ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

 

สื่อออฟไลน์ โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724
เลขที่ดิน 114,120 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์

เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-46.8 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 347/2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2563 จดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สคบ.promotion สำหรับสื่อ Online โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการอยู่ตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655,192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการ
ประมาณ  9-2-46.8  ไร่ มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 347/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 -28 กุมภาพันธ์ 2564
 2. ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 130,000-140,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 3. สำหรับแบบห้องเริ่มต้น จองและทำสัญญา 999 บาท และเงื่อนไขการชำระเงิน ผ่อนดาวน์เริ่มต้น 3,900 บาท ยกเว้น งวดที่ 3 และ 4 ที่ 70,000 บาท
 4. เฉพาะห้อง Hot Deal ราคาพิเศษ Kave Town Shift จะได้รับส่วนลด ณ วันโอน มูลค่า 140,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น 10 ห้องเท่านั้น
  ประกอบด้วย ห้อง 1 Bedroom และ 1 Bedroom Extra ได้แก่ ห้อง B506 , B508 , B631 , B721 , B725 , C515-C516 , C533 , C719-C720
 5. ค่าแนะนำ สำหรับลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท/ห้อง (โดยยินยอมให้หักภาษี 10%)
  เมื่อแนะนำเพื่อนมาจองโครงการ KAVE Town Shift โดยผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำหลังจากที่ผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วภายใน 60 วัน
  และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท เฉพาะลูกค้าใหม่เท่านั้น
 6. ราคาเริ่มต้น 1,590,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดที่ 140,000 เรียบร้อยแล้ว ห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77-24.22 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 4 ห้องเท่านั้น
  ได้แก่ ห้อง A221-A224

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.

……………………………………………………………………………………………..

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725 เลขที่ดิน 111, 117 เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต นิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ สเปซ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สคบ.promotion สำหรับสื่อ Online โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

………………………………………………….

เงื่อนไขสื่อออนไลน์ โปรโมชั่น “กฎแรงดึงดูด” โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น “กฎแรงดึงดูด” ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

2.จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท

3.ฟรี โปรโมชั่น กฎแรงดึงดูด ขายพรัอมผู้เช่าสูงสุด 15 เดือน ลูกค้าจะได้รับเป็น cashback ได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน มูลค่า 150,000 บาท

4.ราคาเริ่มต้น 1,790,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่หักส่วนลดแล้วมูลค่า 170,000 บาท เป็นราคาห้อง 1 Bedroom จำนวน 2 ห้อง ประกอบด้วยห้อง A520 พื้นที่ใช้สอย 24.47 ตร.ม. / A532 พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.ม.

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.

 

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย

ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.