โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz แจ้งวัฒนะ

blog

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเกลือ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 87862 , 87863 เลขที่ดิน  99 , 100

เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 625 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2563 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่  ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2563

ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

……………………………………………

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการแอทโมซ แจ้งวัฒนะ

1.ระยะเวลา โปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563
2.ส่วนลดสูงสุด 400,000 บาท
3.โปรโมชั่นอยู่ฟรี 2 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ บริษัทฯ จะชำระค่าผ่อนในอัตราดังนี้

– เดือนที่ 1 – 24 อัตราค่าผ่อนล้านละ 2,500 บาท/เดือน
– ลูกค้าต้องกู้ผ่าน ธ.กรุงไทย ภายใต้แคมเปญอัตราดอกเบี้ย
– กรณีลูกค้าไม่รับโปรโมชั่นอยู่ฟรี หรือกู้ไม่ผ่านธนาคารที่ร่วมรายการ สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดได้ตามมูลค่าโปรโมชั่น

4.ค่าแนะนำ
4.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง
4.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง
4.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 30,000 บาท
4.4 Neighborhood ลูกค้าที่ถือ Leaflet ค่าแนะนำพิเศษ จะได้รับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง  ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทปัญญาภิวัฒน์ , ธนาคารกสิกร สำนักงานใหญ่ฯ เมืองทองธานี , กลุ่มบริษัทใน คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค , โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ , เวิลด์เมดิคอล ,      กลุ่มข้าราชการ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ , กลุ่มพนักงานรัฐวิสหกิจ TOT และ ไปรษณีย์ไทย

เงื่อนไขรับค่าแนะนำดังต่อไปนี้ โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดตามมูลค่าของแต่ละโครงการ(หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน (ยกเว้นยูนิต ราคาพิเศษ ไม่ร่วมรายการ) ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 4.1 ,ข้อ 4.2 ,ข้อ 4.3 และ ข้อ 4.4 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

5. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
6.ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้าน ราคาเริ่มต้น 1.49 ล้าน เป็นของโครงการแอทโมซ แจ้งวัฒนะ เป็นราคาห้องแบบ Studio ทุกห้อง ทุกชั้น

หมายเหตุ : โปรโมชั่น ข้อ 4 – ข้อ 5 สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.