สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU

blog

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการ Kave TU  (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการเคฟ ทียู ตั้งอยู่ที่ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 198151, 198152, 198153, 198154 เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 200/2563 โครงการเริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563  คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ราคาเริ่มต้น 1.69 ลบ.*  เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้วใช้เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง A530 , A531 แบบ 1Bedroom ขนาด 24.36 ตร.ม. โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ผู้ซื้อจะชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลองของโครงการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด,ราคา,การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*www.assetwise.co.th

โครงการ KAVE TU เจ้าของโครงการ บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105562017783 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 11,000,000 บาท (ชำระเต็ม) กรรมการผู้จัดการนายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ และนายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 198151, 198152, 198153, 198154 เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 1,016 ห้อง ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 200/2563 โครงการเริ่มก่อสร้างเดือนสิงหาคม 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน) ผู้จะซื้อชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางและเงินกองทุน (ถ้ามี) ตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสื่อออนไลน์ โปรโมชั่น โครงการ KAVE TU

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564
 2. จอง 999 บาท
 3. ฟรี ของแถม 20 รายการ ได้แก่
  3.1  ฟรี ค่าสัญญา 10,000 บาท
  3.2  ฟรี ค่าใช้จ่าย ณ โอนกรรมสิทธิ์ 7 รายการ ได้แก่  1) ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%  / 2) เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม / 3)ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 1 ปี / 4) ค่านิติกรรม 500 บาท/ห้อง  / 5) เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท  / 6) มาตรน้ำประปา 2,000 บาท / 7)  ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท
  3.3 ฟรี เฟอร์นิเจอร์ตามมาตรฐานโครงการ  7 ชิ้น ได้แก่ 1) เตียง / 2) ตู้เสื้อผ้า / 3)โต๊ะทำงาน / 4) เก้าอี้ทำงาน / 5) โซฟา / 6) โต๊ะกลาง / 7)ชั้นวางทีวี
  3.4 ฟรี เครื่องใช้ไฟฟ้า 5 รายการ 1)ทีวี / 2)ตู้เย็น / 3)เครื่องซักผ้า / 4)ไมโครเวฟ / 5) เครื่องทำน้ำอุ่น
  โดยลูกค้าจะได้รับเป็น Gift Voucher Cen Pay มูลค่า 50,000 บาท เลือกซื้อของในเครือ บ.เซ็นทรัลพัฒนา หลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน
 4. ลุ้นรับรถยนต์ไฟฟ้า  รุ่น Ora Good Cat 400Km Tech ปี 2021 (ไม่ระบุสี) จาก Great Wall Motor จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 989,000 บาท  โดยลูกค้าที่จองตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 และต้องเป็นผู้ที่โอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น

สถานที่จับรางวัลและประกาศผล   :  ที่บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านทาง Facebook Live Page AssetWise เวลา 15.00 น.

กติกาการรับของรางวัล
หลังจากประกาศผลรางวัล ผู้โชคดีจะได้รับรางวัลหลังวันประกาศผลภายใน 60 วัน
ของรางวัลดังกล่าวผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ในวันรับมอบของรางวัล  ตลอดจนค่าทะเบียน ค่าภาษีรถยนต์ ค่าโอนเปลี่ยนชื่อ*
ประมาณการค่าใช้จ่าย
1]หัก ณ ที่จ่าย 5 % ประมาณ 49,450 บาท
2]ค่าทะเบียน ค่าภาษีรถยนต์ ค่าโอนเปลี่ยนชื่อ รวมทั้งสิ้น 60,205 บาท (ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับข้อบังคับของกรมการขนส่งและศูนย์ผู้จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า)

5.ค่าแนะนำ
5.1 FGF ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
ข้อ 5.1 และ 5.2 ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บาท/ห้อง (โดยยินยอมให้หักภาษี 10%) เมื่อแนะนำเพื่อนมาจองโครงการ KAVE TU โดยผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วัน หลังจากผู้จองโอนกรรมสิทธิ์

6. ห้องหลุดดาวน์ เริ่ม 1,590,000 บาท เป็นห้อง 1 Bedroom ขนาด  24 ตร.ม.ได้แก่ยูนิต B233

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯกำหนด
และ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ
Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.