ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo | Assetwise

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Kave Town Condo

blog

ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.พ. 2563   และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิ.ย. 2564   โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ ชิฟท์ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร่ เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ก.พ. 2563   และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิ.ย. 2564   ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1,073 ยูนิต นิต เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ต.ค.2562  และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ม.ค.2564  โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

สื่อป้ายโฆษณา  โครงการ เคฟทาวน์ สเปซ (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โครงการตั้งอยู่เลขที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192654, 192725  เลขที่ดิน 111, 117  เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-47.1 ไร่  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ ต.ค.2562  และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ม.ค.2564  ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

รายละเอียดโปรโมชั่น Special Week ตั้งแต่ 25 กันยายน 2562 – 6 ตุลาคม 2562 ประกอบด้วย

1.โปรโมชั่นสำหรับห้องแบบ 1 Bed Extra

1.1 ส่วนลดสำหรับลูกค้าเก่า AssetWise มูลค่า 90,000 บาท ในกรณีสำหรับลูกค้าใหม่ มูลค่า 70,000 บาทเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

1.2 ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 – 6 ตุลาคม 2562 นี้ จะได้มีสิทธิ์ลุ้นจับ Lucky draw Special Discount มูลค่าตั้งแต่ 20,000-30,000 บาท เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

1.3 New iPad 64 GB. แบบ Wifi จะได้รับต่อเมื่อจ่ายค่างวดครบ 3 งวด (งวดที่ 1-3) ตามเดือนที่ระบุในสัญญา ซึ่งจะได้รับภายใน 60 วัน

ในกรณีที่ลูกค้าไม่รับ โปรโมชั่นดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็น ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์  ที่มูลค่า 20,000 บาท

1.4 บัตร Gift Voucher Central ( CenPay ) มูลค่า 10,000 บาท โดยจะได้รับหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วัน และหากในกรณีที่ลูกค้าไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็น ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ที่มูลค่า 10,000 บาท

2.โปรโมชั่นสำหรับห้องแบบ 1 Bedroom

1.1 ส่วนลดสำหรับลูกค้าเก่า AssetWise มูลค่า 90,000 บาท ในกรณีสำหรับลูกค้าใหม่ มูลค่า 70,000 บาทเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

1.2 ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2562 -6 ตุลาคม 2562 นี้ จะได้มีสิทธิ์ลุ้นจับ Lucky draw Special Discount  มูลค่าตั้งแต่ 10,000-20,000 บาท เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

1.3 บัตร Gift Voucher Central ( CenPay ) มูลค่า 10,000 บาท โดยจะได้รับหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ เรียบร้อยแล้ว ภายใน 60 วัน และหากในกรณีที่ลูกค้าไม่รับโปรโมชั่นดังกล่าว สามารถเปลี่ยนเป็น ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ที่มูลค่า 10,000 บาท

สำหรับราคาพิเศษ 1.69 ล้าน* มีเพียง 3 ห้องเท่านั้น โดยเป็นห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.77 และ 24.22 ตร.ม. ประกอบด้วยห้อง B520,B521,B525 เท่านั้น

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่นแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก

 

 

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center
เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. –18.00 น.