สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU

blog

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ Kave TU

โครงการ KAVE TU เจ้าของโครงการ บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105562017783
ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ทุนจดทะเบียน 11,000,000 บาท (ชำระเต็ม) กรรมการผู้จัดการนายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
และนายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์
โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โฉนดที่ดินเลขที่
198151, 198152, 198153, 198154 เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 1,016 ห้อง
ใบอนุญาตก่อสร้าง
เลขที่ 188/2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา โครงการ Kave TU

บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการตั้งอยู่ที่ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ เดือน กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน กันยายน 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

………………………………….

เงื่อนไขสื่อออนไลน์ ปรโมชั่น โครงการ KAVE TU

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564
 2. เงินจองพร้อมทำสัญญา 999 บาท ผ่อนดาวน์เริ่มต้น 3,900 บาท/เดือน
 3. ลงทะเบียนรับ ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท (เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์)
 4. ค่าแนะนำ
  4.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  4.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  ข้อ 4.1 และ 4.2 ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท/ห้อง (โดยยินยอมให้หักภาษี 10%) เมื่อแนะนำเพื่อนมาจองโครงการ KAVE TU ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564
  โดยผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วัน หลังจากผู้จองชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด
 5. ราคาเริ่มต้น 1,620,000 บาท เป็นห้อง 1Bedroom ขนาด 36 ตร.ม.ได้แก่ยูนิต D839

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

* ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯกำหนด และบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.