สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Episode Condo | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Episode Condo

blog

 

โครงการ เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่ เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0105558071132 ตั้งอยู่ที่ 18 รามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220       ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ เลขที่ 45 ถนนเทพรักษ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 212046, 212044, 212045 และ 173616 เนื้อที่โครงการประมาณ 2-2-72 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 14  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 465 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2560 โครงการมีภาระผูกพันกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

2.จอง 0 บาท ทำสัญญา 999 บาท

3.ส่วนลดสูงสุด 890,400 บาท

4.โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน

-ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%    –  เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.     –   ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี      –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง

-ค่ามาตรน้ำประปา 2,000 บาท   –  เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท

5.โปรโมชั่นห้องแต่งขาย ห้องเลขที่ 1134 , 1234

6.ค่าแนะนำ

กรณีบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หรือ กรณีลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แล้วแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

– จะได้รับค่าแนะนำ 3% ของราคาสุทธิ รับเป็นเช็คเงินสด (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

– กรณีพนักงานบริษัท AssetWise แนะนำเพื่อนมาจองโครงการ จะได้รับค่าแนะนำ 2% ของราคาสุทธิ โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

– ทั้งนี้ผู้ถูกแนะนำต้องจองห้องและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

7.สิทธิพิเศษ B2B

– สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 63

8.ส่วนลดเพิ่มเติม

– กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF หรือใช้สทธิ์ B2B ฝ่ายขายสามารถ นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ แต่ไม่เกินส่วนลดสูงสุด

9.ยูนิต Hot Deal

ได้แก่ ยูนิต 919, 1034, 1133, 1134, 1222, 1234, 12A22 เป็นราคาโปรโมชั่น ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนและค่าแนะนำ

10.ยูนิต One price

ได้แก่ 1222 , 12A22  เป็นราคาโปรโมชั่น ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน และโปรโมชั่นค่าแนะนำ

11.ราคาเริ่มต้น 2.99 ล้าน เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง 1222, 12A22 แบบ 1 Bedroom Plus Extra ขนาด 41.37 ตร.ม.

12.ดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารออมสิน ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท*

– ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต  สามารถใช้โปรโมชั่น ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท*  ในปีแรก โดยลูกค้าจะต้องใช้สินเชื่อ และผ่านเกณฑ์ของธนาคารออมสินเท่านั้น

13.ดอกเบี้ยพิเศษ ธนาคารกรุงไทย ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท* นาน 3 ปี

– ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต  สามารถใช้โปรโมชั่น ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท*  นาน 3 ปี โดยลูกค้าจะต้องใช้สินเชื่อ และผ่านเกณฑ์ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

หมายเหตุ

  1. โปรโมชั่น ข้อ 6 – ข้อ 7 สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563  สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.