ข้อกำหนดและเงื่อนไข โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ

blog

โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070  ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6905 เนื้อที่โครงการประมาณ 1 – 1 – 42.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 26  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 235 ยูนิต อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างและจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจำกัด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ก.พ. 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต.ค. 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2562
  2. ลูกค้าลงทะเบียนผ่านหน้า Website จะได้รับส่วนลดการลงทะเบียน มูลค่าสูงสุด 500,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ รายละเอียดดังนี้ ห้องแบบ Studio, 1 bedroom and 1 bedroom exclusive ได้รับส่วนลด 200,000 บาท / ห้องแบบ 1 bedroom extra, 1 bedroom plus, 1 bedroom Vertical suite ได้รับส่วนลด 300,000 บาท และห้องแบบ 2 bedroom, 2 bedroom exclusive และ 2 bed Vertical suite ได้รับส่วนลด 500,000 บาท
  3. Member get Member / Friend get Friend แนะนำลูกค้าใหม่มาจองซื้อห้องชุดในโครงการฯ ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) จะได้รับภายใน 60 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด
  4. ส่วนลดพิเศษ On top สำหรับกลุ่มลูกค้า Assetwise Club จำนวน 50,000 บาท จะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยต้องมีหลักฐานแสดงตนว่าเป็นลูกค้าเก่า Assetwise จริง
  5. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 3-4 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
  6. ราคา 99 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ซึ่งมีพื้นที่ห้องขนาด 24.53 ตร.ม. เป็นราคาที่ร่วมรายการโปรโมชั่นส่วนลดแล้ว
  7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกติกาและเงื่อนไขโปรโมชั่น ได้ตามที่เห็นสมควรโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า