รู้จักอีกขั้นของ Hybrid Working กับ ‘Poly-working’ โลกการทำงานที่จะปรับให้ตอบโจทย์คนทำงานมากขึ้น

blog

เป็นเวลา 2 ปีแล้วที่ทั้งโลกต้องเผชิญกับวิกฤตด้านสาธารณสุขจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แพนดามิกนี้ไม่ได้สร้างผลสะเทือนให้กับวงการแพทย์เท่านั้น แต่ยังสะเทือนถึงวิกฤ​ตเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตประจำวันของผู้คน รวมถึง ‘โลกการทำงาน’ ด้วย

เมื่อโควิด-19 เริ่มคลี่คลายจาก ‘Pandemic’ สู่ยุค ‘Endemic’ จึงนำไปสู่คำถามที่ว่า อนาคตของการทำงานหรือ ‘Future of Work’ จะเป็นยังไงต่อไป คนทำงานต้องกลับเข้าออฟฟิศ 100% ไหม หรือวิธีการทำงานจะถูกปรับเปลี่ยนยังไงให้สอดคล้องกับกิจวัตรประจำวันและความคุ้นชินของคนทำงานได้ยังไงบ้าง

วันนี้เลยอยากชวนทุกคนมารู้จักอีกรูปแบบของการทำงานอย่าง ‘Poly-working’ ที่เรียกได้ว่าเป็นอีกขั้นของการทำงานแบบไฮบริดที่เราทุกคนเริ่มรู้จักและคุ้นเคย

‘Poly-working’ คือ การทำงานแบบ ‘holistic’ หรือการทำงานแบบองค์รวมที่คำนึงถึงส่วนประกอบ 4 อย่างหลัก ๆ ได้แก่ ความเป็นผู้นำและความต้องการของลูกค้า ไลฟ์สไตล์และความชอบของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงานทั้งในและนอกบริษัท และโอกาสทางธุรกิจ

โมเดลการทำงานแบบ ‘Poly-working’ คือ การสลับระหว่างการทำงานแบบออนไซด์และออนไลน์เข้าด้วยกัน โมเดลนี้จะช่วยให้การทำงานทั้งแบบทำงานที่ออฟฟิศและทำงานจากทางไกลมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกันได้

โดยอาจจะต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจก่อนว่า ภายหลังวิกฤตการณ์โควิด-19 โลกการทำงานจะไม่มีวันเหมือนเดิมและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ความสำคัญของ ‘Poly-working’ จึงไม่ใช่ ‘สถานที่’ แต่เป็นการสร้าง ‘แนวทาง’ ที่จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตการทำงานที่เฮลตี้ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน

ดังนั้น ถ้าหากอยากจะเริ่มต้นการจัดการองค์กรการทำงานที่ใช้ ‘Poly-working’ เป็นแนวทาง องค์กรจะต้องมีการจัดวางตำแหน่ง ความรับผิดชอบงานที่ชัดเจน มีความไว้วางใจต่อกัน รวมถึงการให้อิสระในการทำงาน ไปพร้อม ๆ กับคนทำงานที่ระลึกเสมอว่า ต้องทำในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสมทั้งกับตนเอง องค์กร และลูกค้าด้วย

การทำงานแบบ Poly-working เสนอให้ทีมกำหนดขั้นตอนหรือจัดวางช่วงพูดคุยให้ทุกคนรู้สึกใกล้ชิด สนุกกับการแลกเปลี่ยนมากขึ้นได้ ซึ่งหัวหน้าทีมเองก็ต้องมีความไว้วางใจ ความยืดหยุ่น และเปิดกว้างเพื่อเสาะแสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ไปเรื่อย ๆ เช่นกัน

สำหรับคนทั่วไปเอง การทำงานจากที่บ้านอาจทำให้พื้นที่ในการพักผ่อนและพื้นที่สำหรับการทำงานผสมปนเปจนแยกขาดจากกันไม่ได้ หลายคนมีความกังวลเพิ่มขึ้นและรู้สึกว่างานกำลังเข้ามาเบียดบังชีวิตมากเกินไป

ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานแนะนำให้ลองค่อย ๆ เปลี่ยนวิธีคิดใหม่ จาก ‘working from home’ เป็น ‘living at work’ พร้อม ๆ กับมี ‘self-care’ ไปด้วย สิ่งสำคัญคือ เตรียมพร้อมรับมือกับโอกาสใหม่ ๆ อยู่เสมอและจดจำไว้ว่า “เราทุกคนต่างได้รับประสบการณ์การเติบโตครั้งใหญ่จากสถานการณ์นี้ในทำนองเดียวกัน”

เมื่อการทำงานจากบ้านยังได้รับความนิยมและจะกลายเป็นวิถีปฏิบัติใหม่ในยุค ‘Never Normal’ ต่อไป การเลือกที่อยู่อาศัยจึงเป็นสิ่งสำคัญและคนทำงานเองก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ด้วย ถ้าได้ทำงานในพื้นที่ที่เอื้อต่อไลฟ์สไตล์ ตรงกับความต้องการ ไม่ว่าจะทำงานแบบเข้าออฟฟิศหรือ ‘Poly-working’ ก็ลงตัวและตอบโจทย์สบายๆ เหมือนกับคอนโดของ AssetWise ที่ดีไซน์มาให้ตรงกับคาแรกเตอร์ของคนแต่ละเจนให้ทำงานไปด้วยและใช้ชีวิตไปด้วยได้อย่างลงตัว

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ค้นหาไลฟ์สไตล์ชีวิตที่ใช่กับ AssetWise ได้ที่
Modiz: https://www.facebook.com/modizcondo
Atmoz: https://www.facebook.com/AtmozCondo
Kave: https://www.facebook.com/kavecondo