โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz แจ้งวัฒนะ

blog

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 87862, 87863 เลขที่ดิน  99, 100  เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 625 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม 2563 ใบอนุญาติก่อสร้างอาคารเลขที่ 113/2562 ออกโดยเทศบาลอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่  เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

2.ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าสูงสุด 100,000 บาท

3.ค่าแนะนำ

3.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

3.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 3.1 และข้อ 3.2 รับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง โดยผู้ที่แนะนำจะได้รับแคชเชียร์เชค 15,000 บาท (หักภาษี ณ. ที่จ่ายแล้วคงเหลือ 13,500 บาท)  หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภายใน 60 วัน

ผู้ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลด 15,000 บาท ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

3.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 30,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 2.1 ,ข้อ 2.2 และ ข้อ 2.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

  1. ห้องราคาเริ่มต้น 1,310,000 บาท เป็นราคาห้อง B215 , B216 , B217 และ B218 เท่านั้น

ส่วนลด 200,000 บาท สำหรับ ห้องที่มีราคาขายมากกว่า 1,290,000 ทุกห้องในโครงการ

  1. ลูกค้าลงทะเบียน จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.