สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Wynn โชคชัย 4 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Wynn โชคชัย 4

blog

 

สื่อสิ่งพิมพ์  สื่อ online  โครงการ วินน์ โชคชัย 4 ( จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว )

โครงการ วินน์ โชคชัย 4  เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่  0105556025371  ตั้งอยู่ที่  9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220  ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  ที่ตั้งโครงการ 360/367 ซอยลาดพร้าว 53 ( โชคชัย 4 )  แขวงสะพานสอง  เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  โฉนดที่ดินเลขที่ 8634, 8637, 8639, 8640,9810 และ 9812  เลขที่ดิน 1113, 10461, 10463, 10464,1122 และ 1123  เนื้อที่โครงการประมาณ 2-1- 54 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร  เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 325 ยูนิต  อาคารสโมสร 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร  ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2561  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ป้ายโฆษณา  โครงการ วินน์ โชคชัย 4  (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

บริษัท ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 9  ซอยรามอินทรา 5 แยก 23  แขวงอนุสาวรีย์  เขตบางเขน  กรุงเทพมหานคร 10220  โครงการตั้งอยู่ที่  360/367 ซอยลาดพร้าว 53 ( โชคชัย 4 )  แขวงสะพานสอง   เขตวังทองหลาง  กรุงเทพมหานคร  เนื้อที่โครงการประมาณ 2 – 1- 54 ไร่  ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2561  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ โครงการ วินน์ โชคชัย 4

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563

2.จอง 0 บาท ทำสัญญา 999 บาท ส่วนลดสูงสุด 600,000 บาท เป็นส่วนลดของห้อง B809 โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าสูงสุด 600,000 บาท

  1. โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 7 รายการ ได้แก่

– ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%   –  เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.  –  ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง  –  เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท  – มาตรน้ำประปา 2,000 บาท

– ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า+เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

  1. โปรโมชั่นห้องแต่งขายห้องเลขที่ B809 , C806ร่วมรายการโปรโมชั่นและค่าแนะนำ
  2. ค่าแนะนำ
    5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 5.1และข้อ 5.2 รับค่าแนะนำสูงสุด 100,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 90,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

5.3 Assetwise Club กลุ่มลูกค้า Assetwise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 30,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5.1 ,ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

  1. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

  1. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 3 และข้อ 4 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
  2. ราคาเริ่มต้น 2.89 ล้าน  เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง B809  แบบ 2 Bedroom ขนาด 42.69 ตร.ม.

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.