สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น H2 รามอินทรา 21

blog

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เอชทู คอนโดมิเนียม (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ เอชทู คอนโดมิเนียม เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการ เอชทู คอนโดมิเนียม เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 7 อาคาร ประกอบไปด้วย

  1. เอชทู สโตน คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 5 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6297 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99  ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 73 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  3/2558
  2. เอชทู สตีล คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6302 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 2 – 0 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 78 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  4/2558
  3. เอชทู วูด คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 8 ซอยรามอินทรา 19 แยก 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6300 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 79 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  6/2558
  4. เอชทู เมทัล คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 19 แยก 4 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6301 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 2 – 0 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 78 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  7/2558
  5. เอชทู กลาส คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 6 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6292 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 79 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  1/2559
  6. เอชทู โครม คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 2 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6293 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 75 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  2/2559
  7. เอชทู โกลว คอนโดมิเนียม โครงการตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยรามอินทรา 21 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6295 เนื้อที่โครงการประมาณ 0 – 1 – 99 ไร่ อาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1  อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจำนวน 79 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  2/2560

ที่ดินและอาคารชุด ทั้ง 7 อาคาร ไม่มีภาระผูกพันกับสถาบันทางการเงินใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 

โปรโมชั่น โปรตัวเบา

ลูกค้าที่ซื้อห้องชุดจะเลือกรับรายการใด รายการหนึ่ง

– ลูกค้าเลือกรับ Wall Paper และผ้าม่าน มูลค่าไม่เกิน 150,000 บาท ภายใน 60 วันหลังวันโอนกรรมสิทธิ์

– ลูกค้าเลือกรับ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 8 รายการ (ค่าธรรมเนียมการโอน , ค่านิติกรรม , ค่าประกันมิเตอร์น้ำ , ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า , ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า , ค่าเบี้ยประกันอาคาร , ค่าส่วนกลาง 1 ปี และ เงินกองทุนค่าส่วนกลาง ) ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์

*กรณีลูกค้าเลือก ไม่รับ Wall Paper และผ้าม่าน หรือ ไม่รับ ค่าโอนกรรมสิทธิ์ 8 รายการ สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ ได้ 150,000 บาท

 

โปรโมชั่นแต่งครบพร้อมอยู่

  • สำหรับห้องแบบ หนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องอเนกประสงค์ ลูกค้าจะได้รับเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย เตียงนอนขนาด 5 ฟุต , เตียงนอนขนาด 3 ฟุต , ตู้เสื้อผ้าบิลล์อินท์ , โต๊ะทานข้าวและชุดเก้าอี้ 2 ตัว , โซฟาเบดขนาด 2 ที่นั่ง , โต๊ะกลางรับแขก , ชุดวางโทรทัศน์บิลล์อินท์ , ชุดครัวบิลล์อินท์ , ระบบกลอนประตูอิเล็คทรอนิกส์ , ระบบเครื่องเสียงผ่านสัญญาณบลูทูธ
  • สำหรับห้องแบบ สองห้องนอน ลูกค้าจะได้รับเฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย เตียงนอนขนาด 5 ฟุต 2 หลัง , ตู้เสื้อผ้าบิลล์อินท์ 2 ตู้ , โต๊ะทานข้าวและชุดเก้าอี้ 4 ตัว , โซฟาเบดขนาด 2 ที่นั่ง , โต๊ะกลางรับแขก ,  ชุดวางโทรทัศน์บิลล์อินท์ , ชุดครัวบิลล์อินท์ , ระบบกลอนประตูอิเล็คทรอนิกส์ , ระบบเครื่องเสียงผ่านสัญญาณบลูทูธ

โดยลูกค้าจะได้รับเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดในวันโอนกรรมสิทธิ์ และ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โปรโมชั่นแนะนำเพื่อน

แนะนำเพื่อนจอง ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง สำหรับห้องขนาด Onebedroom Plus และ 50,000 บาท/ห้อง สำหรับห้องขนาด 2 Bedroom โดยจะได้รับเป็นเช็ค/เงินสด ภายใน 60 วัน หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์ห้องนั้นๆ

 

โปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562