สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Brown พหลฯ 67 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Brown พหลฯ 67

blog

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ Brown พหลโยธิน 67 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ Brown พหลโยธิน 67  เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220  ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่เลขที่ 369/176 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 28378, 579, 224002-224005  เลขที่ดิน 7696, 3697, 4617-4620 เนื้อที่โครงการประมาณ 1-0-73 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  มีที่พักอาศัยทั้งหมด 174 ยูนิต  ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2561  โครงการมีภาระผูกพันกับ  บริษัท เอ็ม บี เค การันตี จำกัด  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ Brownพหลโยธิน 67 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220  โครงการตั้งอยู่ที่ 369/176 ถนนพหลโยธิน  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร  เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 1-0-73 ไร่  ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2561 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

………………………

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ โครงการ บราวน์ พหลโยธิน 67

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ “สุดสะพานต้อนรับรถไฟฟ้า#2”  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563

2.ส่วนลดสูงสุด 926,000 บาท  เป็นส่วนลดของห้อง A505 และ A605

3.โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ โอนกรรมสิทธิ์  7 รายการ ได้แก่

– ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%  –  เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.  –  ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง  –  เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท  – มาตรน้ำประปา 2,000 บาท

– ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท

  1. โปรโมชั่นห้องแต่งขาย ห้องเลขที่ A410 , A522 ,  A716 ,  A803 ,  A807 ร่วมรายการโปรโมชั่นและค่าแนะนำ

5        ค่าแนะนำ
กรณีบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หรือ กรณีลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แล้วแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

– จะได้รับค่าแนะนำ 3% ของราคาสุทธิ รับเป็นเช็คเงินสด (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

– กรณีพนักงานบริษัท AssetWise แนะนำเพื่อนมาจองโครงการ จะได้รับค่าแนะนำ 2% ของราคาสุทธิ โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

– ทั้งนี้ผู้ถูกแนะนำต้องจองห้องและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

  1. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่มสูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

7.ยูนิต One Price  ได้แก่ A325,A402,A404,A411,A505,A510,A513,A605,A620,A626,A816 เป็นราคาโปรโมชั่น ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน และโปรโมชั่นค่าแนะนำ

  1. ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต  สามารถใช้โปรโมชั่น ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท*  ในปีแรก โดยลูกค้าจะต้องใช้สินเชื่อ และผ่านเกณฑ์ของธนาคารออมสินเท่านั้น

9.ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต  สามารถใช้โปรโมชั่น ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท*  นาน 3 ปี โดยลูกค้าจะต้องใช้สินเชื่อ และผ่านเกณฑ์ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

10.ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5 และข้อ 6 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

  1. ราคาเริ่มต้น 1.89 ล้าน เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง A411 แบบ 1 Bedroom ขนาด 23.68 ตร.ม. และ ห้อง 513 แบบ 1 Bedroom ขนาด 23.57 ตร.ม. (ยูนิต One Price) เป็นราคาโปรโมชั่น ซึ่งร่วมรายการโปรโมชั่นและส่วนลดค่าแนะนำใด ๆ

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

…………………..

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ แคมเปญแอบจอง โครงการ บราวน์ พหลโยธิน 67
1.จองและทำสัญญา 999 บาท สำหรับยูนิตที่เข้าร่วมแคมเปญ
2.ส่วนลดสูงสุด 786,000 บาท เป็นส่วนลดของห้อง A511-A512
3. ยูนิตราคาพิเศษ ได้แก่ A312, A511 , A512 . A811 , A812 ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน

เงื่อนไขการการชำระเงิน เมื่อท่านได้ทำการจองห้องชุดและชำระเงินแล้ว ในระบบจะแจ้งผลตอบรับให้ท่านทราบภายใน 3 ชั่วโมง
โดยการจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่ , เบอร์โทร , E-mail ,
สำเนาบัตรประชาชน และบริษัทฯได้ออกเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่การจองยังไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 3 วัน
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องชุด พร้อมนำห้องชุดนั้นๆไปขายให้กับผู้อื่น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หลังจาก ลูกค้าชำระเงินจองทุกกรณี
5. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center
เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.