ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo | Assetwise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655,192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการ
ประมาณ  9-2-46.8  ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ใบอนุญาตก่อสร้าง
เลขที่347/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมด
เป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อสิ่งออฟไลน์ โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114,120
เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070
ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8 ไร่
ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 347/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน )
ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สำหรับราคารเริ่มต้น 1.71 ล้าน* มีเพียง 1 ห้องเท่านั้น .คือ C115 เป็นห้อง 1 Bedroom Extra พื้นที่ใช้สอย 27.26 ตร.ม

โปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 – 31 สิงหาคม 2563

 

เงื่อนไขสื่อออนไลน์ 

โปรโมชั่นสำหรับ Campaign Super Summer Sale โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

1.1 ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 130,000-170,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
1.2 สำหรับแบบห้องเริ่มต้น จองและทำสัญญา 999 บาท และเงื่อนไขการชำระเงิน ผ่อนดาวน์ 3,900 บาท ยกเว้น งวดที่ 13 และ 14  ที่ 70,000 บาท
1.3 สำหรับห้อง Hot Deal ราคาพิเศษ รับส่วนลด 170,000 บาท จำนวน 20 ห้อง ประกอบด้วย B520-B521 , B704-B710 , B712-B717 , B804-B813  ,C115 , C520 , C533 ,C804-C815 รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

โดยโปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 -30 เมษายน 2563
สำหรับราคารเริ่มต้น 1.71 ล้าน* มีเพียง 1 ห้องเท่านั้น โดยเป็นห้อง 1 Bedroom Extra พื้นที่ใช้สอย 27.26 ตร.ม. คือ  C115

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก

 

……………………………………………………………………………………………..

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725 เลขที่ดิน 111, 117 เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต นิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ สเปซ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สคบ.promotion สำหรับสื่อ Online

โครงการเคฟทาวน์ สเปซ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นเฉพาะตึก A สำหรับชั้น 2 ชั้น 4 และ ชั้น 6 โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

1.1 ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 150,000-170,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

1.2 สำหรับแบบห้องเริ่มต้น จองและทำสัญญา 999 บาท และเงื่อนไขการชำระเงิน โปรโมชั่นดาวน์เพียง 5%

โดยโปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563-31 มีนาคม 2563

สำหรับราคาพิเศษ 1.64 ล้าน* มีเพียง 1 ห้องเท่านั้น โดยเป็นห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 25.36 ตร.ม. จำนวน 1 ห้อง ประกอบด้วยห้อง A203

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้อีก