สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Episode Condo | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Episode Condo

blog

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 01055580711 ตั้งอยู่ที่ 18 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ เลขที่ 45 ถนนเทพรักษ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 212046, 212044, 212045 และ 173616 เนื้อที่โครงการประมาณ 2- 2 – 72 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 14  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 465 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2560 โครงการมีภาระผูกพันกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ Episode (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

   เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 01055580711 ตั้งอยู่ที่ 18 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการ Episode โครงการตั้งอยู่ เลขที่ 45 ถนนเทพรักษ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการประมาณ 2- 2 – 72 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2560  เงื่อนไขโปรโมชั่น “Boxing Day” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563  ราคาเริ่มต้น 2.99 ลบ.* ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

เงื่อนไขโปรโมชั่น โปร “Boxing Day” โครงการ เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น “Boxing Day” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

2.จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท

3.ส่วนลดสูงสุด 1,009,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

4.ลูกค้าที่จองภายใน 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ได้สิทธิ์เลือกรับโปรของขวัญตามใจ

4.1 สาย Home รับ Gift Voucher เครื่องใช้ไฟฟ้า 10 รายการ มูลค่า 50,000 บาท

4.2 สาย Shopping รับ Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท สำหรับซื้อของในเครือบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา

4.3 สาย Gadget รับ iPhone 12 pro max 256 GB มูลค่า 43,900 บาท หรือเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ 50,000 บาท

4.4 สาย Travel รับเป็น Gift Voucher จาก H.I.S. TOURS CO., LTD มูลค่า 50,000 บาท

ลูกค้าสามารถเลือกรับโปรโมชั่นของขวัญข้อ 4.1 – 4.4 ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน กรณีลูกค้าไม่รับรางวัล สามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ 50,000 บาท

5.ค่าแนะนำ

5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 5.1และข้อ 5.2 รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

5.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 50,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5.1 ,ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

6.สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่มสูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

7       ยูนิต Hot Deal ได้แก่ ยูนิต 12A22 เป็นราคาโปรโมชั่น ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนและค่าแนะนำ

 

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.