ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Condo ลาดพร้าว 71

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ ลาดพร้าว 71 (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ที่ตั้ง 505/3 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100,000,000 บาท (ชำระเต็ม)  กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ Atmoz Ladprao 71 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร ประกอบไปด้วย โฉนดที่ดินเลขที่ 15627 , 19620-19626 เนื้อที่ดิน 7-0-93.2 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 740 ห้อง โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2561 คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2562 ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  1. ทองคำรูปพรรณ จำนวน 5 บาท(ทองคำ) โดยจะได้รับทองคำ 1 บาท(ทองคำ) ภายใน 60 วัน ภายหลังจองและทำสัญญา ( ห้องแบบ One bedroom , One bed Exclusive และ One bedroom Plus จอง 10,000 บาท และทำสัญญา 25,000 บาท , ห้องแบบ Two bedroom จอง 20,000 บาท และทำสัญญา 35,000 บาท ) และจะได้รับทองคำอีก 4 บาท(ทองคำ) ภายใน 60 วันภายหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ โดยยึดราคาทองคำวันที่ 30 เมษายน 2562 ราคาบาทละ 19,900 บาทเป็นมูลค่าของรางวัล
  2. ฟรีโอนฯ 7 รายการ (ค่าธรรมเนียมการโอน , ค่านิติกรรม , ค่าประกันมิเตอร์น้ำ , ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า , ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า, ค่าส่วนกลาง 2 ปี และ เงินกองทุน)

 

โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

  1. ในกรณีมีการแนะนำลูกค้า (ผู้ถูกแนะนำ) จะได้รับส่วนลด ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 15,000 บาท สำหรับโปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน
  2. ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 15,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 13,500 บาท (หักภาษี 10%)  โดยจะได้รับภายใน 60 วันหลังโอนกรรมสิทธิ์

** มีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2562 – 30 มิถุนายน 2562