สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Brown รัชดา – ห้วยขวาง

blog

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตทคิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ บราวน์ รัชดา – ห้วยขวาง เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 202 ห้อง ที่ตั้งโครงการ : ซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 11 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. โฉนดที่ดินเลขที่ 3551-3554,6229 และ 6230 เนื้อที่โครงการประมาณ 1-1-18 ไร่ โครงการไม่มีภาระผูกพันกับธนาคารใด ๆ จดทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 11/2562 ผู้จะซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / พิมพ์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564

โครงการเคฟทาวน์ โคโลนี่ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192720   เลขที่ดิน 58 เจ้าของโครงการ บริษัท บียู เรียลเอสเตท  จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105561174672 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน  หนึ่งล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ เนื้อที่โครงการประมาณ 10-0-87 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวนห้องชุด 1,083 ยูนิต อยู่ระหว่างการขออนุมัติ อีไอเอ และขออนุญาตก่อสร้าง คาดเริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ตุลาคม 2565 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มีนาคม 2567 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน  2565 – 31 กรกฎาคม  2565

ราคาเริ่มต้น 1,390,000 บาท เป็นห้องโปรโมชั่นที่หักส่วนลดแล้ว มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ยูนิต Type Studio ขนาด 22.70 ตร.ม. ได้แก่ C214 , C215 ,C216 , C217

สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่ 25 มิถุนายน  2565 – 31 กรกฎาคม  2565 มูลค่า 100,000 – 200,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพจริง และบรรยากาศจริง

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.