สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz แจ้งวัฒนะ

blog

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการ ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 87862 , 87863 เลขที่ดิน  99 , 100

เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 625 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2563 ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการแอทโมซ แจ้งวัฒนะ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ” แอสเซทไวส์ พักเงินผ่อนยาวววว 36 เดือน” และ “super free” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 2. สําหรับลูกค้าที่จอง,ทําสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
 3. ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย “แอสเซทไวส์ พักเงินผ่อนยาวววว 36 เดือน” และ “super free อยู่ฟรี 3 ปี” จะต้องได้รับอนุมัติสินเชื่อจาก SCB และเลือกอัตราดอกเบี้ยวงเงินกู้เคหะ ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ เท่านั้น กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบอื่น จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายส่งเสริมการขายดังกล่าว การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเกณฑ์ เงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนดกรณีลูกค้าปฎิบัติตามข้อ 1 และ 2  ทางบริษัทฯ จะเป็นผู้รับภาระผ่อนชำระค่างวดให้ตลอดระยะเวลา 36 เดือน
 4. ยูนิตที่เข้าร่วมโปรโมชั่น ”แอสเซทไวส์ พักเงินผ่อนยาวววว 36 เดือน” และ “super free”   ได้แก่ A101 , A218 , A619 , A703 , A704 , A710 , A718 , A719 , A721 , A803 , A804 , A806 , A807 , A814 , A819 , B213 , B214 , B216 , B217 , B220 , B317 , B417 , B519 , B615 , B616 , B617 , B618 , B620 , B629 , B715 , B716 , B717 , B718 , B720 , B724 , B731 , B806 , B815 , B816 , B817 , B818 , B820 , B821 , B822 , B823 , B825 , B826 , B827, B829 , B830 , B831 , B833 , C330 , C516 , C528 , C530 , C615 , C616 , C617 , C620 , C621 , C623 , C624 , C625 , C626 , C627 , C628 , C630 , C633 , C702 , C705 , C715 , C716 , C717, C718 , C719 , C720 , C721 , C722 , C723 , C724 , C725 , C726 , C727 , C728 , C729 , C730 , C733 , C801 , C802 , C803 , C804 , C805 , C806 , C807 , C808 , C809 , C810 . C811 , C812 , C814 , C815 , C816 , C817 , C818 , C819 , C820 , C821 , C822 , C823 , C824 , C825 , C826 , C827 , C828 , C829 , C830 , C831 , C832 และ C833
 5. ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ (เฉพาะยูนิตที่ร่วมรายการ) โดยต้องจองและทำสัญญาภายวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  –  ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%
  – เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.
  –   ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 1 ปี
  –  ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง
  – เบี้ยประกันอาคาร 500-1,000 บาท
  –  มาตรน้ำประปา 2,000 บาท
  –   ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท
 1. ฟรี เฟอร์นิเจอร์ คือ เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในห้องชุดตามรูปแบบที่บริษัทฯกำหนด ดังต่อไปนี้ ชั้นวางทีวี , โซฟา , โต๊ะ , ฐานเตียง , ตู้เสื้อผ้า ขนาดตามมาตรฐานโครงการขึ้นอยู่กับขนาดห้องพักอาศัย จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน
 2. ค่าแนะนำ
  7.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 30,000 บาท/ห้อง
  7.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 30,000 บาท/ห้อง
  7.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 30,000 บาท
  7.4 Neighborhood ลูกค้าที่ถือ Leaflet ค่าแนะนำพิเศษ จะได้รับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง   ประกอบด้วย กลุ่มบริษัทปัญญาภิวัฒน์ , ธนาคารกสิกร สำนักงานใหญ่ฯ เมืองทองธานี , กลุ่มบริษัทใน คอสโม ออฟฟิศ พาร์ค , โรงพยาบาลมงกุฏวัฒนะ , เวิลด์เมดิคอล , กลุ่มข้าราชการ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ , กลุ่มพนักงานรัฐวิสหกิจ TOT และ ไปรษณีย์ไทย
 1. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่มสูงสุด 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
 2. STUDIO ฟังก์ชั่นครบ 10 ยูนิตสุดท้าย ONEPRICE 1.49 ลบ.* ได้แก่ห้อง B615 , B616 , B617 , B618 , B715 , B716 , B717 , B718 , B815 , B816 โดยจะไม่ได้รับโปรโมชั่นอื่นอีก
 3. ONE BEDROOM PLUS ฟังก์ชั่น 2 ห้องนอน ราคาเดียว 2.19 ลบ. ได้แก่ห้อง A619 , A703 , A710 , A718 , A719 , A721 , A803 , A804 , A819 , B620 , B820 , C630 , C633 โดยจะไม่ได้รับโปรโมชั่นอื่นอีก

หมายเหตุ : โปรโมชั่น ข้อ 8 – ข้อ 9 สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564
สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า