ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟ ทาวน์ ชิฟท์

โครงการ เคฟ ทาวน์ ชิฟท์ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 505/3 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1073 ยูนิต เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.ย. 2562   และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ธ.ค. 2563   โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟ ทาวน์ ชิฟท์

โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่ เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.ย. 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ธ.ค. 2563    ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟ ทาวน์ สเปซ

โครงการ เคฟ ทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 505/3 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต นิต เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ มี.ค.2562  และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ก.ค.2563  โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟ ทาวน์ สเปซ

โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ มี.ค.2562  และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ก.ค.2563  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ส่วนลดพิเศษมูลค่า 70,000 บาท ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนผ่านทาง Website โครงการ และต้องเป็นลูกค้าใหม่เท่านั้น

ผ่อนดาวน์เริ่มต้นที่ 3,900 บาท เฉพาะห้อง 1 Bedroom เท่านั้น และรับโทรศัพท์ iPhone รุ่น XR 64 กิกะไบต์ มูลค่าราคา 29,900 บาท โดยลูกค้าจะได้รับต่อเมื่อจ่ายค่างวดครบ 5 งวด ตามเดือนที่ระบุในสัญญา หลังจากทางบริษัทฯได้รับการชำระเงินงวดที่ 5  จากลูกค้าเรียบร้อย ซึ่งจะได้รับ Package นี้ ภายใน 60 วัน และในกรณีลูกค้าไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์  ได้ที่มูลค่า 30,000 บาท   โดยระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่ 10 พฤษภาคม 2562 -30 มิถุนายน 2562 เท่านั้น สำหรับราคาพิเศษ 1.59 ล้าน* มีเพียง 4 ห้องเท่านั้น โดยเป็นห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77 ตร.ม. และ 25.36 ตร.ม. ประกอบด้วยห้อง B303 , C303 , C320 , C321

 

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center
เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. –18.00 น.