โครงการโมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ

blog

โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070  ตั้งอยู่ที่ 505/3 ซอยพหลโยธิน48  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ถนนประชาราษฎร์สาย 1  แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 6905 เนื้อที่โครงการประมาณ 1 – 1 – 42.8 ไร่ ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 26  ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 235 ยูนิต อยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างและจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจำกัด คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ก.พ. 2563 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ต.ค. 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ โครงการ โมดิซ คอลเลคชั่น บางโพ

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 2. ลูกค้าลงทะเบียนผ่านหน้า Website จะได้รับส่วนลดการลงทะเบียน มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
 3. ยูนิต Hot Deals ราคาพิเศษ ได้แก่ ห้องเลขที่ A0802,A1402,A1403,A1803,A1006,A1111,A1114,A1609,A1710,A1708
 4. ทัวร์ฝรั่งเศส จำนวน 2 ที่นั่ง มูลค่า 200,000 บาท โดยเป็นทัวร์ของไทยทราเวลเซ็นเตอร์ จะได้รับภายใน 60 วันหลังจากชำระเงินงวดดาวน์ครบ 8 งวด
 5. ค่าแนะนำ (ยกเว้นยูนิต Hot Deals ไม่ร่วมรายการ)
  5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise รวมไปถึงลูกค้าออฟฟิศ (Neighborhood) แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
  ข้อ 5.1และข้อ 5.2 จะได้รับค่าแนะนำทั้งผู้แนะนำและผู้ถูกแนะนำ ท่านละ 50,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 45,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากชำระเงินงวดดาวน์ครบ 5 งวด
  5.3 Assetwise Club กลุ่มลูกค้า Assetwise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 50,000 บาท
 6. ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ1 – ข้อ 5.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
 7. ราคา 29 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ห้องชุดเลขที่ A1402 ประเภทห้อง 1 Bedroom Exclusive มีขนาด 27.98 ตร.ม. ซึ่งเป็นยูนิต Hot Deals ราคาพิเศษ ที่ไม่มีส่วนลดและไม่ร่วมโปรโมชั่นใดๆ

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.