สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU

blog

 

 

สื่อป้ายโฆษณา โครงการ Kave TU

บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการตั้งอยู่ที่ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ เริ่มก่อสร้างโดยประมาณเดือน มีนาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ Kave TU

โครงการ KAVE TU เจ้าของโครงการ บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105562017783 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชำระแล้ว 250,000 บาท) กรรมการผู้จัดการนายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์และนายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 198151, 198152, 198153, 198154 เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 1,016 ห้อง เริ่มก่อสร้างโดยประมาณเดือน มีนาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสื่อออนไลน์ 
ปรโมชั่น AssetWise Grand Sale โครงการ KAVE TU

1.เงื่อนไขโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2562

2.ห้องราคาพิเศษ 1.5 ล้านบาท* อาคาร D ชั้น 4 มีจำนวน 2 ห้อง คือ D438 และ D439 (เป็นห้องราคาพิเศษไม่สามารถร่วมโปรโมชั่นอื่นๆได้)

3.รับ iPhone 11 Pro ลูกค้าทำการจอง ทำสัญญาและผ่อนชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด จะได้รับ iPhone 11 Pro ความจุ 64 GB (ได้รับภายใน 60 วันหลังจากชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด) กรณีไม่รับ iPhone สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอน มูลค่า 40,000 บาท

4.เที่ยวฟรี 3 ต่อ

– ต่อที่ 1 เมื่อจองรับ Voucher ที่พักโรงแรม Marriott หัวหิน 1 คืน จำนวน 2 ท่าน มูลค่า 10,000 บาท เมื่อจองห้องชุด ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 – 27 พฤศจิกายน 2562 โดยจะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน (ยูนิต Hot Deals ไม่ร่วมรายการ)

– ต่อที่ 2 ลุ้นรับ Voucher ทัวร์ต่างประเทศจำนวน 2 ที่นั่ง วันละ 1 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท รวม 7 รางวัล เมื่อจองห้องชุดระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 – 27 พฤศจิกายน 2562 โดยเป็นทัวร์ของไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

– ต่อที่ 3 ลุ้นรับ Voucher ทริปทัวร์ยุโรปจำนวน 2 ที่นั่ง 1 รางวัล มูลค่า 120,000 บาท โดยเป็นทัวร์ของไทยทราเวลเซ็นเตอร์ เมื่อจองห้องชุดระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 จับรางวัลและประกาศผล ที่บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000

ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.