ข้อกำหนดและเงื่อนไข โครงการ Atmoz แจ้งวัฒนะ

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 505/3   ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 87862, 87863 เลขที่ดิน  99, 100  เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 625 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม 2563  โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่เที่ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่โครงการประมาณ เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่  เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2563    ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

โปรโมชั่น

  • ราคาเริ่มต้น 1,290,000 บาทเป็นราคาห้อง B215 , B216 , B217 และ B218 เท่านั้น
  • ส่วนลด 200,000 บาท สำหรับ ห้องที่มีราคาขายมากกว่า 1,290,000 ทุกห้องในโครงการ
  • โปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 – 10 มีนาคม 2562