สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Online สื่อป้ายโฆษณา โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 15

โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตทคิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน    กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  ที่ตั้งโครงการ : ซอยลาดพร้าว 15 แยก 1-10   แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 9/2562 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร โฉนดที่ดินเลขที41010,41008,41006,41004,41000,41001,40996,40995,41002,40998,40993,40992,40991,40990,40989, 40987, 40979, 40981,40982,40986,40946

เนื้อที่โครงการ 4-0-15.1 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 570 ห้อง  และอาคารจอดรถ 1 อาคาร โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

……………………………………………………….

เงื่อนไขโปรโมชั่น Boxing Day  โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 15

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น “Boxing Day” ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2.จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท
-จอง 999 บาท+ทำสัญญา 10,000 บาท ได้รับฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ (เฉพาะโครงการพร้อมอยู่ ยกเว้นยูนิตราคาพิเศษ Hot Deal ไม่เข้าร่วม) โดยต้องจองและทำสัญญาภายวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
–  ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%
–  เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.
–   ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี (ยกเว้นโครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 15, แอทโมซ แจ้งวัฒนะ, แอทโมซ รัชดา-ห้วยขวาง ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 1 ปี)
–  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง
–  เบี้ยประกันอาคาร 500-1,000 บาท
–  มาตรน้ำประปา 2,000 บาท
–   ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท

3. โปรของขวัญตามใจ : ลูกค้าที่จองภายใน 1 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 ได้สิทธิ์เลือกรับโปรของขวัญตามใจ
3.1 สาย Home รับ Gift Voucher เครื่องใช้ไฟฟ้า 10 รายการ มูลค่า 50,000 บาท
3.2 สาย Shopping รับ Gift Voucher มูลค่า 50,000 บาท สำหรับซื้อของในเครือบริษัท เซ็นทรัล พัฒนา
3.3 สาย Gadget รับ iPhone 12 pro max 256 GB มูลค่า 43,900 บาท หรือเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ 50,000 บาท
3.4 สาย Travel รับเป็น Gift Voucher จาก H.I.S. TOURS CO., LTD มูลค่า 50,000 บาท
ลูกค้าสามารถเลือกรับโปรโมชั่นของขวัญข้อ 4.14.4 ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% กรณีลูกค้าไม่รับรางวัล สามารถเลือกรับเป็นส่วนลด   ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้ 50,000 บาท

4. ค่าแนะนำ
4.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
4.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
ข้อ 4.1และข้อ 4.2 รับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 27,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
4.3AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 30,000 บาท
           (ยกเว้นยูนิต ราคาพิเศษ ไม่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 4.1 ,ข้อ 4.2 และ ข้อ 4.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

5.สิทธิพิเศษ B2B  สำหรับ
– บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
– พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ
– พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
-พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

6.ยูนิต One Price ราคา 3.29 ล้าน ได้แก่ห้อง C301, C404, C607 ไม่มีของแถมใด ๆ แต่ไม่เข้าร่วมรายการค่าแนะนำและ B2B

7.ห้องแต่งเพื่อขาย เป็นห้องที่มีเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งเพิ่มเติม พร๊อพและเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่ห้องเลขที่ C608, C620, C709, C820  แต่ไม่เข้าร่วมรายการค่าแนะนำและ B2B

8.ราคาเริ่มต้น 2.09 ลบ.* เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง C225 แบบ 1 Bedroom ขนาดประมาณ 25.55  ตร.ม. ไม่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นใด ๆ

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.