สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Episode Condo

blog

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 01055580711 ตั้งอยู่ที่ 18 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ เลขที่ 45 ถนนเทพรักษ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 212046, 212044, 212045 และ 173616 เนื้อที่โครงการประมาณ 2- 2 – 72 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 14  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 465 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2560 โครงการมีภาระผูกพันกับบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ Episode (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

   เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 01055580711 ตั้งอยู่ที่ 18 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการ Episode โครงการตั้งอยู่ เลขที่ 45 ถนนเทพรักษ์ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการประมาณ 2- 2 – 72 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 5/2560  เงื่อนไขโปรโมชั่น “หั่นราคา” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ราคาเริ่มต้น 3.99 ลบ.*

 

เงื่อนไขสื่อออนไลน์ โปรโมชั่น โปร “หั่นราคา” โครงการ เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น “หั่นราคา” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

2.จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท

3.ส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

4.ราคาเริ่มต้น 3.99 ล้าน เป็นราคาเริ่มต้นของห้องยูนิต 919 แบบห้อง 1 Bedroom Plus Extra ขนาด 47.63 ตร.ม.

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.