สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Wynn พหลฯ52 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Wynn พหลฯ52

blog

โครงการ วินน์ พหลโยธิน52 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ 81 ซอยพหลโยธิน52 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 36449, 36450, 36451, 36452, 36453, 36454, 36455, 36456 และ36457  เนื้อที่โครงการประมาณ  2-0-16 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 275 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 7/2560 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 เงื่อนไขโปรโมชั่น โปรฟินฟิน

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
  2. จอง 0 บาท ทำสัญญา 999 บาท  (เฉพาะห้อง Hot Deal)
  3. ห้องราคาพิเศษ Hot Deals ได้แก่ ห้องเลขที่ A404, A408, A409, A508, A509, A604, A608, A609, A610, A611, A612, A613, A614, B405, B406, B504, C402, C406, C412, C413, C503, C504, C506, C514, C515, C811\
  4. ห้อง Ready to move In (ยกเว้น ห้องราคาพิเศษ Hot Deals ไม่ร่วมรายการ) จะได้รับโปรโมชั่นอยู่ฟรี 2 ปี และ ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน  7 รายการ  และรับสิทธิลุ้น Lucky  Draw ส่วนลดสูงสุด 80,000 บาทได้
  5. ห้องแต่งขาย เฉพาะ ห้องเลขที่ A412, B506 ลูกค้าจองจะได้รับชุดเฟอร์นิเจอร์ มูลค่ารวม 150,000 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดเงินสดได้ โดยมีรายละเอียดของแถมดังนี้ ทีวี,ตู้เย็น,ไมโครเวฟ, ผ้าม่าน, วอลเปเปอร์, พร็อพตกแต่ง
  6. โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ 7 รายการ ได้แก่

–  ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%      –  เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.      –   ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี              –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง

– ค่ามาตรน้ำประปา 2,000 บาท       – เบี้ยประกันอาคาร 500 – 1,000 บาท                –   ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า +เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

  1. ราคา 49 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ห้องชุดเลขที่ 503 และ 504 ประเภทห้อง 1 Bedroom มีขนาด 23.58 ตร.ม. ซึ่งเป็นห้องราคาพิเศษ Hot Deals ซึ่งลูกค้าจะได้รับค่าใช้จ่าย ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ 7 รายการ
  2. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับพนักงาน ธอส. รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ เพิ่ม 50,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์  ระยะเวลาสิ้นสุด 30 ธันวาคม 62  (ยกเว้นยูนิต Hot Deals ไม่ร่วมรายการ) หากลูกค้าเลือกรับ สิทธิพิเศษ B2B ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกรับสิทธิ ค่าแนะนำ 50,000 บาท  โดยเลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
  3. ลูกค้าได้รับสิทธิค่าแนะนำ มูลค่า 100,000 บ. (ยกเว้นยูนิต Hot Deals ไม่ร่วมรายการ) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

9.1 FGF ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise และ แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ รับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว              ภายใน 60 วัน

9.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ รับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

9.3 AssetWise Club  กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 50,000 บาท

โดยลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 9.1 ,ข้อ 9.2 และ ข้อ 9.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้  และหากลูกค้าเลือกรับ สิทธิค่าแนะนำ ลูกค้าจะไม่สามารถเลือกรับสิทธิพิเศษ B2B มูลค่า 50,000 บ. โดยเลือกรับได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

1.ลูกค้าที่จองเฉพาะห้อง Ready to Move In จะได้ลุ้นรับส่วนลด 30,000 บาท , 50,000 บาท และ 80,000 บาท โดยจะได้รับส่วนลด ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ (ยกเว้นยูนิต Hot Deals ไม่ร่วมรายการ)

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น