ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo | Assetwise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

 

สื่อออฟไลน์ โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724
เลขที่ดิน 114,120 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์

เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-46.8 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 347/2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2563 จดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สคบ.promotion สำหรับสื่อ Online โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการอยู่ตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655,192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการ
ประมาณ  9-2-46.8  ไร่ มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 347/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

โปรโมชั่นสำหรับ โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ ตึก A , B , C  (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 -31 ธันวาคม 2563
 2. ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 130,000-140,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 3. สำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน รายละเอียดของห้องแต่ละแบบ ดังนี้
  – ห้อง Type 1 Bed / 1 Bed Exclusive / 1 Bed Extra จอง 10,000 บาท ทำสัญญา 20,000 บาท ผ่อนดาวน์เริ่มต้นที่ 3,900 บาท และ 4,900 บาท แล้วแต่แบบห้อง ยกเว้น งวดที่ 5  และ 6  70,000 บาท
  – ห้อง Type 1 Bed Plus จอง 20,000 บาท ทำสัญญา 30,000 บาท ผ่อนดาวน์เริ่มต้นที่ 6,900 บาท ยกเว้น งวดที่ 5 และ 6 70,000 บาท
 4. สำหรับห้อง Hot Deal เฉพาะตึก A จะได้รับส่วนลดพิเศษ มูลค่า 140,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย  5 ห้องดังต่อไปนี้ คือ A427-A430 และ A432
 5. สำหรับกลุ่มฐานลูกค้าเก่าของ AssetWise รับค่าแนะนำ 20,000 บาท บาท และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท เฉพาะในกรณีที่เป็นลูกค้าใหม่เท่านั้น ซึ่งผู้แนะนำนั้นจะได้รับค่า แนะนำเป็นแคชเชียร์เชค หลังจากที่ผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วเป็นเวลา 60 วัน พร้อมหัก Tax 10%
 6. ในกรณีที่จองในช่วงโปรโมชั่นรับ Grab Special Coupon มูลค่า 1,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น

-Grab Food มูลค่า 600 บาท ( 3 Coupon โดย 1 Coupon มีมูลค่า 200 บาท )

-Grab Car   มูลค่า 400 บาท ( 2 Coupon โดย 1 Coupon มีมูลค่า 200 บาท ) ซึ่งจะได้รับหลังจากทำสัญญาภายใน 30 วัน

 1. ราคาเริ่มต้น 1,590,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดที่ 190,000 เรียบร้อยแล้ว ห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 25.36 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 1 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง A303

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับส่งเสริมการขาย

ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.

……………………………………………………………………………………………..

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725 เลขที่ดิน 111, 117 เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต นิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ สเปซ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สคบ.promotion สำหรับสื่อ Online โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นสำหรับ เปิดตึก A เฉพาะชั้น 1 , 3 , 7 , 8  และตึก B , C , D โครงการเคฟทาวน์ สเปซ

โปรโมชั่นสำหรับตึก A เฉพาะชั้น 1 , 3 , 7 , 8 โครงการเคฟทาวน์ สเปซ

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 -31 ธันวาคม 2563

 1. ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 150,000-170,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

3.. เงื่อนไขการชำระเงิน

– ห้อง 1 Bed / 1 Bed Exclusive / 1 Bed Extra  จอง 10,000 บาท ทำสัญญา 20,000  บาท

-ห้อง 1 Bed Plus จอง 10,000 บาท ทำสัญญา 30,000 บาท

 1.  รับส่วนลดเพิ่มเติม 20,000 บาท ในกรณีที่จองและโอนภายใน 30 ธันวาคม 2563
 2.  ในกรณีที่จองในช่วงโปรโมชั่น รับ Grab Special Coupon มูลค่า 2,000 บาท แบ่งเป็น

Grab Food มูลค่า 1,000 บาท ( 5 Coupon โดย 1 Coupon มีมูลค่า 200 บาท ) และ

Grab Car   มูลค่า 1,000 บาท ( 5 Coupon โดย 1 Coupon มีมูลค่า 200 บาท )

ซึ่งจะได้รับหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน

 1. ราคาเริ่มต้นสำหรับตึก A ราคา 1,690,000 บาท เป็นราคาห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 24.37 และ 25.53ตร.ม. จำนวน 15 ห้อง ประกอบด้วยห้อง A303 / A320-A333 โดยส่วนลด 150,000 บาท และรับส่วนลดเพิ่มเติม 20,000 บาท ในกรณีที่จองและโอนภายใน 30 ธันวาคม 2563

……………………………………….


โปรโมชั่นสำหรับตึก
B , C , D  โครงการเคฟทาวน์ สเปซ

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 -31 ธันวาคม 2563

 1. 2. ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 130,000-150,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 2. 3. เงื่อนไขการชำระเงิน สำหรับแบบห้อง

1 Bed / 1 Bed Exclusive / 1 Bed Extra  จอง 10,000 บาท ทำสัญญา 20,000  บาท

1 Bed Plus จอง 10,000 บาท ทำสัญญา 30,000 บาท

 1. 4. รับส่วนลดเพิ่มเติม 20,000 บาท ในกรณีที่จองและโอนภายใน 30 ธันวาคม 2563

5.ในกรณีที่จองในช่วงโปรโมชั่น รับ Grab Special Coupon มูลค่า 2,000 บาท แบ่งเป็น

Grab Food มูลค่า 1,000 บาท ( 5 Coupon โดย 1 Coupon มีมูลค่า 200 บาท ) และ

Grab Car   มูลค่า 1,000 บาท ( 5 Coupon โดย 1 Coupon มีมูลค่า 200 บาท )

ซึ่งจะได้รับหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 วัน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้อีก