Health Station สถานีสุขภาพที่ใส่ใจผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

blog
Health Station สถานีสุขภาพที่ใส่ใจผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง
เพราะสุขภาพเป็นหนึ่งในส่วนประกอบของความสุข โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ ทาง AssetWise จึงยกระดับการดูแลสุขภาพของลูกบ้านในโครงการ ด้วยการจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการตรวจสุขภาพเบื้องต้นไว้ให้อย่างครบครัน ซึ่งประกอบไปด้วย
✓ เครื่องวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
✓ เครื่องวัดความดัน ชนิดสอดแขน
✓ เครื่อง Tytocare
✓ เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED)
Health Station นับเป็น Facility รูปแบบใหม่ในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มนำร่องในหลายโครงการของ AssetWise เรียบร้อยแล้ว เช่น แอทโมซ แจ้งวัฒนะ (Atmoz Chaengwattana), แอทโมซ รัชดา – ห้วยขวาง (Atmoz Ratchada – Huaikwang), เคฟทาวน์ สเปซ (Kave Town Space) และเคฟทาวน์ ชิฟท์ (Kave Town Shift) เป็นต้น
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Health Solution อื่นๆ ของเรา  https://assetwise.co.th/healthsolutions/