ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo | Assetwise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.พ. 2563   และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิ.ย. 2564   โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่ เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.พ. 2563   และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิ.ย. 2564   ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

สคบ.promotion สำหรับสื่อป้ายบอกทาง แจกเก่ง Kave Town Shift

โครงการเคฟทาวน์ ชิฟท์ โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655,192724  เลขที่ดิน 114,120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8 ไร่  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.พ. 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ    มิ.ย. 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง สำหรับราคาพิเศษ 1.69 ล้าน* มีเพียง 3 ห้องเท่านั้น โดยเป็นห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77 และ 24.22 ตร.ม. ประกอบด้วยห้อง B620,B621,B627 จองและทำสัญญาเพียง 999 บาท ระยะเวลาโปรโมชั่น 10 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสื่อออนไลน์ 
ปรโมชั่น แจกเก่ง” โครงการ KAVE TOWN SHIFT

1.1 ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 120,000-140,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

1.2 ลุ้น Lucky Draw เพิ่ม ณ วันจอง เป็นส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท ณ วันโอนโอนกรรมสิทธิ์

1.3 จองและทำสัญญา 999 บาท เงื่อนไขการชำระเงินเป็น ผ่อนดาวน์ 3,900 บาท ยกเว้น งวดที่ 17 และ 18 ที่ 70,000 บาท

สำหรับส่วนลดพิเศษและค่าแนะนำเพิ่มเติม รายละเอียดดังนี้

  1. ส่วนลดพิเศษ 10,000 บาท สำหรับกลุ่ม นักศึกษา หรือ อาจารย์คณะของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 2 สาขา คือ

รังสิตและกล้วยน้ำไท รวมถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สาขารังสิตและท่าพระจันทร์ โดยรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

  1. สำหรับลูกค้าเก่า AssetWise รับค่าแนะนำ 10,000 บาท/ห้อง โดยผู้แนะนำนั้นต้องมีรายชื่อว่าเป็น ลูกค้าเก่าของ AssetWise ซึ่งค่าแนะนำดังกล่าวจะได้รับเป็นแคชเชียร์เชค หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภายใน 60 วัน

โดยโปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 –29 กุมภาพันธ์ 2563

ห้องราคาพิเศษ 1.69 ล้าน* มีจำนวน 3 ห้อง โดยเป็นห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77 และ 24.22 ตร.ม. ประกอบด้วยห้อง B620 , B621 , B627 เท่านั้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้อีก

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต นิต เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ต.ค.2562  และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ม.ค.2564  โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการเคฟทาวน์ สเปซ ตั้งอยู่ที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่346/2562 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นสำหรับเปิดตึกใหม่ (ตึก A)

1.1 ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 150,000-170,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

1.2 สำหรับแบบห้องเริ่มต้น จอง 10,000 บาท ทำสัญญา 20,000 บาท และเงื่อนไขการชำระเงิน ผ่อนดาวน์ 3,900 บาท ยกเว้น งวดที่ 10 และ 11 ที่ 70,000 บาท

โดยโปรโมชั่นทั้งหมด มีผลตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2563 –2 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับราคาพิเศษ 1.69 ล้าน* มีเพียง 3 ห้องเท่านั้น โดยเป็นห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77 และ 24.22 ตร.ม. จำนวน 13 ห้อง ประกอบด้วยห้อง A221,A222,A223,A224,A225,A226,A227,A228,A229,A230,A231,A232,A233

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก

 

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000

ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.