สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz แจ้งวัฒนะ

blog

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ
บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่โครงการประมาณ 4- 2 – 0 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2563 เงื่อนไขโปรโมชั่น ONE PRICE ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 และ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2565 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ผู้จะซื้อเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางและเงินกองทุนตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
www.assetwise.co.th

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 87862 , 87863 เลขที่ดิน 99 , 100
เนื้อที่โครงการประมาณ 4- 2 – 0 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 625 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2563 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ผู้จะซื้อเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางและเงินกองทุนตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการแอทโมซ แจ้งวัฒนะ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)
1. ระยะเวลา โปรโมชั่น “ ONE PRICE ชั้นสูงราคาเดียว เริ่ม 1.49 ลบ. ” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 มกราคม 2565
2. จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท
3. ส่วนลดสูงสุด 298,000 บาท เป็นห้องแบบ Studio ขนาด 21 ตรม. ได้แก่ห้อง C715 , C716 , C717 , C718 , C720
4. ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
-ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01% -เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม -ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 1 ปี
-ค่านิติกรรม 500 บาท/ห้อง -เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท -มาตรน้ำประปา 2,000 บาท
-ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท
5. – FGF ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท/ห้อง
– MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท/ห้อง
– AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 50,000 บาท
– Neighborhood ลูกค้าที่ถือ ใบปลิวหรือจดหมาย ค่าแนะนำพิเศษ จะได้รับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทปัญญาภิวัฒน์ , ธนาคารกสิกร สำนักงานใหญ่ฯ เมืองทองธานี , กลุ่มบริษัทใน คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค , โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ , เวิลด์เมดิคอล , กลุ่มข้าราชการ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ , กลุ่มพนักงานรัฐวิสหกิจ TOT และ ไปรษณีย์ไทย
เงื่อนไขรับค่าแนะนำดังต่อไปนี้
– ลูกค้าจะได้รับเป็นเช็คเงินสดตามมูลค่าของแต่ละโครงการ(หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน (ยกเว้นยูนิต ราคาพิเศษ ไม่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 3.1 ,ข้อ 3.2 ,ข้อ
5.3 และ ข้อ 3.4 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
6. ชั้นสูงราคาเดียว เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้วใช้เป็นราคาเริ่มต้น 1.49 เป็นห้องแบบ Studio ขนาด 21 ตรม. ได้แก่ห้อง C715 , C716 , C717 , C718 , C720 และไม่เข้าร่วมรายการโปรโมชั่นและค่าแนะนำใดๆ อีก

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ 1 มกราคม 2565 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.–18.00 น.