สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Modiz Interchange | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Modiz Interchange

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)

โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาย กรมเชษฐ์  วิพันธ์พงษ์

โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ โครงการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 219 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2561 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 1723, 44771-44776, 156121, 222405-222412 เนื้อที่ดิน 1-2-21.8 ไร่ จํานวนห้องชุดพักอาศัย 217 ห้อง โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจํากัด(มหาชน) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์

1.ระยะเวลา โปรโมชั่น “AssetWise Grand Sale” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563

2.จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท

3.จอง 999  บาท ทำสัญญา 10,000 บาท  รับเพิ่ม ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์

4.ส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท โมดิซ อินเตอร์เชนจ์ ห้องเลขที่ 701 แบบห้อง Duplex  63.19 ตร.ม.

5.ลุ้นรางวัล

ลูกค้าที่จองภายใน 1 พฤศจิกายน 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 ได้รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล

-รางวัลที่ 1 ลุ้นรับ Gift Voucher Cen pay มูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล

-รางวัลที่ 2 ลุ้นรับ Gift Voucher เที่ยวทั่วไทย มูลค่า 20,000 บาท รวม 7 รางวัล

-รางวัลที่ 3 ลุ้นรับ บัตรรถไฟฟ้า BTS มูลค่า 1,000 บาท รวม 35 รางวัล

โดยจะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน โดยทั้ง 3 รางวัลลูกค้าที่ได้รับจะต้องเป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ประกาศผลและจับรางวัลที่ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ซ.รามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น.

  1. ค่าแนะนำ ลูกค้าเก่าและบุคคลทั่วไปแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการจะได้ค่าแนะนำดังนี้

ห้อง 1 Bed    =  30,000 บาท  ,  ห้อง 1 Bed Extra  =  40,000 บาท  ,  ห้อง 1 Bed Plus และ 2 Bed  = 50,000 บาท  โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดภายใน 60 วัน หลังวันโอนกรรมสิทธิ์

  1. สิทธิพิเศษ B2B

สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ  โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

8.ส่วนลดเพิ่มเติม  กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF หรือใช้สทธิ์ B2B ฝ่ายขายสามารถ นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ แต่ไม่เกินส่วนลดสูงสุด

9.ยูนิต Hot Deal  ได้แก่ ยูนิต A422 , A526 , A530 , A610 , A613 , A615 , A616 , A617 , A626  เป็นราคาโปรโมชั่น ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นอื่นๆ และค่าแนะนำใดๆ

10.ราคาเริ่มต้น 2.09 ล้าน  เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง  แบบ 1 Bedroom ขนาด 22.94 ตร.ม.

หมายเหตุ : โปรโมชั่น ข้อ 6 – ข้อ 7 สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.