สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ

blog

โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070  ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6905 เนื้อที่โครงการประมาณ 1 – 1 – 42.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 26  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 235 ยูนิต อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างและจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจำกัด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ก.พ. 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต.ค. 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 2. โปรโมชั่นข้อเสนอพิเศษสูงสุด 2 ล้านบาท ประกอบด้วย
  • ลูกค้าลงทะเบียนผ่านหน้า Website จะได้รับส่วนลดการลงทะเบียน มูลค่าสูงสุด 700,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รายละเอียดดังนี้ ห้องแบบ Studio, 1 bedroom and 1 bedroom exclusive ได้รับส่วนลด 200,000 บาท / ห้องแบบ 1 bedroom extra, 1 bedroom plus, 1 bedroom Vertical suite ได้รับส่วนลด 400,000 บาท และห้องแบบ 2 bedroom, 2 bedroom exclusive และ 2 bed Vertical suite ได้รับส่วนลด 700,000 บาท
  • ลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนของมูลค่าห้องชุดภายในครั้งเดียว จะได้รับส่วนลด 10% ของมูลค่าห้องชุด โดยคิดจากยอดที่หักเงินจอง/เงินทำสัญญา และส่วนลดลงทะเบียนออกแล้ว หรือลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวนของมูลค่าเงินดาวน์ห้องชุดภายในครั้งเดียว จะได้รับส่วนลด 5% ของมูลค่าเงินดาวน์ห้องชุด โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  • Member get Member / Friend get Friend แนะนำลูกค้าใหม่มาจองซื้อห้องชุดในโครงการฯ ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) จะได้รับภายใน 60 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด
  • ส่วนลดพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า AssetWise Club เมื่อจองซื้อโครงการ รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ จะต้องมีหลักฐานแสดงตนว่าเป็นลูกค้าเก่า AssetWise จริง
  • ส่วนลดพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าออฟฟิศ Neighborhood เมื่อจองซื้อโครงการ รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  • ส่วนลดพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าจากร้านอาหาร Neighborhood เมื่อจองซื้อโครงการ รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 3-2.7 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
 3. ราคา 3 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ห้องขนาด 53 ตร.ม. เป็นราคาที่ร่วมรายการโปรโมชั่นส่วนลดแล้ว
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโปรโมชั่น ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า