ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์

ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724เลขที่ดิน 114,120 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-46.8 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2564 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวนห้องชุด 1,073 ยูนิต โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นสื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

 • ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • สำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน รายละเอียดของห้องแต่ละแบบ จอง 999 บาท ทำสัญญา 0-10,000 บาท
 • ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 มูลค่า 80,000-210,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 • สำหรับโปรโมชั่นเรียนฟรี 20 หน่วยกิต คิดจากราคาหน่วยกิตล่ะ 1700 บาท สูงสุด ไม่เกิน 34,000 บาท เป็นส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 – 13 กุมภาพันธ์ 2565
 • ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนทั้งหมด 7 รายการ มูลค่าสูงสุด 46,000 บาท ดังนี้ 1.ค่าธรรมเนียมการโอน 2.ค่ากองทุน 3.ค่าส่วนกลาง 4.ค่านิติกรรม5.ค่าเบี้ยประกันอาคาร 6.มาตรน้ำประปา 7.ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 • ค่าแนะนำ ลูกค้าทั่วไป , ลูกค้าเก่า AssetWise , Blogger ที่แนะนำลูกค้ามาจองซื้อ ให้ค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท
 • ราคาเริ่มต้น 1,690,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดแล้ว ห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 5 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง A520,A528, A530,A531,A532
 • สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้เข้าร่วมสิทธิ์จับฉลากภายในงานวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 10 รางวัล มุลค่ารวม 62,490 บาท รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน โดยหัก Tax 5% ของมูลค่าสินค้า

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724 เลขที่ดิน 114,120 เจ้าของโครงการบริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-46.8 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2564 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวนห้องชุด 1,073 ยูนิต โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เท่านั้น

ราคาเริ่มต้น 1,690,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดแล้ว ห้อง 1 Bedroom  พื้นที่ใช้สอย 23.77 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 5 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง A520,A528, A530,A531,A532

สำหรับโปรโมชั่นเรียนฟรี 20 หน่วยกิต คิดจากราคาหน่วยกิตล่ะ 1700 บาท สูงสุด ไม่เกิน 34,000 บาท เป็นส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่ 4 มกราคม 2565 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2565 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 จะได้เข้าร่วมสิทธิ์จับฉลากภายในงานวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 10 รางวัล มุลค่ารวม 62,490 บาท รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน โดยหัก Tax 5% ของมูลค่าสินค้า

ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*www.assetwise.co.th

………………………………………………………………………………………………

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2563 โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2563 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขขาย โปรโมชั่น 10.10 โครงการ Kave Town Space  สำหรับตึก A , B , C , D

โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังนี้  โดย ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2564

 1. จอง 999 บาท ทำสัญญา 0-10,000 บาท
 2. ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 100,000 – 270,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 3. สำหรับโปรโมชั่น ผ่อนล้านละ 2,500 บาท/เดือน โดยเป็นโปรโมชั่นและเงื่อนไขตามของธนาคารกรุงไทย ระยะเวลาตั้งแต่ 25 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 นี้เท่านั้น
 4. สำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 รับ iPhone 13 มูลค่า 29,900 บาท รับหลังโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน โดยหลังจากสินค้าเข้าไทย หรือเลือกรับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 30,000 บาท
 1. ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ ( ยกเว้นห้องขนาด 1 Bedroom Plus )
  – ค่าธรรมเนียมการโอน – เงินกองทุน –  ค่าส่วนกลาง สูงสุด 1 ปี  –  ค่านิติกรรม   –  เบี้ยประกันอาคาร   –  มาตรน้ำประปา   –  ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 2. ค่าแนะนำ ลูกค้าทั่วไป , ลูกค้าเก่า AssestWise และ Blogger ที่แนะนำลูกค้ามาจองซื้อห้อง ให้ค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท  ซึ่งค่าแนะนำดังกล่าวจะซึ่งค่าแนะนำดังกล่าวจะได้รับแคชเชียร์เชคหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภายใน 60 วัน โดยชื่อผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่มีในระบบรายชื่อในโครงการ Kave Town Space มาก่อน
 1. ราคาเริ่มต้น 1,790,000 บาท ซึ่งเป็นราคาที่หักส่วนลดแล้วมูลค่า 170,000 บาท เป็นราคาห้อง 1 Bedroom จำนวน 2 ห้อง ประกอบด้วยห้อง A520 พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.ม. A532 พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.ม.
 2. โปรโมชั่นพิเศษภายในงาน Event วันที่ 10 ต.ค. 64 ลูกค้าที่จองตั้งแต่ วันที่ 25 กันยายน -10 ตุลาคม 2564 เท่านั้น มูลค่ารวม 72,800 บาท จับรางวัลรวม 10 รางวัล

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2563 โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 3/2563 โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ระยะเวลาโปรโมชั่น Back To University เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564  จอง 999 บาท ทำสัญญา 0-10,000 บาท ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ   ค่าธรรมเนียมการโอน    –  เงินกองทุน       –  ค่าส่วนกลาง สูงสุด 1 ปี    –  ค่านิติกรรม    –  เบี้ยประกันอาคาร  –  มาตรน้ำประปา    ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ราคาเริ่มต้น 1.79 ลบ* ซึ่งเป็นราคาที่หักส่วนลดแล้วมูลค่า 170,000 บาท เป็นราคาห้อง 1 Bedroom จำนวน 2 ห้อง ประกอบด้วยห้อง A520 พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.. และ A532 พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.. ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*www.assetwise.co.th