สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Modiz Station | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Modiz Station

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ โมดิซ สเตชั่น (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ โมดิซ สเตชั่น เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ 261/248 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 222821 และ 222824-222827 เนื้อที่โครงการประมาณ 1-3-3  ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 246 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2561 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ โมดิซ สเตชั่น (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ โมดิซ สเตชั่น เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้ง 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการตั้งอยู่261/248 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการประมาณ 1-3-3  ไร่ ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

………………………….

เงื่อนไขโปรโมชั่น AssetWise Grand Sale

ข้อเสนอพิเศษนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563

โครงการพร้อมอยู่ โมดิซ สเตชั่น  พหลฯ-หลักสี่

 1. ส่วนลดสูงสุด 25% เป็นจำนวน 570,000 บาท เป็นส่วนลดสูงสุดของโครงการ ได้แก่ ห้อง A735 , A736 แบบห้อง 1 Bedroom Extra ขนาด 12 ตร.ม.
 2. ค่าแนะนำ
  • FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  • MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 2.1 และข้อ 2.2 รับค่าแนะนำ 10,000 บาท ทุกยูนิต ยกเว้นห้องแต่งขาย โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 9,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

 • Assetwise Club กลุ่มลูกค้า Assetwise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 10,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 2.1,ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

 1. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่มสูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

 1. ราคาเริ่มต้น 2.32 ล้านบาท เป็นราคาเริ่มต้นของห้องยูนิต A735 , A736 แบบ 1 Bedroom ขนาด 26.12 ตร.ม.
 2. ลูกค้าที่จองภายใน 1 พฤศจิกายน 256330 พฤศจิกายน 2563 ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล
 • รางวัลที่ 1 ลุ้นรับ Gift Voucher Cen pay มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลที่ 2 ลุ้นรับ Gift Voucher เที่ยวทั่วไทย มูลค่า 20,000 บาท รวม 7 รางวัล
 • รางวัลที่ 3 ลุ้นรับ บัตรรถไฟฟ้า BTS มูลค่า 1,000 บาท รวม 35 รางวัล

โดยจะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน โดยทั้ง 3 รางวัลลูกค้าที่ได้รับจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ประกาศผลและจับรางวัลที่ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ซ.รามอินทรา 5 แยก 23

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.
* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง
* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000

ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.