สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Atmoz รัชดา ห้วยขวาง

blog

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อป้ายโฆษณา โครงการ Atmoz รัชดาห้วยขวาง

โครงการ แอทโมซ รัชดา – ห้วยขวาง เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ 106/2562 โฉนดที่ดินเลขที่ 5067 เลขที่ดิน 32 เนื้อที่โครงการประมาณ 3- 3 – 10 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 594 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2563 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์
1. เงื่อนไขโปรโมชั่น โปร #3สาย โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562
2. ลูกค้าลงทะเบียนผ่านหน้า Website จะได้รับส่วนลดการลงทะเบียน มูลค่า 20,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

 1. ลูกค้าจองพร้อมทำสัญญาในช่วงโปรโมชั่นเลือกรับโปรโมชั่นได้เพียง 1 รายการ
  3.1 Central Gift Voucher มูลค่า 100,000 บาท
  3.2 Voucher Index Living Set มูลค่า 100,000 บาท
  3.3 Voucher Power Buy มูลค่า 100,000 บาท
  โดยจะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วันหรือลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นส่วนลดมูลค่า 100,000 บาท
  (เงื่อนไขการใช้ Gift Voucher เป็นไปตามที่ผู้ขาย Gift Voucher กำหนด)
 2. Friend get Friend เมื่อลูกค้าเก่าของโครงการฯ แนะนำลูกค้าใหม่มาจองซื้อห้องชุดในโครงการฯ ผู้ถูกแนะนำ จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 10,000 บาท ผู้แนะนำ รับค่าแนะนำ 10,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 9,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับภายใน 60 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด
 3. ราคา 2.09 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ห้องขนาด 22.35 ตร.ม. เป็นราคาที่ร่วมรายการโปรโมชั่นส่วนลดแล้ว
 4. เงื่อนไขอัตราการผ่อนดาวน์เดือนละ 7,900 บาท (งวดปกติ งวดที่1,2,4,5,6,7,8,10) งวดพิเศษ 22,000 บาท (งวดที่ 3,9) 2 งวดสุดท้าย 40,000 บาท (งวดที่ 11,12) เรทผ่อนเฉพาะผู้จองซื้อห้องแบบ 1 Bedroom ขนาด35 ตารางเมตร เท่านั้น และเงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นการผ่อนชำระงวดเงินดาวน์กับทางโครงการ มิใช่เป็นการผ่อนสินเชื่อกับทางธนาคาร ซึ่งจำนวนงวดการผ่อนขึ้นอยู่กับระยะเวลางานก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จ
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโปรโมชั่น ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า