สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Wynn พหลฯ52

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ วินน์ พหลโยธิน 52  (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ วินน์ พหลโยธิน 52 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ 81 ซอยพหลโยธิน52 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 36449, 36450, 36451, 36452, 36453, 36454, 36455, 36456 และ36457  เนื้อที่โครงการประมาณ  2-0-16 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 275 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 7/2560 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่น ”แอสเซทไวส์ พักเงินผ่อนยาวววว  36 เดือน”  โครงการ วินน์ พหลโยธิน 52 

ระยะเวลาโปรโมชั่น ” แอสเซทไวส์ พักเงินผ่อนยาวววว 36 เดือน” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

1. สําหรับลูกค้าที่จอง,ทําสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2. ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แอสเซทไวส์ พักเงินผ่อนยาวววว 36 เดือน” จะต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก SCB และเลือกอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้เคหะ ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ เท่านั้น กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบอื่น จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายส่งเสริมการขายดังกล่าว การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนด

3. กรณีลูกค้าปฎิบัติตามข้อ 1 และ 2 ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระผ่อนชำระค่างวดให้ตลอดระยะเวลา 36 เดือน

4. ยูนิตที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ”แอสเซทไวส์ พักเงินผ่อนยาวววว 36 เดือน ได้แก่ A308 , A408

5. จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท

6. ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ

– ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%     – เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.      –   ฟรีค่าส่วนกลาง ล่วงหน้าสูงสุด 1 ปี    –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง

– เบี้ยประกันอาคาร 500-1,000 บาท     –  มาตรน้ำประปา 2,000 บาท     –   ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท

7. โปรโมชั่นเฟอร์ฯครบ คือ ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ชั้นวางทีวี, โซฟา, โต๊ะอาหาร, ฐานเตียง 5 ฟุต, ตู้เสื้อผ้า Build in, Bluetooth sound system, thermostat, พัดลมดูดอากาศ, Rescue alarm , ฉากกั้นอาบน้ำ, Counter ครัว, Hop-Hood, อ่างล้างจาน ขนาดตามมาตรฐานโครงการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักอาศัย

8. ราคาเริ่มต้น 1.99 ลบ.* เป็นราคาเริ่มต้น ของห้อง A308, A408 ประเภทห้อง 1 Bedroom มีขนาด 23.68 ตร.ม. สามารถร่วมโปร “แอสเซทไวส์ พักเงินผ่อนยาวววว 36 เดือน” ได้ แต่ไม่เข้าร่วมโปรโ

เงื่อนไขสื่อออนไลน์ โปรโมชั่น โปร ฟังก์ชัน 2 ห้องนอน เริ่ม 2.49 ลบ.” โครงการ วินน์ พหลโยธิน 52

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น “ฟังก์ชัน 2 ห้องนอน เริ่ม 2.49 ลบ. ” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

2.จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท

3. ส่วนลดสูงสุด 800,000 บาท ได้แก่ห้อง 2 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 54.49 ตร.ม. เพียง 2 ห้องเท่านั้น ได้แก่ห้อง A706 , A806

4. ฟรี เฟอร์นิเจอร์ คือ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด ดังต่อไปนี้ ชั้นวางทีวี , โซฟา , โต๊ะ , ฐานเตียง , ตู้เสื้อผ้า ขนาดตามมาตรฐานโครงการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักอาศัย จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน

5. ฟรี Gift Voucher เครื่องใช้ไฟฟ้า มูลค่า 50,000 บาทเป็น Gift Voucher Cenpay มูลค่า สำหรับซื้อของในเครือบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน

6. จองและโอนกรรมสิทธิ์ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม รับค่าเดินทาง สูงสุด 10,000 บาท เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน

7. ค่าแนะนำ

กรณีบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ หรือ กรณีลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แล้วแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

–   ลูกค้าได้รับค่าแนะนำสูงสุด มูลค่า 50,000 บ. ทุกยูนิต ยกเว้น ห้องแต่งขาย   โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) เมื่อแนะนำเพื่อนมาจองซื้อห้องชุด หรือ ลูกค้า AssetWise Club ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม สูงสุด 50,000 บาท

8. ส่วนลดเพิ่มเติม

กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF ฝ่ายขายสามารถ นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ แต่ไม่เกินส่วนลดสูงสุด

9. ราคา 1 Bed ขนาด 68 ตร.ม. เริ่มต้น 1.99 ล้าน ได้แก่ ยูนิต A811 / ราคา 1 Bed Plus (ฟังก์ชั่น 2 ห้องนอน) ขนาด 37.46 ตร.ม. เริ่มต้น 2.49 ล้าน ได้แก่ ยูนิต B804,C801

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า