สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Wynn โชคชัย 4

blog

เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556025371 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ วินน์ โชคชัย 4 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 325 ยูนิต อาคารสโมสร 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ที่ตั้งโครงการ : เลขที่ 360/367 ซอยลาดพร้าว 53 ( โชคชัย 4 ) แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 8634, 8637, 8639, 8640,9810 และ 9812 เลขที่ดิน 1113, 10461, 10463, 10464,1122 และ 1123 เนื้อที่โครงการประมาณ 2-1- 54 ไร่ ทางโครงการไม่มีภาระผูกพันกับธนาคารใด ๆ จดทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2561 ผู้จะซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / พิมพ์เมื่อ 27 สิงหาคม 2564

เงื่อนไขโปรโมชั่น เดือน กันยายน – ธันวาคม ” โครงการ วินน์ โชคชัย4
1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2.จองทุกชั้น ทุกแบบ 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท
3.ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย
– ค่าธรรมเนียมการโอน – เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม. – ค่าส่วนกลางล่วงหน้าสูงสุด 2 ปี
– ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง – เบี้ยประกันอาคาร 500-1,000 บาท
– มาตรน้ำประปา 2,000 บาท – ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท
4.ราคาพิเศษเริ่มต้น 3.45 ล้าน* เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง C806 แบบ 1 Bedroom Plus ขนาด 35.89 ตร.ม.

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพจริง และบรรยากาศจริง
*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.