ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo | Assetwise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.พ. 2563   และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิ.ย. 2564   โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่ เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.พ. 2563   และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิ.ย. 2564   ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

สคบ.promotion สำหรับสื่อ Offline ป้ายบอกทาง

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.พ. 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิ.ย. 2564  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง สำหรับราคาพิเศษ 1.69 ล้าน* มีเพียง 3 ห้องเท่านั้น โดยเป็นห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77 และ 24.22 ตร.ม. ประกอบด้วยห้อง ห้อง B620 , B623 , B625 เท่านั้น ส่วนลด 170,000 บาทนั้น เป็นส่วนลด ณ วันโอน ระยะเวลาโปรโมชั่น 1 ธันวาคม – 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต นิต เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ต.ค.2562  และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ม.ค.2564  โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ต.ค.2562  และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ม.ค.2564  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

สคบ.promotion สำหรับสื่อ Online

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.พ. 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิ.ย. 2564  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

โปรโมชั่นและส่วนลด รายละเอียดตามด้านล่าง

  1. ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่าสูงสุด 140,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  2. Lucky Draw ลุ้นรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท โดยจับ ณ วันจอง และเป็นส่วนลด ณ วันโอนโอนกรรมสิทธิ์
  3. เงื่อนไขการชำระเงินเป็น ผ่อนดาวน์ 999 บาท ต่อ เดือน ในงวดที่ 1-4 / 6-9 / 11-16 , งวดบอลลูนที่ 5 และ 10 จำนวน 25,000 บาท และงวดที่ 17 และ 18 ที่จำนวน 70,000 บาท
  4. สำหรับลูกค้าเก่า AssetWise รับค่าแนะนำ 10,000 บาท/ห้อง โดยผู้แนะนำนั้นต้องมีรายชื่อว่าเป็น ลูกค้าเก่าของ AssetWise ซึ่งค่าแนะนำดังกล่าวจะซึ่งค่าแนะนำดังกล่าวจะได้รับแคชเชียร์เชค หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภายใน 60 วัน

สำหรับห้องที่ร่วมราคาพิเศษ Hot Deal รายละเอียดดังนี้

  1. สำหรับห้องราคาพิเศษ Hot Deal จำนวน 15 ห้อง 1 Bedroom และ 1 Bedroom Extra ส่วนลด ณ วันโอน มูลค่าสูงสุด 170,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

ประกอบด้วย 15 ด้วยกัน คือ B107 –B108 , B111 , B206 , B603 , B620-B621, B625 , B627 , B629 , B631-B632 , C106 , C110 , C112

หมายเหตุ : สำหรับ 15 ห้อง Hot Deal นี้ จะได้รับส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า  มูลค่าสูงสุด 170,000 บาท เท่านั้น และจะไม่ได้รับโปรโมชั่นอื่นเพิ่มเติมแล้ว

โดยโปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562

สำหรับราคาพิเศษ 1.69 ล้าน* มีเพียง 3 ห้องเท่านั้น โดยเป็นห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77 และ 24.22 ตร.ม. ประกอบด้วยห้อง B620 , B623 , B625 เท่านั้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก

 

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center
เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. –18.00 น.