สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Kave TU

blog

 

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ Kave TU

โครงการ KAVE TU เจ้าของโครงการ บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105562017783 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 11,000,000 บาท (ชำระเต็ม) กรรมการผู้จัดการนายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ และนายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 198151, 198152, 198153, 198154 เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 4 อาคาร จำนวนห้องชุดพักอาศัย 1,016 ห้อง ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 188/2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สื่อป้ายโฆษณา โครงการ Kave TU

บริษัท ทียู พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โครงการตั้งอยู่ที่ถนนเชียงราก ตำบลบางหวายใต้ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่โครงการประมาณ 11-0-31.1 ไร่ เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ เดือน กรกฎาคม 2563 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือน กันยายน 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

 

เงื่อนไขสื่อออนไลน์ ปรโมชั่น โครงการ KAVE TU

  1. 1. ราคาเริ่ม 59 ล้านบาท ระยะเวลาโปรโมชั่นเริ่มวันที่ 1 กันยายน 2563– 30 กันยายน 2563
  2. 2. เงินจองพร้อมทำสัญญา 999 บาท ผ่อนดาวน์เริ่มต้น 3,900 บาท/เดือน หรือผ่อนดาวน์เริ่มต้น 130 บาท/วัน (ห้องขนาด 1 ห้องนอน)

ลงทะเบียนรับ ส่วนลดสูงสุด 100,000 บาท (เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์)

  1. ค่าแนะนำ

3.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

3.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 3.1 และ 3.2 ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 20,000 บาท/ห้อง (โดยยินยอมให้หักภาษี 10%) เมื่อแนะนำเพื่อนมาจองโครงการ KAVE TU ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 30 กันยายน 2563 โดยผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำภายใน 60 วัน หลังจากผู้จองชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย
ติดต่อ
Call Center เบอร์ 02-168-0000

ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.