สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Episode Condo | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Episode Condo

blog

 

โครงการ เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่ เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ ทะเบียนเลขที่ 0105558071132 ตั้งอยู่ที่ 18 รามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220       ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ เลขที่ 45 ถนนเทพรักษ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 212046, 212044, 212045 และ 173616 เนื้อที่โครงการประมาณ 2-2-72 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 14  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 465 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2560 โครงการมีภาระผูกพันกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่น โปร อยู่ฟรี 2 ปี โครงการ เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น “อยู่ฟรี 2 ปี” ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 จนถึง 31 ตุลาคม 2563

2.จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท

3.ส่วนลดสูงสุด 1,009,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

4.โปรโมชั่นอยู่ฟรี 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าผ่อนในอัตราดังนี้

– เดือนที่ 1 – 24 อัตราค่าผ่อนล้านละ 2,500 บาท/เดือน

– ลูกค้าต้องกู้ผ่าน ธ.กรุงไทย ภายใต้แคมเปญอัตราดอกเบี้ย

– กรณีลูกค้าไม่รับโปรโมชั่นอยู่ฟรี หรือกู้ไม่ผ่านธนาคารที่ร่วมรายการ สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้ตามมูลค่าโปรโมชั่น

5.ค่าแนะนำ

5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 5.1และข้อ 5.2 รับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

5.3 Assetwise Club กลุ่มลูกค้า Assetwise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 50,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5.1 ,ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

6.สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่มสูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

7.โปรโมชั่นห้องอยู่ฟรี 2 ปี ห้องเลขที่ 1034 , 1133 , 1134 , 1234 , 12A22 , 334 , 828 , 919

8.ยูนิต Hot Deal ได้แก่ ยูนิต, 828, 919, 1034, 1133, 1134, 1234, 12A22 เป็นราคาโปรโมชั่น ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนและค่าแนะนำ

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.