สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz Condo ลาดพร้าว 71 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz Condo ลาดพร้าว 71

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 71 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ที่ตั้ง 505/3 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็ม)  กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ Atmoz Ladprao 71 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ประกอบไปด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 15627 , 19620-19626 เนื้อที่ดิน 7-0-93.2 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 740 ห้อง โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562 ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. ฟรีโอนฯ 8 รายการ (ค่าธรรมเนียมการโอน , ค่านิติกรรม , ค่าประกันมิเตอร์น้ำ , ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า , ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ค่าส่วนกลาง 2 ปี และ เงินกองทุน และค่าเบี้ยประกันอาคาร)
  2. ห้องตกแต่งพร้อมอยู่ ที่เข้าร่วมโปรโมชั่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 Bedroom                  A812      A804     A317      A417    A517

1 Bedroom Exclusive A302      A702     B316      B317

1  Bedroom Plus         A303      A309      A416     B207     B307    B303    B218     B219

2 Bedroom                  B401        B209       B420

 

**โปรโมชั่นทั้งหมดมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562