สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Modiz สุขุมวิท 50 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Modiz สุขุมวิท 50

blog


โครงการ โมดิซ สุขุมวิท 50 เจ้าของโครงการ บริษัท พรีวิลเลจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105559165807 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์
ที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
โฉนดที่ดินเลขที่ 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313 และ 182914
เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 3-3-93 ไร่
ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น จำนวน 2 อาคาร
อาคารชุดพักอาศัย 33 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
และอาคารจอดรถอัตโนมัติ ความสูงน้อยกว่า 23 เมตร จำนวน 1 อาคาร เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 582 ยูนิต

เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ มีนาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ 15 ธันวาคม 2563

ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า