สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง

blog

โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด ทะเบียนเลขที่  0105562105241 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท ชำระแล้วทั้งหมด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์    ที่ตั้งโครงการ     โฉนดที่ดินเลขที่  142785,142786,142787,257191,257194,257195,257196,257197,257199,257200,257201,259156,259164 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 2 ไร่ 3 งาน 38.6 ตารางวา  มีโฉนดเลขที่ 28245, 257192, 259155, 259163 ถือเป็นทรัพย์ส่วนกลางร่วมที่ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินร่วมกับผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินเลขที่ 20631, 28244, 257190, 257193, 257198, 259157, 259158, 259159, 259160, 259161, 259162, 259165, 259166, 259167 โดยถือครองในอัตราสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 38  เพื่อใช้เป็นทางเข้า-ทางออก ทางรถยนต์เชื่อมกับถนนสาธารณะ  รวมทั้งเป็นที่ตั้งระบบสาธารณูปโภคของโครงการเพื่อเชื่อมกับสาธารณะทั้งบนดินและใต้ดิน  โครงการประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย…30..ชั้น จำนวน…1..อาคาร  และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด…546…….ยูนิต และ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน….9….ห้อง  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ มกราคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ พฤษภาคม 2566 ซึ่งจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ   โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร กสิกรไทย ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นโครงการ Modiz Rhyme รามคำแหง (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

1. ส่วนลด ณ วันโอน สำหรับลูกค้า มูลค่า 250,000-470,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งในกรณีจองในวันงาน Special Event 12 กันยายน 2563 – 13 กันยายน 2563 จะได้รับส่วนลด 30,000 บาท

2. สำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน ที่เป็นโปรโมชั่น Worry Free ดาวน์เพียง 5% นั้น ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาท

อีกทั้งสามารถผ่อน 0% 10 เดือน กับทางธนาคารกรุงเทพ และ กสิกรไทย และเพิ่มเติมในกรณีลูกค้าโอนเงินจองนั้น มูลค่า 999 บาท และเงินทำสัญญาตามเดิมแต่ละประเภทห้อง หลังจากจองภายใน 7 วัน

หากลูกค้าไม่ชอบตำแหน่งห้องที่จอง สามารถเปลี่ยนตำแหน่งห้องได้ 1 ครั้ง และหากยกเลิกห้องดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การคืนจองในทุกกรณี

3. สำหรับในกรณ๊ที่ลูกค้าจองในช่วง Special Campaign 12 กันยายน 2563 – 13 กันยายน 2563 จะได้รับ Gift Voucher The Mall มูลค่า 10,000 บาท

โดยจะได้รับหลังวันทำสัญญา ภายใน 30 วัน และหัก Tax 5% จากมูลค่าของรางวัล

 

ราคาเริ่มต้น 2,350,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดที่ 250,000 เรียบร้อยแล้ว ห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.38 ตร.ม. จำนวน 1 ห้อง คือ A1403

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และโปรโมชั่นดังกล่าว ไม่สามารถรวมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นๆได้อีก