สคบ.และเงื่อนไขโปรโมชั่น Modiz สุขุมวิท 50

blog

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการ โมดิช สุขุมวิท 50 
โครงการโมดิช สุขุมวิท 50 ตั้งอยู่ที่ ซอยสุขุมวิท 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313 และ 182914 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 3-2-93 ไร่ ตารางวา ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 131/2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์  โครงการ โครงการ โมดิซ สุขุมวิท 50

โครงการ โมดิช สุขุมวิท 50 เจ้าของโครงการ บริษัท พรีวิลเลจ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่  0105559165807   ตั้งอยู่เลขที่  9  ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์  ที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 50 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

โฉนดที่ดินเลขที่ 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313 และ 182914 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 3-2-93 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารชุดพักอาศัย 25 ชั้น จำนวน 2 อาคาร อาคารชุดพักอาศัย 33 ชั้น จำนวน 1 อาคาร และอาคารจอดรถอัตโนมัติ เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 582 ยูนิต ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ 131/2562 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ พฤศจิกายน 2564 และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) ผู้จะซื้อเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางและเงินกองทุนตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ โมดิซ สุขุมวิท 50

  1. ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 30 กันยายน 2564
  2. ลูกค้าจองในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย

2.1 ราคา 2.79 ล้านบาท

2.2 จอง 999 บาท

2.3 ฟรีดาวน์

2.4 FGF มูลค่า 50,000 บาท
3. MGM (Member Get Member)

–  1 Bedroom, 1 Bedroom Exclusive, 1 Bedroom Plus (ได้รับค่าแนะนำหรือเป็นส่วนลดสูงสุด 20,000 บาท)

–  1 Bedroom Exclusive Vertical, 1 Bedroom Plus vertical, 2 Bedroom (ได้รับค่าแนะนำหรือเป็นส่วนลดสูงสุด 50,000 บาท)

ผู้ที่แนะนำจะได้รับแคชเชียร์เชคหรือเป็นส่วนลดหลังลูกค้าโอนกรรมสิทธิ์ห้องเรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลา 60 วัน (โดยยินยอมให้หักภาษี 10%)

  1. ราคาเริ่มต้น 2.79 ล้านบาท คือห้อง A-0906, A-1105, A-1101, B-1404
    ราคาเริ่มต้น 6.49 ล้านบาท คือห้อง A-2002, A-2102, A-2402, C-2802

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.