โครงการโมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ

blog

โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070  ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6505 171736 171737 171738 171739 เลขที่ดิน 5 1076 1077 1078 1079 เนื้อที่โครงการประมาณ 1 – 1 – 42.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 26  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 235 ยูนิต        อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างและจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจำกัด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง พ.ค. 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ย. 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น ประจำเดือน โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ

1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. จอง 10,000 บ. ทำสัญญา 10,000 บ. สำหรับห้อง Studio,1 Bedroom, 1 Bedroom Exclusive,1 Bedroom Extra
จอง 20,000 บ. ทำสัญญา 30,000 บ. สำหรับห้อง 1 Bedroom Plus , 2 Bedroom , 1 Bedroom Vertical suite,1 Bedroom Extra Vertical suite,
1 Bedroom Plus Vertical suite , 2 Bedroom Vertical suite
3. ส่วนลดสูงสุด 800,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
4. ค่าแนะนำ
4.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
4.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
ข้อ 4.1และข้อ 4.2 รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด
4.3 Assetwise Club กลุ่มลูกค้า Assetwise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม รวมไปถึงลูกค้าออฟฟิศ (Neighborhood) จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 50,000 บาท
5. สำหรับลูกค้าลงทะเบียนหน้า Website จะได้รับส่วนลด 50,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
6. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต,
พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
7.ราคาเริ่มต้น 4.50 ล้าน เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ห้องชุดเลขที่ A2107 ประเภทห้อง 1 Bedroom Exclusive มีขนาด 29.38 ตร.ม. สามารถร่วมโปรโมชั่นอื่นๆได้
*ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรกาศจำลอง

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000
ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.