สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น IVORY รัชดา 32 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น IVORY รัชดา 32

blog

สคบ. สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ ไอเวอรี่ รัชดา 32

โครงการ ไอเวอรี่ รัชดา 32  เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยรัชดาภิเษก 32  ถนนรัชดาภิเษก  แขวงจันทรเกษม  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร

โฉนดที่ดินเลขที่68742,68743,68744,4935,68754,68755 และ 68756     เนื้อที่โครงการประมาณ 1- 2 – 8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 204 ยูนิต โดยเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนตุลาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม  2563  โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับ ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า