โครงการโมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ

blog

โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070  ตั้งอยู่ที่ 505/3 ซอยพหลโยธิน48  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6905 เนื้อที่โครงการประมาณ 1 – 1 – 42.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 26  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 235 ยูนิต อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างและจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจำกัด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง มี.ค. 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ย. 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์  โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

2.ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

3.ทองคำหนักสูงสุด 10 บาท จะได้รับภายใน 60 วันหลังจากชำระเงินงวดดาวน์ครบ 8 งวด หรือสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 225,000 บาท

4. ค่าแนะนำ
4.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

4.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 4.1และข้อ 4.2 จะได้รับค่าแนะนำทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ท่านละ 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด

4.3 Assetwise Club กลุ่มลูกค้า Assetwise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม รวมไปถึงลูกค้าออฟฟิศ (Neighborhood)  จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 50,000 บาท

5.ส่วนลด 50,000 บาท สำหรับลูกค้าลงทะเบียนหน้า Website

6.สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

7.ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 4 และข้อ 6 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

8.ราคา 3.29 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ห้องชุดเลขที่ A1402 ประเภทห้อง 1 Bedroom Exclusive มีขนาด 27.98  ตร.ม. ซึ่งเป็นยูนิต ที่ไม่มีส่วนลดและไม่ร่วมโปรโมชั่นใดๆ

* อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่ 06/01/2563 บาทละ 22,500 บาท จาก www.goldtraders.co.th

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.