สคบ.และเงื่อนไข โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง

blog

โครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท วัน จำกัด ทะเบียนเลขที่  0105562105241 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   โฉนดที่ดินเลขที่ 142785 , 142786 , 142787 , 259164 และโฉนดที่ดินเลขที่ 28244 , 28245 , 259165 , 259163 , 259158 , 259157 , 259156 , 259155 ซึ่งมีบางส่วนถูกใช้เป็นที่ดินภาระจำยอม เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 2 ไร่ 3 งานเศษ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 30 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 546 ยูนิต และ ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 9 ห้อง เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ พฤษภาคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ กันยายน 2566 จะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร กสิกรไทย ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นโครงการ โมดิซ ไรห์ม รามคำแหง เฟส1

สำหรับลูกค้าที่จอง ตั้งแต่ 23 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 จะได้รับโปรโมชั่นดังนี้

1.จองเพียง 999 บาท รับสิทธิ์ เริ่มผ่อนดาวน์งวดที่ 1 เดือนมกราคม 2565

2.ลูกค้าจะได้รับ iPad PRO 11 นิ้ว WIFI 128 GB. มูลค่า 27,900 บาท (โดยรับจากลูกค้าชำระงวดดาวน์ครบจำนวน 5 งวด ภายใน 60 วัน หากไม่รับสามารถทอนเป็นส่วนลดได้ที่มูลค่า 30,000 บาท)

3.ลูกค้าจองออนไลน์หรือจองในวันแรกที่เข้าเยี่ยมชม จะได้รับส่วนลดเพิ่ม 10,000 บาท

4.กรณีลูกค้าลงทะเบียนมาจาก Website รับส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

5.กรณีค่าแนะนำ MGM ลูกค้าเก่า Assetwise / VIP Modiz Rhyme / Direct Sales / Blogger / Influencer / ลูกค้าทั่วไป และพนักงาน AssetWise สำหรับในกรณีแนะนำ รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท บาท ซึ่งผู้ถูกแนะนำจะต้องชำระงวดดาวน์ครบ 5 งวด ผู้แนะนำจึงจะได้รับค่าแนะนำเป็นแคชเชียร์เชค หลังจากนั้นเป็นเวลา 60 วัน หักภาษี ณ. ที่จ่าย 10%

6.ยูนิตโปรโมชั่นห้องราคา 2.19 ล้าน ห้อง A1001 – A1006  และห้อง 2.24 ล้าน ห้อง A1102-A1106 ไม่ร่วมโปรโมชั่นและส่วนลดใดๆ

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.