สคบ.และเงื่อนไขโครงการ Modiz Interchange

blog

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ (จดทะเบียนอาคารชุดแล้ว)
โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นาย กรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่ที่ เลขที่ 219 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2561 เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร โฉนดที่ดินเลขที่ 1723, 44771-44776, 156121, 222405-222412 เนื้อที่ดิน 1-2-21.8 ไร่ จํานวนห้องชุดพักอาศัย 217 ห้อง โดยที่ดินข้างต้นมีภาระผูกพันกับธนาคารกสิกรไทยจํากัด(มหาชน) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ 
โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์ ตั้งอยู่เลขที่ 219 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานครฯ โฉนดที่ดินเลขที่ 1723, 44771-44776, 156121, 222405-222412 เนื้อที่ดิน 1-2-21.8 ไร่ จํานวนห้องชุดพักอาศัย 217 ห้อง เปิดใช้อาคารชุดแล้ว ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 2/2561 เงื่อนไขโปรโมชั่น AssetWise Grand Sale ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 และสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ราคาเริ่มต้น 2.09 ลบ.* ทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ โครงการ โมดิซ อินเตอร์เช้นจ์
ระยะเวลา โปรโมชั่น “หั่นราคา” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
จอง 999 บาท ทำสัญญา 0 บาท
จอง 999 บาท ทำสัญญา 10,000 บาท รับเพิ่ม ฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนกรรมสิทธิ์
ส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท โมดิซ อินเตอร์เชนจ์ ห้องเลขที่ 701 แบบห้อง Duplex 63.19 ตร.ม. รับส่วนลดเพิ่ม 20,000 บาท เมื่อจองและทำสัญญาภายใน วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 – 14 กุมภาพันธ์ 2564
ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอน 7 รายการ (เฉพาะยูนิตที่ร่วมรายการ) โดยต้องจองและทำสัญญาภายวันที่ 1 มกราคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2564
– ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01% – เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม. – ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี – ค่านิติกรรม 500 บาท / ห้อง – เบี้ยประกันอาคาร 500-1,000 บาท
– มาตรน้ำประปา 2,000 บาท – ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 1,250 บาท
6. ค่าแนะนำ ลูกค้าเก่าและบุคคลทั่วไปแนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการจะได้ค่าแนะนำดังนี้
ห้อง 1 Bed = 30,000 บาท , ห้อง 1 Bed Extra = 40,000 บาท , ห้อง 1 Bed Plus และ 2 Bed = 50,000 บาท โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดภายใน 60 วัน หลังวันโอนกรรมสิทธิ์
7. สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563
ส่วนลดเพิ่มเติม กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF หรือใช้สทธิ์ B2B ฝ่ายขายสามารถ นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมได้ แต่ไม่เกินส่วนลดสูงสุด
ยูนิต Hot Deal ได้แก่ ยูนิต A422 , A526 , A530 , A610 , A613 , A615 , A616 , A617 , A626 เป็นราคาโปรโมชั่น ได้รับฟรีค่าใช้จ่ายวันโอนฯ ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นอื่นๆ และค่าแนะนำใดๆ
ราคาเริ่มต้น 2.09 ล้าน เป็นราคาเริ่มต้นของห้อง แบบ 1 Bedroom ขนาด 22.94 ตร.ม.
หมายเหตุ : โปรโมชั่น ข้อ 6 – ข้อ 7 สามารถใช้สิทธิ์ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้
** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.