สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Brown พหลฯ 67

blog

 

โครงการ Brownพหลโยธิน 67 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ Brown พหลโยธิน67 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่เลขที่ 369/176 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 28378, 579, 224002-224005 เลขที่ดิน 7696, 3697, 4617-4620 เนื้อที่โครงการประมาณ 1-0-73 ไร่ เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 174 ยูนิต เปิดใช้อาคารอาคารชุดแล้ว ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2561 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น โปรตัวเบา โครงการ บราวน์คอนโด พหลโยธิน 67

1.เงื่อนไขโปรโมชั่น “โปรตัวเบา” โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 – 30 กันยายน 2562

2.ห้องที่ไม่ร่วมโปรโมชั่นได้แก่ห้องราคาเดียว 1.99 ล้านบาท ได้แก่ห้องชุดเลขที่  A303 , A411 , A808 และห้องแต่งพรอพ ได้แก่ห้องเลขที่ A410 , A522 ,  A716 , B803 , B807

3.โปรโมชั่น 0 บาททุกค่าใช้จ่าย โดยได้รับเป็นค่าใช้จ่าย ณ วันโอน ได้แก่

–  ค่าธรรมเนียมการโอน 1%            –  เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.      –   ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี         –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง

–  เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท         –  มาตรน้ำประปา 2,000 บาท                         –   ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

  1. ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต สามารถใช้โปรโมชั่นผ่อนล้านละ 1,000 บ. โดยลูกค้าจะต้องใช้สินเชื่อธนาคารกรุงไทยเท่านั้น วันที่ 1 มีนาคม 2562

สิ้นสุดลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

5.ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.