ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog
ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

สื่อออนไลน์ โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์  (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724 เลขที่ดิน 114,120 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์

เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-46.8 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2564 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวนห้องชุด 1,073 ยูนิต โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สำหรับลูกค้าที่จองตึก B,C รับค่าเช่า 1 ปี เป็นการคำนวณจากเรทค่าเช่า ตึก B,C โดยมีรายละเอียดดังนี้
  – 1.ห้อง 1 Bed Room 120,000 บาท 2.ห้อง 1 Bed Room Exclusive 144,000 บาท 3.ห้อง 1 Bed Room Extra 156,000 บาท 4.ห้อง 1 Bed Room Plus 180,000 บาท
  – *โปรโมชั่นรับค่าเช่าสามารถ Turn เป็นส่วนลด ณ วันโอน ได้ตามจำนวนส่วนลดของเรทค่าเช่าแต่ล่ะห้อง
  – สำหรับห้อง Hot Deal เฉพาะตึก B ชั้น 6 และ 7 จะได้รับส่วนลดพิเศษ มูลค่า 170,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ประกอบด้วย 7 ห้องดังต่อไปนี้ คือ B621, B631 , B721 , B725 , B727 B731 , B733
  – ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ (เฉพาะห้อง 1 Bed และ 1 Bed Exclusive ) 1.ค่าธรรมเนียมการโอน 2.ค่ากองทุน 3.ค่าส่วนกลาง 4.ค่านิติกรรม5.ค่าเบี้ยประกันอาคาร 6.มาตรน้ำประปึ 7.ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 • สำหรับกรณีลูกค้าจองตึก A ที่ไม่ร่วมค่าเช่า 1 ปี
  -รับส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 120,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  – ราคาเริ่มต้น 1,590,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดที่ 140,000 เรียบร้อยแล้ว ห้อง 1 Bedroom  พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 5 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง A222,A226, A228, A230,A231
 • สำหรับกลุ่มฐานลูกค้าเก่าของ AssetWise และลูกค้าทั่วไป รับค่าแนะนำสูงสุด 30,000 บาท เฉพาะห้อง 1 Bed Roomและ 1 Bed Extra เท่านั้น ค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เชค หลังจากที่ผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้วเป็นเวลา 60 วัน พร้อมหัก Tax 10%
 • ราคาห้องโปรโมชั่นในวันงาน Event 1,490,000 บาท เป็นราคาหักส่วนลด 170,000 บาท เรียบร้อยแล้วเป็นห้องที่ใช้จับฉลากได้สิทธิ์ซื้อเพิ่มหรือเปลี่ยนห้อง ของลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 -19 มิถุนายน 2564 และต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้นห้อง 1 Bedroom  พื้นที่ใช้สอย 24.22 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 3 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง C228,C229, C230,
 • โปรพิเศษภายในงาน Event วันที่ 19 มิถุนายน 2564 ลูกค้าที่จองตั้งแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 – 19 มิถุนายน 2564 นี้ เท่านั้น โดยจับรางวัลที่โครงการ Kave Town Shift มูลค่ารวม 100,900 บาท จับรางวัล 30 รางวัล

……………………………………………………………………………………………..

สื่อออฟไลน์ ป้ายบอกทาง, ป้ายรถประชาสัมพันธ์ โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724
เลขที่ดิน 114,120 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์

เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-46.8 ไร่ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 1/2564 เป็นอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น 4 อาคาร จำนวนห้องชุด 1,073 ยูนิต โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

 • สำหรับโปรโมชั่น รับค่าเช่า 1 ปี เป็นการคำนวณจากเรทค่าเช่า เฉพาะตึก B,C สูงสุด 180,000 บาท
  *โปรโมชั่นรับค่าเช่าสามารถ Turn เป็นส่วนลด ณ วันโอน ได้ตามจำนวนส่วนลดของเรทค่าเช่าแต่ล่ะห้อง
 • ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนทั้งหมด 7 รายการ มูลค่าสูงสุด 46,000 บาท ดังนี้ 1.ค่าธรรมเนียมการโอน 2.ค่ากองทุน 3.ค่าส่วนกลาง 4.ค่านิติกรรม5.ค่าเบี้ยประกันอาคาร 6.มาตรน้ำประปึ 7.ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
 • สำหรับราคาเริ่มต้น 1,590,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดที่ 140,000 เรียบร้อยแล้ว ห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 24.37 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 5 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง A222,A226, A228, A230,A231
 • ราคาห้องโปรโมชั่นในวันงาน Event 1,490,000 บาท เป็นราคาหักส่วนลด 170,000 บาท เรียบร้อยแล้วเป็นห้องที่ใช้จับฉลากได้สิทธิ์ซื้อเพิ่มหรือเปลี่ยนห้อง ของลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 – 19 มิถุนายน 2564 และต้องโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้นห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 24.22 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 3 ห้องเท่านั้น คือ ห้อง C228,C229, C230,
 • โปรพิเศษภายในงาน Event วันที่ 19 มิถุนายน 64 ลูกค้าที่จองตั้งแต่ วันที่ 4 มิถุนายน 2564 – 19 มิถุนายน 2564 นี้ เท่านั้น โดยจับรางวัลที่โครงการ Kave Town Shift มูลค่ารวม 100,900 บาท จับรางวัล 30 รางวัล

…………………

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ สเปซ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สคบ. สำหรับสื่อ Online โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต
ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน )
ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

………………………………………………….

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า