สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz Condo ลาดพร้าว 71 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz Condo ลาดพร้าว 71

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 71 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ที่ตั้งเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็ม)  กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ Atmoz Ladprao 71 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ประกอบไปด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 15627 , 19620-19626 เนื้อที่ดิน 7-0-93.2 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 740 ห้อง  เปิดใช้อาคารอาคารชุดแล้ว ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1 / 2562 โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อฯ  ป้ายบอกทาง โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 71
โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 71 ตั้งอยู่ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าวกทม. โฉนดที่ดินเลขที่  15627 , 19620-19626 เนื้อที่ดิน 7-0-93.2 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 740 ห้อง  เปิดใช้อาคารอาคารชุดแล้ว ทะเบียนอาคารชุดเลขที่  1 / 2562   ทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

1.ระยะเวลา โปรโมชั่น “Super Summer Sale” ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 – 30 เม.ย. 2563

2.จอง 0 บาท สัญญา 999 บาท

3.ส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท เป็นส่วนลดของห้อง B207

4.โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน

  • ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%
  • เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.
  • ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 1 ปี
  • ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง
  • ค่ามาตรน้ำประปา 2,000 บาท
  • เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท
  • ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า + เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

5.โปรโมชั่นห้องราคาพิเศษ ห้องเลขที่ D213  D214 (ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นและส่วนลดค่าแนะนำใด ๆ แต่ได้ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน)

6.ค่าแนะนำ
–  ลูกค้าเก่าและบุคคลทั่วไปแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ  (ยกเว้นห้อง Hot deal) จะได้ค่าแนะนำเพื่อนดังนี้
1.) 1 Bedroom ได้ค่าแนะนำ   20,000 บาท
2.) 1 Bedroom Exclusive ได้ค่าแนะนำ   30,000 บาท
3.) 1 Bedroom Plus , ได้ค่าแนะนำ   40,000 บาท
4.) 2 Bedroom ได้ค่าแนะนำ   50,000   บาท
**โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดภายใน 60 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์

7.สิทธิพิเศษ B2B

สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง               ประเทศไทย รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

8.ราคาเริ่มต้น 1.69 ล้าน* เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง D213  D214  แบบ 1 Bedroom ขนาด 23.91 ตร.ม. เป็นราคาโปรโมชั่น ซึ่งไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นและส่วนลดค่าแนะนำใด ๆ อื่นอีก

หมายเหตุ

  1. โปรโมชั่น ข้อ 6 – ข้อ 7 สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563
สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.