สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง

blog

โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง   เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด ทะเบียนเลขที่  0105562105241 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   โฉนดที่ดินเลขที่ 142785 , 142786 , 142787 , 259164 และโฉนดที่ดินเลขที่ 28244 , 28245 , 259165 , 259163 , 259158 , 259157 , 259156 , 259155 ซึ่งมีบางส่วนถูกใช้เป็นที่ดินภาระจำยอม เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 2 ไร่ 3 งานเศษ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย…30..ชั้น จำนวน…1..อาคาร  และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด…546…….ยูนิต และ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน….9….ห้อง  เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ พฤษภาคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ กันยายน 2566 จะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ   โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร กสิกรไทย ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

โปรโมชั่นโครงการ Modiz Rhyme รามคำแหง (ยังไม่จดทะเบียนอาคารชุด)

โปรโมชั่น “ผ่อนดาวน์แค่ครึ่ง” 4 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564
1. รายละเอียดโปรโมชั่น ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์  สำหรับลูกค้า สูงสุด 250,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
2. ส่วนลดเพิ่มเติม
2.1 เพียงลูกค้าโชว์ SMS ลงทะเบียนที่มีข้อความโปรโมชั่น “ส่วนลด On top” รับส่วนลด on top 10,000 บาท

2.2 ลูกค้าจองโครงการ ในครั้งแรกที่เข้าชมโครงการ First Walk รับ Gift Voucher The Mall มูลค่า 10,000 บาท โดยรับ gift voucher ภายใน 30 วันหลังทำสัญญาจะซื้อจะขาย หรือส่วนลด on top 10,000 บาท โดยทางลูกค้าต้องเลือกรับอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

3.ค่าแนะนำ สำหรับลูกค้าเก่า AssetWise , VIP Modiz Rhyme , CBRE , Direct Sales , Blogger, Influencer รับค่าแนะนำ 20,000 บาท บาท ซึ่งผู้ถูกแนะนำจะต้องชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด ผู้แนะนำจึงจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เชค หลังจากนั้นเป็นเวลา 60 วัน หักภาษี ณ. ที่จ่าย 10% และผู้ที่ถูกแนะนำจะได้รับส่วนลดเพิ่ม 10,000
4. ส่วนลดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าลงทะเบียน กรณีลงทะเบียนมาจาก Website แล้วจองในระยะเวลาตั้งแต่ 1-30 ธันวาคม 2563 รับส่วนลดเพิ่มเติมมูลค่า 50,000 บาท ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

5.ราคาเริ่มต้น 2,540,000 บาท ซึ่งเป็นราคาหักส่วนลดที่ 300,000 เรียบร้อยแล้ว ห้อง 1 Bedroom พื้นที่ใช้สอย 23.38-23.40 ตร.ม. เพียง 4 ห้องเท่านั้น ได้แก่ ห้อง A1802-1803 , A1805-A1806

6.เงื่อนไขการชำระเงิน

6.1 สำหรับเงื่อนไขการชำระเงิน ที่เป็นโปรโมชั่น Worry Free ดาวน์เพียง 5% นั้น

ลูกค้าจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติม 10,000 บาท อีกทั้งสามารถผ่อน 0% 10 เดือน กับทางธนาคารกรุงเทพ และ กสิกรไทย โดยสามารถผ่อนได้ทั้งหมด 3 งวด

6.2 เงื่อนไขการชำระเงิน ในกรณีที่ลูกค้าจองเฉพาะตั้งแต่ 1-31 มกราคม 2564

สำหรับห้อง 1 Bed /  1 Bed Exclusive / 1 Bed Extra / 1 Bed Plus

เงินจอง 9,900 บาท และเงินทำสัญญา 9,900 บาท รายละเอียดงวดดาวน์ดังนี้

สำหรับชั้น 8-12A  ผ่อนดาวน์ 3,900 บาท

สำหรับชั้น 14-19  ผ่อนดาวน์ 4,900 บาท

สำหรับชั้น 20-28  ผ่อนดาวน์ 5,900 บาท

งวดบอลลูน ประกอบด้วยงวด 5,15,26,27 อยู่ที่ 20,000 บาท ทุกชั้น

6.3 เงื่อนไขการชำระเงินโปรโมชั่นพิเศษ “ผ่อนดาวน์แค่ครึ่ง” งวดดาวน์ปกติ 1,999 บาท/เดือน เป็นยูนิตประเภท 1Bedroom Extra (B1A และ B2A) จำนวน 14 ยูนิตพิเศษ ได้แก่ A1316 , A1417 , A1516 , A1517 , A1616 , A1617 , A1716 , A1816 , A1817 , A2016 , A2316 , A2416 , A2716 และ A2717

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.