เงื่อนไขโปรโมชั่น Friend Get Friend

blog

ข้อกำหนดและเงื่อนไข  โครงการ  Friend gets Friend  เพื่อนพารวย  รับเลย 3%

 1. ผู้แนะนำที่เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่าAssetWise หรือ ผู้แนะนำที่เป็นลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการAssetwise แล้ว  แนะนำเพื่อนมาจองซื้อโครงการ   โดยผู้แนะนำรับเช็คเงินสดโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
 • จำกัดสิทธิ์เฉพาะโครงการที่เข้าร่วมรายการทั้งสิ้น13  โครงการ ได้แก่ โมดิซ รัชดา 32,  แอทโมซ ลาดพร้าว 15,  วินน์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4, แอทโมซ ลาดพร้าว 71, บราวน์ รัชดา-ห้วยขวาง, บราวน์ พหลโยธิน 67, โมดิซ สเตชั่น, โมดิซ อินเตอร์เชนจ์, วินน์ พหลโยธิน 52, เอพพิโซด, เอชทู, บี แคมปัส  และ แกลม
 • ระยะเวลาการแนะนำจองซื้อ: จองซื้อตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม2563 – 31 พฤษภาคม 2563 โดยผู้ถูกแนะนำจะต้องทำการชำระเงินจอง, ชำระเงินทำสัญญา และโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 31 พฤษภาคม 2563
 • โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเมื่อผู้แนะนำแนะนำผู้ซื้อเข้ามาจองซื้อ ทำสัญญาและโอนกรรมสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดมีสิทธิได้รับเช็คเงินสด ค่าแนะนำ 3% ของราคาสุทธิ (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบค่าแนะนำแก่ผู้แนะนำที่ลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ https://assetwise.co.th/news_activities/fgf/  หรือลงทะเบียน ที่ สำนักงานขายโครงการ หรือ ลงทะเบียนแจ้งชื่อผู้แนะนำ และเบอร์ติดต่อ พร้อม ผู้ถูกแนะนำ และเบอร์ติดต่อ  ผ่านทาง
 • ผู้แนะนำสามารถแนะนำลูกค้าได้ไม่จำกัดจำนวน โดยรายชื่อเพื่อนหรือญาติที่ผู้แนะนำได้แนะนำมาต้องไม่เคยให้ข้อมูลส่วนตัวโดยการเข้าเยี่ยมชมโครงการ หรือ โทรสอบถามรายละเอียด หรือ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิพิเศษอื่นๆ กับทางบริษัทฯ มาก่อน วันที่ท่านแนะนำ
 • ในกรณีที่มีผู้แนะนำมากกว่า 1 ราย ทำการเสนอชื่อเพื่อนหรือญาติที่สนใจซื้อโครงการซึ่งเป็นบุคคลเดียวกัน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่ จะมอบสิทธิ์การแนะนำให้กับผู้แนะนำอันดับแรกก่อน โดยดูจากวันและเวลาที่ลงทะเบียน
 • ผู้แนะนำ ไม่สามารถใช้สิทธิ์แนะนำตนเองในการรับโปรโมชั่นค่าแนะนำ ดังกล่าว
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในโครงการ Friend gets Friend เพื่อนพารวย ที่จะเข้าสู่การพิจารณาเพื่อรับค่าแนะนำต้องเป็นข้อมูลจริงและได้มาโดยสุจริต
 • การพิจารณาการมอบโปรโมชั่นให้กับผู้มีสิทธิได้รับค่าแนะนำถือเป็นดุลยพินิจของบริษัทฯแต่เพียงผู้เดียวและถือเป็นที่สุด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า