สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Wynn โชคชัย 4 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Wynn โชคชัย 4

blog

 

โครงการ วินน์ โชคชัย 4 เจ้าของโครงการ บริษัท ไพร์ซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556025371 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 35 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการ 360/367 ซอยลาดพร้าว 53 ( โชคชัย 4 )

แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 8634, 8637, 8639, 8640,9810 และ 9812 เลขที่ดิน 1113, 10461, 10463, 10464,1122 และ 1123 เนื้อที่โครงการประมาณ 2-1- 54 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 325 ยูนิต อาคารสโมสร 3 ชั้น จำนวน 1 อาคาร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2561
ราคาเริ่มต้น 3.516 ล้าน* เป็นของห้อง C808 แบบ 1 Bedroom Plus ขนาด 34.79 ตร.ม.

ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า