โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz แจ้งวัฒนะ

blog

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 87862, 87863 เลขที่ดิน  99, 100  เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 625 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน พฤษภาคม 2563 ใบอนุญาติก่อสร้างอาคารเลขที่ 113/2562 ออกโดยเทศบาลอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ

โครงการ แอทโมซ แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เนื้อที่โครงการประมาณ  4- 2 – 0  ไร่  เริ่มก่อสร้างประมาณเดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2563 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

โปรโมชั่น

  • ลูกค้าจะได้รับ บัตรสมนาคุณ จาก โฮมโปร มูลค่า 100,000 บาท กรณีลูกค้าเลือก ไม่รับบัตรสมนาคุณ สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ ได้ 100,000 บาท
  • ราคาเริ่ม 1.31 ล้านบาทเป็นห้องแบบสตูดิโอขนาดประมาณ 20.10 ตารางเมตร ตำแหน่ง ซี216, ซี217, ซี218
  • ราคาผ่อนเริ่ม 3,900 บาทต่อเดือน เป็นราคาเงินผ่อนงวดดาวน์ของห้องสตูดิโอ

 

โปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน

 

  1. ในกรณีมีการแนะนำลูกค้า (ผู้ถูกแนะนำ) จะได้รับส่วนลด ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 15,000 บาท สำหรับโปรโมชั่นเพื่อนแนะนำเพื่อน
  2. แนะนำเพื่อนจอง ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 15,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 13,500 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับภายใน 60 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด

 

โปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2562 – 31 สิงหาคม 2562