สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Brown พหลฯ 67 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Brown พหลฯ 67

blog

 

โครงการ Brownพหลโยธิน 67 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ Brown พหลโยธิน67 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่เลขที่ 369/176 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 28378, 579, 224002-224005 เลขที่ดิน 7696, 3697, 4617-4620 เนื้อที่โครงการประมาณ 1-0-73 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 174 ยูนิต เปิดใช้อาคารอาคารชุดแล้ว ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

2.ส่วนลดสูงสุด 120,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าสูงสุด 120,000 บาท

3.ทองคำหนักสูงสุด 2 บาท จะได้รับภายใน 60 วันหลังจาก วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 45,000 บาท

4.โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ 7 รายการ  ได้แก่
– ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%    เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.      –  ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี     –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง      –  เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท

           – มาตรน้ำประปา 2,000 บาท      – ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า+เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

 1. โปรโมชั่นห้องแต่งขายห้องเลขที่ A410, A522 ,  A716 ,  A7803 ,  A807 ร่วมรายการโปรโมชั่นและส่วนลดค่าแนะนำ
 2. ค่าแนะนำ
  6.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  6.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  ข้อ 6.1และข้อ 6.2 ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 27,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากชำระเงินงวดดาวน์ครบ …. งวด
  6.3 Assetwise Club กลุ่มลูกค้า Assetwise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 30,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ6.1 – ข้อ 6.3  ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

 1. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

8.ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 6 และข้อ 7 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

9.ราคาเริ่มต้น 2.19 ล้าน เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง A711 ,  A411 แบบ 1 Bedroom ขนาด 23.68 ตร.ม. เป็นราคาโปรโมชั่น ซึ่งไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นและส่วนลดค่าแนะนำใด ๆ

* อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่ 06/01/2563 บาทละ 22,500 บาท จาก www.goldtraders.co.th

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.