สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Glam Glamorous Living | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Glam Glamorous Living

blog

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์โครงการ GLAM

โครงการ GLAM เจ้าของโครงการ บริษัท ซินเนอจี้ เอสเตท จํากัด ทะเบียนเลขที่ 0105557135544 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ชําระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ ที่ถนนสตรีวิทยา 2 แยก 23

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 18869-18876 ,18883-18888 , 20244-20249 เลขที่ดิน 154-161 , 168-173 , 176-181

เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 2-1-14.6 ไร่ ประกอบด้วย ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น จํานวน 3 หลัง 18 คูหา ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ลพ.302/2560 , ลพ.303/2560 และ ลพ.304/2560 โครงการมีภาระผูกพันจํานองกับธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจําลองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563

2.ส่วนลดสูงสุด 2,000,000 บาท

3.โปรโมชั่นอยู่ฟรี 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าผ่อนในอัตราดังนี้

– เดือนที่ 1 – 24 อัตราค่าผ่อนล้านละ 2,500 บาท/เดือน

– ลูกค้าต้องกู้ผ่าน ธ.กรุงไทย ภายใต้แคมเปญอัตราดอกเบี้ย

– กรณีลูกค้าไม่รับโปรโมชั่นอยู่ฟรี หรือกู้ไม่ผ่านธนาคารที่ร่วมรายการ สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้ตามมูลค่าโปรโมชั่น

4.ยูนิตอยู่ฟรี 2 ปี 26 , 26/11

5.กรณีบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หรือ กรณีลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แล้วแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

– จะได้รับค่าแนะนำ 100,000 บาท รับเป็นเช็คเงินสด 90,000 บาท โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

– ทั้งนี้ผู้ถูกแนะนำต้องจองห้องและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

6.ลูกค้าลงทะเบียน จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.