สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Glam Glamorous Living | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Glam Glamorous Living

blog

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

สื่อสิ่งพิมพ์สื่อออนไลน์โครงการ GLAM

โครงการ GLAM เจ้าของโครงการ บริษัท ซินเนอจี้ เอสเตท จํากัด ทะเบียนเลขที่ 0105557135544 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ชําระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ ที่ถนนสตรีวิทยา 2 แยก 23

แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 18869-18876 ,18883-18888 , 20244-20249 เลขที่ดิน 154-161 , 168-173 , 176-181

เนื้อที่โครงการรวมประมาณ 2-1-14.6 ไร่ ประกอบด้วย ทาวน์โฮม 3.5 ชั้น จํานวน 3 หลัง 18 คูหา ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเลขที่ ลพ.302/2560 , ลพ.303/2560 และ ลพ.304/2560 โครงการมีภาระผูกพันจํานองกับธนาคาร เกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจําลองบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์โครงการ GLAM

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

2.ส่วนลดสูงสุด 3,000,000 บาท

3.ลูกค้าที่จองภายใน 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ได้สิทธิ์เลือกรับโปรของขวัญตามใจ

3.1 สาย Home รับ Gift Voucher เครื่องใช้ไฟฟ้า 10 รายการ มูลค่า 50,000 บาท

3.2 สาย Shopping รับ Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท สำหรับซื้อของในเครือบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา

3.3 สาย Gadget รับ iPhone 12 pro max 256 GB มูลค่า 43,900 บาท หรือเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ 50,000 บาท

3.4 สาย Travel รับเป็น Gift Voucher จาก H.I.S. TOURS CO., LTD มูลค่า 50,000 บาท

ลูกค้าสามารถเลือกรับโปรโมชั่นของขวัญข้อ 3.1 – 3.4 ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน กรณีลูกค้าไม่รับรางวัล สามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ 50,000 บาท

4.กรณีบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หรือ กรณีลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แล้วแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

–     จะได้รับค่าแนะนำ สูงสุด 3 % ของราคาสุทธิวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยรับเป็นเช็คเงินสดหักภาษี ณ. ที่จ่าย 10% โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

–     ทั้งนี้ผู้ถูกแนะนำต้องจองห้องและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

5.ลูกค้าจองในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย

–     ลูกค้าจะได้รับเครื่องปรับอากาศ Daikin (Cassette Type , Wall Type) จำนวนทั้งหมด 7 เครื่อง มูลค่า  240,000 บาท รวมติดตั้ง โดยติดตั้งหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน ในกรณีไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถรับเป็นส่วนลดมูลค่าที่ 240,000 บาท

–    CCTV ยี่ห้อ Nu Tech จำนวน 2 ตัว โดยมูลค่า 11,770 บาท รวมค่าติดตั้ง  ติดตั้งหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน วัน ในกรณีไม่รับโปรโมชั่นแอร์ดังกล่าว สามารถรับเป็นส่วนลดมูลค่าที่ 10,000 บาท

6.ลูกค้าลงทะเบียนจะได้รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท

**ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.