สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Modiz Interchange | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Modiz Interchange

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาย กรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์

โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ โครงการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 219 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2561 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 1723, 44771-44776, 156121, 222405-222412 เนื้อที่ดิน 1-2-21.8 ไร่ จํานวนห้องชุดพักอาศัย 217 ห้อง โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจํากัด(มหาชน) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

2. ส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท (โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท)

3. ทองคำหนักสูงสุด 5 บาท จะได้รับภายใน 60 วันหลังจากวันโอนกรรมสิทธิ์ หรือสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 40,000 บาท

4. โปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน

 • ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%
 • เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.
 • ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี
 • ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง
 • ค่ามาตรน้ำประปา 2,000 บาท
 • เบี้ยประกันอาคาร 500 – 1,000 บาท
 • ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า + เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า 3,250 บาท

5.ค่าแนะนำ

 • 5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
 • 5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 รับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง โดยผู้ที่แนะนำจะได้รับแคชเชียร์เชค 25,000 บาท (หักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วคงเหลือ 22,500 บาท) หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภายใน 60 วัน

ผู้ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลด 25,000 บาท เพิ่ม ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

 • 5.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 50,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5.1 ,ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

6.ลูกค้าจองในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าเลือกรับ Wall Paper และผ้าม่าน มูลค่าไม่เกิน 100,000 บาท
 • ลูกค้าเลือกรับ Gift Voucher Homepro / Cenpay มูลค่า 100,000 บาท

*กรณีลูกค้าเลือก ไม่รับ Wall Paper และผ้าม่าน หรือ ไม่รับ Gift Voucher Homepro / Cenpay สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลด ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ ได้ 100,000 บาท

7.ห้องราคา 1.99 ลบ. เป็นราคาเริ่มต้นของโครงการ ห้องชุดเลขที่ A215 ประเภทห้อง 1 Bedroom มีขนาด 24.44 ตร.ม.

*อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่ 06/01/2563 บาทละ 22,500 บาท จาก www.goldtraders.co.th

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ แคมเปญแอบจอง  โครงการ โมดิซ อินเตอร์เชนจ์

 1. จองและทำสัญญา 999 บาท สำหรับยูนิตที่เข้าร่วมแคมเปญ
 2. ส่วนลดสูงสุด 966,000 บาท  เป็นส่วนลดของห้อง A707 , A808
 3. ส่วนลดพร้อมโปรโมชั่นมูลค่ารวมกว่า 1 ล้านในโฆษณาแคมเปญ หมายถึงส่วนลดรวมกับโปรโมชั่นค่าใช้จ่ายวันโอน มูลค่าที่ 1,036,000 บาท ของห้อง A707 , A808
 4. ยูนิตราคาพิเศษ ได้แก่ A604 ,  A707 ,  A808 ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอน
 5. เงื่อนไขการการชำระเงิน เมื่อท่านได้ทำการจองห้องชุดและชำระเงินแล้ว ในระบบจะแจ้งผลตอบรับให้ท่านทราบภายใน 3 ชั่วโมง  โดยการจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล , ที่อยู่ , เบอร์โทร , E-mail ,  สำเนาบัตรประชาชน และบริษัทฯได้ออกเอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่การจองยังไม่สมบูรณ์ และบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อท่านได้ภายใน 3 วัน    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองห้องชุด  พร้อมนำห้องชุดนั้นๆไปขายให้กับผู้อื่น และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน หลังจาก ลูกค้าชำระเงินจองทุกกรณี
 6. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center  เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.