สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง

blog

โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง   เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด ทะเบียนเลขที่  0105562105241 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ชำระแล้วทั้งหมด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   โฉนดที่ดินเลขที่ 142785 , 142786 , 142787 , 259164 และโฉนดที่ดินบางส่วนเลขที่ 28244 , 28245 , 259165 , 259163 , 259158 , 259157 , 259156 , 259155 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 2 ไร่ 3 งานเศษ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย…30..ชั้น จำนวน…1..อาคาร  และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด…546…….ยูนิต และ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน….9….ห้อง  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ มกราคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ พฤษภาคม 2566 จะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ   โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร กสิกรไทย ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า