สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU

blog

 

 

สื่อป้ายโฆษณา โครงการ Kave TU

โครงการตั้งอยู่เลขที่ ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 1531(บางส่วน) เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-26.6 ไร่ เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ มีนาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิถุนายน 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ Kave TU

เจ้าของโครงการ  บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105562017783 ที่ตั้ง 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชำระแล้ว 250,000 บาท) กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการอยู่ที่ ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 1531(บางส่วน) เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-26.6 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 1,016 ห้อง    เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ มีนาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้าง จะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า