สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU

blog

 

 

สื่อป้ายโฆษณา โครงการ Kave TU

บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการตั้งอยู่ที่ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ เริ่มก่อสร้างโดยประมาณเดือน มีนาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ Kave TU

โครงการ KAVE TU เจ้าของโครงการ บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105562017783 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชำระแล้ว 250,000 บาท) กรรมการผู้จัดการนายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์และนายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 198151, 198152, 198153, 198154 เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 1,016 ห้อง เริ่มก่อสร้างโดยประมาณเดือน มีนาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขสื่อออนไลน์

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ KAVE TU ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 2563 – 29 ก.พ. 2563

  1. ห้องราคาพิเศษ 1,500,000 บาท เป็นห้อง 1 Bedroom อาคาร D ชั้น 4 มีจำนวน 2 ห้อง คือ D438 และ D439 (โดยเป็นห้องราคาพิเศษไม่ร่วมโปรโมชั่นอื่นๆเพิ่มเติม)
  2. จองพร้อมทำสัญญา 999 บาท ผ่อนดาวน์เริ่มต้น 3,900 บาท/เดือน (ห้องขนาด 1 ห้องนอน 24 ตร.ม.)
  3. ลงทะเบียนรับเครื่องใช้ไฟฟ้า 10 รายการ* รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ (เป็น Voucher มูลค่า 50,000 บ.) กรณีไม่รับเครื่องใช้ไฟฟ้า สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ 50,000 บาท
  4. iPhone 11 Pro ความจุ 64 GB ได้รับภายใน 60 วันหลังจากจอง ทำสัญญาและชำระงวดดาวน์ครบ 10 งวด) กรณีไม่รับ iPhone สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ วันโอน มูลค่า 40,000 บาท
  5. ลูกค้าที่จองพร้อมทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.- 29 ก.พ.2563 มีสิทธิ์จับ Lucky Draw (1 ห้อง ต่อ 1 สิทธิ์) ในวันที่ 29 ก.พ.2563 เวลา 9.00 – 18.00 น. ที่สำนักงานขายโครงการ KAVE TU โดยจะได้รับรางวัลภายใน 60 วันหลังจากชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด มูลค่าของรางวัลสูงสุด 20,000 บ. (สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด)
  6. แนะนำเพื่อนมาจองโครงการ KAVE TU ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.- 29 ก.พ.2563 จะได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท / ห้อง (โดยยินยอมให้หักภาษี 10%) โดยผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วัน หลังจากผู้จองชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด