ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo | Assetwise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

 

สื่อออฟไลน์ โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ ตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724
เลขที่ดิน 114,120 เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์

เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-46.8 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 347/2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2563 จดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สคบ.promotion สำหรับสื่อ Online โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการอยู่ตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655,192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการ
ประมาณ  9-2-46.8  ไร่ มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 347/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563

2.ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 150,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

3.สำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน รายละเอียดของห้องแต่ละแบบ ดังนี้

–   ห้อง Type 1 Bed / 1 Bed Exclusive / 1 Bed Extra  จอง 10,000 บาท ทำสัญญา 20,000 บาท  ผ่อนดาวน์เริ่มต้นที่ 3,900 บาท และ 4,900 บาท แล้วแต่แบบห้อง ยกเว้น งวดที่ 6  และ 7 70,000 บาท

–    ห้อง Type 1 Bed Plus จอง 20,000 บาท ทำสัญญา 30,000 บาท  ผ่อนดาวน์เริ่มต้นที่ 6,900 บาท ยกเว้น งวดที่ 6  และ 7 70,000 บาท

4.สำหรับในกรณีที่ลูกค้าจองในช่วง ตั้งแต่ 21 กันยายน 2563 -26 กันยายน 2563 จะมีสิทธิ์ได้ลุ้น Lucky Draw   จำนวนทั้งสิ้น 9 รางวัล ดังนี้

4.1 Ipad Gen 8 128 GB. + ปากกา Apple Pen สีเทา จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 17,400 บาท (จากราคาตลาด ณ ปัจจุบัน)

4.2 Gift Voucher Cen Pay ของ Central  มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

4.3 Gift Voucher Cen Pay ของ Central  มูลค่า 3,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

4.4 Gift Voucher Cen Pay ของ Central  มูลค่า 2,000 บาท จำนวน 5 รางวัล

โดยจะได้รับหลังวันทำสัญญา ภายใน 60 วัน

5.ราคาเริ่มต้น 1,540,000 บาท

ราคาเริ่มต้น 1,540,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดที่ 190,000 เรียบร้อยแล้ว ห้อง 1 Bedroom  พื้นที่ใช้สอย 24.22 ตร.ม.จำนวนทั้งสิ้น 2 ห้องเท่านั้น

ได้แก่ ห้อง A232 , A233 ซึ่งเป็นห้องจับฉลากในวันงาน โดยลูกค้าจะต้องซื้อเพิ่มก่อน 1 ห้อง ถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นจับฉลากห้องราคาดังกล่าว และไม่สามารถสลับห้องได้

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย
ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.

……………………………………………………………………………………………..

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725 เลขที่ดิน 111, 117 เนื้อที่โครงการประมาณ 9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต นิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ สเปซ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สคบ.promotion สำหรับสื่อ Online โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นเฉพาะตึก C , D โครงการเคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

1.1 ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 130,000-170,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

1.2 สำหรับแบบห้องเริ่มต้น จองและทำสัญญา 999 บาท และเงื่อนไขการชำระเงิน ผ่อนดาวน์ 3,900 บาท ยกเว้น งวดที่ 6 และ 7  ที่ 70,000 บาท

โดยโปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2563

  • ราคาเริ่มต้น 1,790,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดที่ 170,000 เรียบร้อยแล้ว ห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 25.36 ตร.ม. จำนวน 1 ห้อง คือ C703

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก