สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Modiz Station

blog
สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Modiz Station

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ โมดิซ สเตชั่น (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ โมดิซ สเตชั่น เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ 261/248 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 222821 และ 222824-222827 เนื้อที่โครงการประมาณ 1-3-3  ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 246 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2561 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ Modiz Station (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้ง 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการ Modiz Station โครงการตั้งอยู่ 261/248 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการประมาณ 1-3-3  ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2561 เงื่อนไขโปรโมชั่น “Boxing Day” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ราคาเริ่มต้น 2.32 ลบ.*ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

*www.assetwise.co.th

เงื่อนไขโปรโมชั่น โปร “Boxing Day” โครงการ โมดิซ สเตชั่น

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น “Boxing Day” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

2.จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท

3.ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

4.ลูกค้าที่จองภายใน 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ได้สิทธิ์เลือกรับโปรของขวัญตามใจ

4.1 สาย Home รับ Gift Voucher เครื่องใช้ไฟฟ้า 10 รายการ มูลค่า 50,000 บาท

4.2 สาย Shopping รับ Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท สำหรับซื้อของในเครือบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา

4.3 สาย Gadget รับ iPhone 12 pro max 256 GB มูลค่า 43,900 บาท หรือเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ 50,000 บาท

4.4 สาย Travel รับเป็น Gift Voucher จาก H.I.S. TOURS CO., LTD มูลค่า 50,000 บาท

ลูกค้าสามารถเลือกรับโปรโมชั่นของขวัญข้อ 4.1 – 4.4 ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน กรณีลูกค้าไม่รับรางวัล สามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ 50,000 บาท

  1. ค่าแนะนำ

5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 5.1และข้อ 5.2 รับค่าแนะนำสูงสุด 10,000 บาท ทุกยูนิต ยกเว้นห้องแต่งขาย โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 9,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

5.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 10,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5.1 ,ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

6.สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่มสูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

7.ราคาเริ่มต้น 2.32 ล้าน เป็นราคาเริ่มต้นของห้องยูนิต A735 , A736 แบบ 1 Bedroom ขนาด 26.12 ตร.ม.

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.