่วมกันอย่างไรให้เกิดความงามที่เป็นหนึ่งเดียว ไม่เป็นสิ่งแปลกแยกของกันและกัน

และด้วยหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย คุณจีรเวช สถาปนิกผู้ออกแบบก็เริ่มทำหน้าที่ตั้งแต่จินตนาการว่าตำแหน่งที่ตั้งของอาคารที่เหมาะสมนั้น

จะอยู่บริเวณใดของไร่ชาฉุยฟง ไปจนถึงรูปทรงอาคารที่ต้องอยู่กับไร่ชาอย่างเกื้อกูลกัน

ทางเดินลงสู่อาคารในส่วนห้องน้ำที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบแยกจากตัวอาคารอย่างเป็นสัดส่วน

เพื่ออำนวยความสะดวกสำ หรับนักท่องเที่ยว และรองรับได้เพียงพอในช่วงไฮซีซั่น มีความโปร่งสบาย และได้ร่มเงาจากตัวอาคาร

ทางลาดสำ หรับผู้ใช้วีลแชร์ ออกแบบเป็นหนึ่งเดียวกับตัวอาคารเพื่ออำ นวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ในทุกมุมสำหรับทุกคน ทุกช่วงวัย และผู้ใช้วีลแชร์

จากเนินดินที่ลดหลั่นลงไปจะเห็นได้ว่า ตัวอาคารได้มีการออกแบบ โดยแทรกตัวอาคารไปกับเนินดินอย่างกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

มีดาดฟ้าที่สามารถชมวิวได้ 360 องศา

ในโซนร้านอาหารกับบรรยากาศแบบกึ่งเอาท์ดอร์ สัมผัสกับธรรมชาติความงามของไร่ชา

และสามารถชมการเก็บใบชา ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนที่อยู่ที่ไ่ร่ชาฉุยฟง เป็นความงามที่มีชีวิตในอีกมุม

ภายในบริเวณร้านชา มีจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไร่ชาฉุยฟงและบริการสำ หรับผู้ที่ชื่นชอบดื่มชา ได้ลิ้มรสชาจากใบชาคุณภาพ

เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปี ในที่สุดอาคาร 3 หลัง ก็ได้ปรากฏขึ้นให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในบริเวณไร่ชาฉุยฟง

และแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธได้ว่า นี่คือปรากฏการณ์ความงามที่เป็นหนึ่งเดียวของสถาปัตยกรรมและธรรมชาติที่งดงาม

อาคารสถาปัตยกรรม ทั้ง 3 หลัง แทรกตัวอยู่บนเนินอย่างอ่อนน้อมถ่อมตน แต่ก็ช่างดูสง่าและท้าทายสายตาผู้พบเห็น ดังคำว่าจินตนาการนั้นสำคัญ แต่หากเติมเต็มด้วย 

ความรู้และประสบการณ์ของมืออาชีพด้วยแล้ว ผลงานที่เกิดขึ้นย่อมเป็นคำตอบที่ชัดเจน ณ ไร่ชาฉุยฟง คาเฟ่ แห่งนี้

แนวคิดในการออกแบบไร่ชาฉุยฟง คาเฟ่ ตั้งอยู่ภายในบริเวณไร่ชาฉุยฟง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ออกแบบโดย บริษัทสถาปนิกไอดิน ที่โดยรอบเต็มไปด้วยภูเขามากมายรายล้อม

แต่แทนที่จะสร้างอาคารขึ้นบนยอดเขา สถาปนิกผู้ออกแบบกลับเลือกที่จะฝังอาคารทั้งหมดลงในเนินชา

ให้ฟังก์ชั่นการใช้งานทั้งหมดอยู่ด้านล่างเพื่อไม่เป็นการบดบังวิวบนยอดเนิน โดยออกแบบให้บนดาดฟ้าอาคารเห็นวิวของไร่ได้ 360 องศา

ผู้ที่ขึ้นไปบนดาดฟ้าของตึก จะเห็นบรรยากาศธรรมชาติรอบๆ ไร่ เห็นขั้นตอนการทำ ไร่ การเก็บเกี่ยว และการเด็ดใบชาด้วยมือ

อาคารหลัก ประกอบด้วย อาคารทั้งหมด 3 หลังโดยสร้างให้ลอยเหนือพื้นทั้ง 3 หลัง และมองเห็นวิวด้านล่าง

ต่างมุมมองกัน โดยด้านในจะมีโซนสำ หรับทานอาหาร คาเฟ่ ร้านชา และห้องน้ำอีกหลายห้องไว้บริการ สัดส่วนและการจัดวาง

จะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการใช้งานในแต่ละอาคาร การวางโครงสร้างเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุด เห็นได้ว่าอาคารจะลอยอยู่เหนือพื้น

เมื่อมองจากบริเวณเชิงเขา แต่อาคาร 3 หลังนี้กลับมีเสาเพียงต้นเดียวที่คอยค้ำตัวตึกไว้ ในส่วนของกำแพงกันดินด้าน

หลังถูกสร้างไว้ค่อนข้างห่างจากตัวตึกเพื่อให้มีพื้นที่สีเขียวและให้เกิดร่มเงาในบริเวณดังกล่าว มีห้องน้ำในตึกที่แยกออกมา

เพื่อความสะดวกสบายของผู้มาใช้บริการ อยู่ในส่วนของลานจอดรถ และเพื่อรองรับแขกจำนวนมากในช่วงไฮซีซั่น

เช่นเดียวกันกับในอาคารหลักที่มีห้องน้ำซึ่งตกแต่งด้วยหิน และต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา แอบอยู่ใต้เนินเขา

 

สถาปนิกผู้ออกแบบ : IDIN Architects

www.idinarchitects.com

เจ้าของ : คุณชัญญ่า วนัสพิทักษกุล

สถานที่ : Choui Fong Tea Cafe อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

www.facebook.com/ChouiFongTea

ขอบคุณภาพ : IDIN Architects โดย Spaceshift Studio