สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15

blog

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตทคิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 570 ห้อง และสำนักงาน-พาณิชย์ 2 ห้อง และอาคารจอดรถ 1 อาคาร ที่ตั้งโครงการ : ซอยลาดพร้าว 15 แยก 1-10 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 41010,41008,41006,41004,41000,41001,40996,40995,41002,40998,40993,40992, 40991,40990,40989, 40987, 40979, 40981, 40982,40986,40946 ขนาดที่ดินโดยประมาณ 4-0-15.1 ไร่ โครงการไม่มีภาระผูกพันกับธนาคารใด ๆ จดทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 9/2562 ผู้จะซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / พิมพ์เมื่อ 10 พฤศจิกายน 2564

เงื่อนไขโปรโมชั่น Yes Deal โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 15
1.ระยะเวลาโปรโมชั่น Yes Deal ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
2.จองทุกชั้น ทุกแบบ 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท
3.ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย ( เฉพาะบางยูนิตที่เข้าร่วม )
– ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%
– เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.
– ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้าสูงสุด 1 ปี
– ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง
– เบี้ยประกันอาคาร 500-1,000 บาท
– มาตรน้ำประปา 2,000 บาท
– ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท
4.โปรโมชั่นเฟอร์ฯครบ คือ ชุดเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทกำหนด ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ชั้นวางทีวี, โซฟา, โต๊ะอาหาร, ฐานเตียง 5 ฟุต, ตู้เสื้อผ้า Build in, Bluetooth sound system, thermostat, พัดลมดูดอากาศ, Rescue alarm , ฉากกั้นอาบน้ำ, Counter ครัว, Hop-Hood, อ่างล้างจาน ขนาดตามมาตรฐานโครงการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักอาศัย
ราคาเริ่มต้น 2.99 ลบ.* เป็นราคาเริ่มต้น ของห้อง C620 แบบห้อง1Bedroom Exclusive มีขนาด 28 ตร.ม. เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้ว ได้ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน เป็นห้องแต่งเพื่อขาย แต่ไม่สามารถเข้าร่วมโปรโมชั่นค่าแนะนำอื่นๆ
5.ลูกค้าที่จองในระยะเวลาร่วมรายการในแคมเปญ AssetWise Yes Deal สามารถลุ้นรับ รถยนต์ไฟฟ้า 1 รางวัล มูลค่า 989,000 บาท รุ่น Ora Good Cat 400Km Tech เมื่อจองห้องชุดระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม จะมีสิทธิ์จับรางวัล
6.ลูกค้าจะได้สิทธิ์รับคูปองเพื่อชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ต่อการซื้อต่อ 1 ยูนิต ในวันทำโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วน (รายชื่อผู้รับรางวัลจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่รวมการโอนสิทธิ์(ห้ามเปลี่ยนมือ)จากลูกค้ารายแรกไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งชื่อในคูปองและในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องตรงกัน)
7.โดยจะจับรางวัลและประกาศผล ที่บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านทาง Facebook Live Page AssetWise เวลา 15.00 น. หลังจากประกาศผลรางวัล ผู้โชคดีได้รับรางวัลหลังวันประกาศผลภายใน 60 วัน ของรางวัลดังกล่าวผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ในวันรับมอบรางวัล ตลอดจนค่าทะเบียน ค่าภาษีรถยนต์ ค่าโอนเปลี่ยนชื่อ* และบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในคูปองที่ติดต่อได้

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพจริง และบรรยากาศจริง
*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.