สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น H2 รามอินทรา 21 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น H2 รามอินทรา 21

blog

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เอชทู คอนโดมิเนียม (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ เอชทู คอนโดมิเนียม เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาย กรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการ เอชทู คอนโดมิเนียม เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร ประกอบไปด้วย

 1. เอชทู สโตน คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6297 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99  ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 73 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  3/2558
 2. เอชทู สตีล คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6302 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 2 – 0 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 78 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  4/2558
 3. เอชทู วูด คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยรามอินทรา 19 แยก 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6300 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 79 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  6/2558
 4. เอชทู เมทัล คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 19 แยก 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6301 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 2 – 0 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 78 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  7/2558
 5. เอชทู กลาส คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6292 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 79 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  1/2559
 6. เอชทู โครม คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6293 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 75 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  2/2559
 7. เอชทู โกลว คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6295 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 79 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  2/2560

ที่ดินและอาคารชุด ทั้ง 7 อาคาร ไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันทางการเงินใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ โครงการ เอชทู รามอินทรา 21

1.ระยะเวลา โปรโมชั่น “สุดสะพาน”  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

2.จอง 0 บาท ทำสัญญา 999 บาท

3.ส่วนลดสูงสุด 1,390,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

 1. โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 7 รายการ ได้แก่

– ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%   –  เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.  –  ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 1 ปี –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง  –  เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท  – มาตรน้ำประปา 2,000 บาท

– ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

5.โปรโมชั่นห้องแต่งขายห้องเลขที่ห้องเลขที่ SL204 ร่วมรายการโปรโมชั่นและค่าแนะนำ

 1. ค่าแนะนำ
  กรณีบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หรือ กรณีลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แล้วแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

– จะได้รับค่าแนะนำ 3% ของราคาสุทธิ รับเป็นเช็คเงินสด (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

– กรณีพนักงานบริษัท AssetWise แนะนำเพื่อนมาจองโครงการ จะได้รับค่าแนะนำ 2% ของราคาสุทธิ โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

– ทั้งนี้ผู้ถูกแนะนำต้องจองห้องและโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31  พฤษภาคม 2563 เท่านั้น

 1. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

8.ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5 และข้อ 6 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

9.ยูนิตราคาพิเศษ ได้แก่ ยูนิต W701, M409, SN501, SL203, SL204, SL707, G213, เป็นราคาโปรโมชั่น ได้รับฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนฯ และค่าแนะนำ

10.ราคา 2.49 ล้าน เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง M409  แบบ 2 Bedroom  ขนาด 45.67 ตร.ม.

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000

ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ แคมเปญแอบจอง  โครงการ H2

1.จองและทำสัญญา 999 บาท สำหรับยูนิตที่เข้าร่วมแคมเปญ

2.ส่วนลดสูงสุด 940,000 บาท  เป็นส่วนลดของห้อง W707

 1. ยูนิตราคาพิเศษ ได้แก่ W202, W707 , A512 . M201 , SN709 ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน

4.เงื่อนไขการการชำระเงิน เมื่อท่านได้ทำการจองห้องชุดและชำระเงินแล้ว ในระบบจะแจ้งผลตอบรับให้ท่านทราบภายใน 3 ชั่วโมง

โดยการจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่ , เบอร์โทร , E-mail ,

สำเนาบัตรประชาชน และบริษัทฯได้ออกเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่การจองยังไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 3 วัน

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องชุด  พร้อมนำห้องชุดนั้นๆไปขายให้กับผู้อื่น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หลังจาก ลูกค้าชำระเงินจองทุกกรณี

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.