โครงการโมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ

blog

โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070  ตั้งอยู่ที่ 505/3 ซอยพหลโยธิน48  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6905 เนื้อที่โครงการประมาณ 1 – 1 – 42.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 26  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 235 ยูนิต อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างและจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจำกัด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ก.พ. 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต.ค. 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2562
 2. โปรโมชั่น 10 \ 10 ประกอบด้วย
  • ทริปเรือสำราญ Quantum of The Sea (สิงคโปร์-พอร์ตคลัง(กัวลาลัมเปอร์)-ภูเก็ต-สิงคโปร์) 2 ที่นั่ง
  • iPhone11 PRO MAX 64 GB
  • เครื่องดูดฝุ่น แบบ Robot
  • LED TV 43”
  • เครื่องซักผ้า 8 กก.
  • ตู้เย็น 8 คิว
  • เครื่องปรับอากาศ
  • ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ แบบ Fully furnished
  • บริการ Maid ระยะเวลา 1 ปี มูลค่า 12,000 บาท
  • ผ่อนชำระเงินดาวน์ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 10 เดือน
  • ลูกค้าจะได้รับรายการของแถมข้อ 1, 2.2 ภายใน 30 วันหลังจากผ่อนดาวน์ครบ 5 งวด
  • ลูกค้าจะได้รับรายการของแถมข้อ 3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 ภายใน 30 วันหลังจากวันโอนกรรมสิทธ์
  • หรือลูกค้าสามารถเลือกรับเป็นส่วนลดเงินสดมูลค่า 170,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 3. ส่วนลด Member get Member / Friend get Friend (แนะนำลูกค้าใหม่มาจองซื้อห้องชุดในโครงการฯ)

ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) จะได้รับภายใน 60 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด

 1. ส่วนลดพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้า AssetWise Club เมื่อจองซื้อโครงการ รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยลูกค้าจะต้องมีหลักฐานแสดงตนว่าเป็นลูกค้าเก่า AssetWise
 2. ส่วนลดพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าออฟฟิศ Neighborhood เมื่อจองซื้อโครงการ รับส่วนลดเพิ่ม 50,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รายชื่อบริษัทดังนี้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด, บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิปโก้ เอฟแอนด์บี จำกัด, บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด, ธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, กระทรวงการคลัง, กรมประชาสัมพันธ์, กรมสรรพากร, สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน, กรมโยธาธิการและผังเมือง
 3. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 3,4,5 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
 4. ราคา 3 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ห้องขนาด 53 ตร.ม. เป็นราคาที่ร่วมรายการโปรโมชั่นส่วนลดแล้ว
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโปรโมชั่น ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า