สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Modiz สุขุมวิท 50 | Assetwise

สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Modiz สุขุมวิท 50

blog

 

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ โครงการ โมดิซ สุขุมวิท 50

โครงการ โมดิช สุขุมวิท 50  เจ้าของโครงการ บริษัท พรีวิลเลจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่  0105559165807   ตั้งอยู่เลขที่  9  ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  ที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

โฉนดที่ดินเลขที่ 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313 และ 182914 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 3-2-93 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย 33 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถอัตโนมัติ เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 582 ยูนิต เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ พฤศจิกายน2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน 2564 โครงการอยู่ระหว่างขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ

ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการ โมดิช สุขุมวิท 50
โครงการตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313 และ 182914 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 3-2-93 ไร่ ตารางวา เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ  พฤศจิกายน 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน 2564ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

งื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์โมดิซ สุขุมวิท 50

1.ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563

2.จอง 0 บาท ทำสัญญา 999 บาท

3.ลูกค้าจองในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย

3.1 จะได้รับส่วนลด 380,000 บาท

3.2 Home Automation

– เปิดปิดไฟ    ,    -ม่านไฟฟ้า    ,   – smart ปลั๊กตรงครัว    ,    – Smart Mirror     ,    – เปิดปิดแอร์+ทีวี 2 จุด

  1. MGM (Member Get Member)

– 1 Bedroom, 1 Bedroom Exclusive, 1 Bedroom Plus   (ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 20,000 บาท)

– 1 Bedroom Exclusive Vertical, 1 Bedroom Plus vertical, 2 Bedroom   (ได้รับค่าแนะนำสูงสุด 50,000 บาท)

ผู้ที่แนะนำจะได้รับแคชเชียร์เชค หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว ภายใน 60 วัน

  1. ส่วนลดพิเศษสู้โควิด

– ส่วนลด 50,000 บาท ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ : โปรโมชั่น ข้อ 3.1 และ ข้อ 5 ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้

**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย

ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.