ข้อกำหนด และเงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ Atmoz รัชดา ห้วยขวาง

blog

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ สื่อป้ายโฆษณา โครงการ Atmoz รัชดาห้วยขวาง

โครงการ แอทโมซ รัชดา – ห้วยขวาง เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 505/3 ซอยพหลโยธิน48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยสหการประมูล ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ตามใบอนุญาตเลขที่ 106/2562 โฉนดที่ดินเลขที่ 5067 เลขที่ดิน 32  เนื้อที่โครงการประมาณ 3- 3 – 10 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 594 ยูนิต และมีร้านค้า 1 ยูนิต และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จเดือนตุลาคม 2563 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

 1.  เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์
  1. เงื่อนไขโปรโมชั่น OH MY GOLD! โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2562
  2. ลูกค้าลงทะเบียนผ่านหน้า Website จะได้รับส่วนลดการลงทะเบียน มูลค่า 20,000 บาท เมื่อลูกค้าจองซื้อห้องกับทางโครงการ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อลูกค้าจองพร้อมทำสัญญาจะได้รับทองรูปพรรณ น้ำหนัก 5 บาท โดยรับทองรูปพรรณ 1 บาท ภายใน 60 หลังจากชำระเงินจองและทำสัญญาครบ และจะได้รับทองรูปพรรณอีก 4 บาท ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นส่วนลดมูลค่า 99,750 บาท (อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่ 30/04/2562 จากเวปไซท์สมาคมค้าทอง goldtraders.or.th ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 19,950 บาท) (หากมีการลดลงของราคาทองในตลาดทางบริษัทฯ จะยืนยันการให้ทองรูปพรรณแก่ลูกค้าสูงสุด 5 บาท และหากราคาทองเพิ่มขึ้นทางบริษัทฯ จะสามารถให้ทองรูปพรรณแก่ลูกค้าได้มูลค่าสูงสุดไม่เกินมูลค่า 100,00 บาท)
  3. Friend get Friend เมื่อลูกค้าเก่าของโครงการฯ แนะนำลูกค้าใหม่มาจองซื้อห้องชุดในโครงการฯ ผู้ที่แนะนำจะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มอีก 20,000 บาท โดยโปรโมชั่นนี้จะไม่ร่วมกับโปรโมชั่นสิทธิพิเศษ B2Bลูกค้าต้องเลือกใช้โปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง
  4. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับลูกค้าธนาคารกรุงศรี, กรุงไทย, ธนชาติ และ UOB เมื่อจองซื้อโครงการ พร้อมแสดง SMSจากทางโครงการ รับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยโปรโมชั่นนี้จะไม่ร่วมกับโปรโมชั่น Friend get Friend ลูกค้าต้องเลือกใช้โปรโมชั่นใดโปรโมชั่นหนึ่ง
  5. ราคา 09 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ห้องขนาด 22.35 ตร.ม. เป็นราคาที่ร่วมรายการโปรโมชั่น ส่วนลดแล้ว
  6. เงื่อนไขอัตราการผ่อนดาวน์เดือนละ 7,900 บาท (งวดปกติ งวดที่1,2,4,5,6,7,8,10) งวดพิเศษ 22,000 บาท (งวดที่ 3,9) 2 งวดสุดท้าย 40,000 บาท (งวดที่ 11,12) เรทผ่อนเฉพาะผู้จองซื้อห้องแบบ 1 Bedroom ขนาด35 ตารางเมตร เท่านั้น และเงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นการผ่อนชำระงวดเงินดาวน์กับทางโครงการ มิใช่เป็นการผ่อนสินเชื่อกับทางธนาคาร ซึ่งจำนวนงวดการผ่อนขึ้นอยู่กับระยะเวลางานก่อสร้างที่จะแล้วเสร็จ
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโปรโมชั่น ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า