สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz Condo ลาดพร้าว 71 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz Condo ลาดพร้าว 71

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 71 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ที่ตั้ง เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็ม)  กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ Atmoz Ladprao 71 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ประกอบไปด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 15627 , 19620-19626 เนื้อที่ดิน 7-0-93.2 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 740 ห้อง โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562 ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

2.ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

3.ทองคำหนักสูงสุด 5 บาท จะได้รับภายใน 60 วันหลังจาก วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 112,500 บาท

4.โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน

 • ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%
 • เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.
 • ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี      –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง
 • ค่ามาตรน้ำประปา 2,000 บาท   – เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท
 • ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า + เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

5.โปรโมชั่นห้องแต่งขาย

 • 1 Bedroom  ( A317 , A417 , A517 , A812)
 • 1 Bedroom Ex ( B316  , B317)
 • 1 Bedroom Plus (A303 , A309 , A416 , B207 , B307 , B218 , B219 )
 • 2 Bedroom  (B420)

ลูกค้าห้องแต่งเพื่อขายไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้กับข้อ 2,3,4, และ 6 ได้

6.ค่าแนะนำ

 • 6.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
 • 6.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 6.1 และข้อ 6.2 รับค่าแนะนำ ดังรายการต่อไปนี้

 •  1 Bedroom ได้ค่าแนะนำ 20,000  บาท
 • 1 Bedroom Exclusive ได้ค่าแนะนำ 30,000 บาท
 • 1 Bedroom Plus , ได้ค่าแนะนำ 40,000 บาท
 • 2 Bedroom ได้ค่าแนะนำ 50,000 บาท

โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสด (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน

 • 6.3  AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 50,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 6.1 ,ข้อ 6.2 และ ข้อ 6.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

7.ห้องราคา 1.69 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ได้แก่ ห้อง B224 , B823 , B824 ราคาพิเศษ 1,690,000 บาท ( ลูกค้าห้องราคาเริ่มต้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกับข้ออื่นได้ )

*อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่ 06/01/2563 บาทละ 22,500 บาท จาก www.goldtraders.co.th

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.