สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ Online สื่อป้ายโฆษณา โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 15

โครงการ Atmoz ลาดพร้าว 15 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตทคิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน    กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  ที่ตั้งโครงการ : ซอยลาดพร้าว 15 แยก 1-10   แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จดทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 9/2562 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร โฉนดที่ดินเลขที41010,41008,41006,41004,41000,41001,40996,40995,41002,40998,40993,40992,40991,40990,40989, 40987, 40979, 40981,40982,40986,40946

เนื้อที่โครงการ 4-0-15.1 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 570 ห้อง  และอาคารจอดรถ 1 อาคาร โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขโปรโมชั่น Super Summer Sale โปรโมชั่นนี้มีระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

ระยะเวลาโปรโมชั่น Super Summer Sale ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

1.จอง 0 บาท ทำสัญญา 999 บาท

2.ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท

3.ฟรีค่าใช้จ่าย ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ 7 รายการ  ได้แก่
– ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%    เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.      –  ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 1 ปี     –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง      –  เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท

           – มาตรน้ำประปา 2,000 บาท      – ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า+เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

5.โปรโมชั่น ห้องใหญ่ราคาพิเศษ One Price 3.29 ล. ห้องเลขที่ B427, B519, B525, B527, B626, B627, B726, B727, B820, B822 ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นและส่วนลดค่าแนะนำใดๆ

 1. ค่าแนะนำ
  6.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  6.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  ข้อ 6.1และข้อ 6.2 ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 27,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

6.3 Assetwise Club กลุ่มลูกค้า Assetwise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 30,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ6.1 – ข้อ 6.3  ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

 1. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 63

8.ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 6 และข้อ 7 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

 1. ราคาเริ่มต้น 2,090,000 ล้าน เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง B403 แบบ 1 Bedroom ขนาด 25.55 ตร.ม. เป็นราคาโปรโมชั่น ได้รับฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ แต่ไม่สามารถร่วมรายการโปรโมชั่นและส่วนลดค่าแนะนำใดๆ อื่นอีก

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ แคมเปญแอบจอง  โครงการ Atmoz LP15

 1. จองและทำสัญญา 999 บาท สำหรับยูนิตที่เข้าร่วมแคมเปญ
 2. ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท  เป็นส่วนลดของห้อง B404, B605, B704, B705, C217, C219, C220
 3. ยูนิตราคาพิเศษ ได้แก่ B404, B605, B704, B705, C217, C219, C220 ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน
 4. เงื่อนไขการการชำระเงิน เมื่อท่านได้ทำการจองห้องชุดและชำระเงินแล้ว ในระบบจะแจ้งผลตอบรับให้ท่านทราบภายใน 3 ชั่วโมง โดยการจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่ , เบอร์โทร , E-mail , สำเนาบัตรประชาชน และบริษัทฯได้ออกเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่การจองยังไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 3 วัน
  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องชุด  พร้อมนำห้องชุดนั้นๆไปขายให้กับผู้อื่น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หลังจาก ลูกค้าชำระเงินจองทุกกรณี
 5. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.