สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Brown รัชดา – ห้วยขวาง | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Brown รัชดา – ห้วยขวาง

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Online สื่อป้ายโฆษณา โครงการ บราวน์ รัชดา ห้วยขวาง

โครงการ บราวน์ รัชดา – ห้วยขวาง เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070  ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. โฉนดที่ดินเลขที่  3551-3554,69453 และ 69454 เนื้อที่โครงการประมาณ 1-1-18 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 202 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 11/2562  ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการ บราวน์ รัชดา ห้วยขวาง
โครงการ บราวน์ รัชดา – ห้วยขวาง ตั้งอยู่ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. โฉนดที่ดินเลขที่  3551-3554,69453 และ 69454 เนื้อที่โครงการประมาณ 1-1-18 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 11/2562  ทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น โปรจุก จุก  3 ชั้น โครงการ บราวน์ รัชดา-ห้วยขวาง

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น “จุก จุก 3 ชั้น” ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 จนถึง 31 สิงหาคม 2563

2.จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท

  1. ส่วนลดสูงสุด 800,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

4.ฟรี Gift Voucher Cenpay สำหรับซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้ามูลค่า 40,000 บาท (ได้รับหลังโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วันกรณีที่ลูกค้าไม่รับ Gift Voucher สามารถเลือกเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้)

5.ค่าแนะนำ

5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 5.1และข้อ 5.2 รับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 27,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

5.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 30,000 บาท

          (ยกเว้นยูนิต ราคาพิเศษ ไม่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5.1 ,ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

  1. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

  1. ลุ้นรางวัล

ลูกค้าที่จองระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม 2563 จนถึง 31 สิงหาคม 2563  ได้รับสิทธิ์ ลุ้นรางวัล  ดังนี้

รางวัลที่ 1 :  ทองคำแท่งหนัก 5 บาท  จำนวน  1 รางวัล  มูลค่า 130,000 บาท  (อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่ 1 ก.ค. 63 ทองคำแท่งบาทละ 26,150 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาทอง ณ วันที่เบิกสินค้า ซึ่งอาจมีการผันผวนของราคาทอง)

รางวัลที่ 2 :  I Pad Pro รุ่น 11 นิ้ว  128 GB WIFI   จำนวน  2  รางวัล   รางวัลละ 27,900 บาทมูลค่ารวม   55,800 บาท

รางวัลที่ 3 : ที่พัก Wora bura หัวหิน  3 วัน 2 คืน ( E Voucher )  จำนวน 5 รางวัล  รางวัลละ 10,000 บาทมูลค่ารวม   50,000 บาท

โดยลูกค้าจะได้รับของรางวัล หลังจากโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 60 ลูกค้าที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5%

จับรางวัลวันที่ 1 กันยายน 2563 ที่ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่  เวลา 17.00 น. ประกาศผลบนหน้าเพจ Facebook AssetWise ในวัน พุธ ที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น.

  1. โปรโมชั่น ห้อง Hot Deal ห้องเลขที่ 414, 514, 515, 718, 806, 830 ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก ( ห้อง Hot Deal มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัล)
  2. ราคาเริ่มต้น 2.49 ล้านบาท เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง 405 แบบ 1 Bedroom Exclusive  ขนาด 24.78 ตร.ม. เป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นและส่วนลด อื่นๆ ได้อีกแต่มีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัล

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฏาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.