ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์

ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724เลขที่ดิน 114,120 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-46.8 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2564 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวนห้องชุด 1,073 ยูนิต โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นสื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564
 • สำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน รายละเอียดของห้องแต่ละแบบ จอง 999 บาท ทำสัญญา 0-10,000 บาท
 • ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 มูลค่า 100,000-210,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 • สำหรับโปรโมชั่น ผ่อนล้านล่ะ 2,500 บาท/เดือน เป็นโปรโมชั่นของธนาคารกรุงไทย ระยะเวลา 25 กันยายน 2564 – 30 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น
 • สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 รับ iPhone 13 มูลค่า 29,900 บาท รับหลังโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน โดยหลังจากสินค้าเข้าไทย หรือเลือกรับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 30,000 บาท
 • ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนทั้งหมด 7 รายการ มูลค่าสูงสุด 46,000 บาท ดังนี้ 1.ค่าธรรมเนียมการโอน 2.ค่ากองทุน 3.ค่าส่วนกลาง 4.ค่านิติกรรม5.ค่าเบี้ยประกันอาคาร 6.มาตรน้ำประปา 7.ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 • ค่าแนะนำ ลูกค้าทั่วไป , ลูกค้าเก่า AssetWise , Blogger ที่แนะนำลูกค้ามาจองซื้อ ให้ค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 • ราคาเริ่มต้น 1,690,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดแล้ว ห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 5 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง A520,A528, A530,A531,A532
 • ห้องราคาพิเศษ 1,590,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดแล้ว ห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.ม.ตึก D จำนวนทั้งสิ้น 1 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง D103
 • โปรพิเศษภายในงาน Event วันที่ 10 ต.ค. 64 ลูกค้าที่จองตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน -10 ตุลาคม 2564 เท่านั้น มูลค่ารวม 101,000 บาท จับรางวัลรวม 19 รางวัล

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724 เลขที่ดิน 114,120 เจ้าของโครงการบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-46.8 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2564 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวนห้องชุด 1,073 ยูนิต โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 สำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน รายละเอียดของห้องแต่ละแบบ ดังนี้ จอง 999 บาท ทำสัญญา 0-10,000 บาท รับส่วนลด ณ วันโอนสูงสุด 220,000 บาท*

ราคาเริ่มต้น 1.69 ลบ.*  เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้วใช้เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง A520,A528, A530, A531, A532 แบบ 1 Bedroom Extra ขนาด 23.77 ตร.ม. สำหรับโปรโมชั่น ผ่อนล้านล่ะ 2,500 บาท/เดือน เป็นโปรโมชั่นของธนาคารกรุงเทพ ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปี และมีสัญญาซื้อขายราคา 1,500,000 บาทขึ้นไปเท่านั้น

ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*www.assetwise.co.th

………………………………………………………………………………………………

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2563 โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2563 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขขาย โปรโมชั่น 10.10 โครงการ Kave Town Space  สำหรับตึก A , B , C , D

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้  โดย ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

 1. จอง 999 บาท ทำสัญญา 0-10,000 บาท
 2. ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 100,000 – 270,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 3. สำหรับโปรโมชั่น ผ่อนล้านละ 2,500 บาท/เดือน โดยเป็นโปรโมชั่นและเงื่อนไขตามของธนาคารกรุงไทย ระยะเวลาตั้งแต่ 25 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น
 4. สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 รับ iPhone 13 มูลค่า 29,900 บาท รับหลังโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน โดยหลังจากสินค้าเข้าไทย หรือเลือกรับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 30,000 บาท
 1. ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ ( ยกเว้นห้องขนาด 1 Bedroom Plus )
  – ค่าธรรมเนียมการโอน – เงินกองทุน –  ค่าส่วนกลาง สูงสุด 1 ปี  –  ค่านิติกรรม   –  เบี้ยประกันอาคาร   –  มาตรน้ำประปา   –  ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 2. ค่าแนะนำ ลูกค้าทั่วไป , ลูกค้าเก่า AssestWise และ Blogger ที่แนะนำลูกค้ามาจองซื้อห้อง ให้ค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท  ซึ่งค่าแนะนำดังกล่าวจะซึ่งค่าแนะนำดังกล่าวจะได้รับแคชเชียร์เชคหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภายใน 60 วัน โดยชื่อผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่มีในระบบรายชื่อในโครงการ Kave Town Space มาก่อน
 1. ราคาเริ่มต้น 1,790,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่หักส่วนลดแล้วมูลค่า 170,000 บาท เป็นราคาห้อง 1 Bedroom จำนวน 2 ห้อง ประกอบด้วยห้อง A520 พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.ม. A532 พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.ม.
 2. โปรโมชั่นพิเศษภายในงาน Event วันที่ 10 ต.ค. 64 ลูกค้าที่จองตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน -10 ตุลาคม 2564 เท่านั้น มูลค่ารวม 72,800 บาท จับรางวัลรวม 10 รางวัล

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2563 โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2563 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ระยะเวลาโปรโมชั่น Back To University เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  จอง 999 บาท ทำสัญญา 0-10,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ   ค่าธรรมเนียมการโอน    –  เงินกองทุน       –  ค่าส่วนกลาง สูงสุด 1 ปี    –  ค่านิติกรรม    –  เบี้ยประกันอาคาร  –  มาตรน้ำประปา    ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ราคาเริ่มต้น 1.79 ลบ* ซึ่งเป็นราคาที่หักส่วนลดแล้วมูลค่า 170,000 บาท เป็นราคาห้อง 1 Bedroom จำนวน 2 ห้อง ประกอบด้วยห้อง A520 พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.. และ A532 พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*www.assetwise.co.th

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า