สคบ.โครงการ บ้านภูริปุรี

blog

โครงการ บ้านภูริปุรี ลาดพร้าว 41

เจ้าของโครงการ บริษัท เอ บี เจ วี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105561092978 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 10,000,000 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่เลขที่ ซอยลาดพร้าว 41 แยก 6-7 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครโฉนดที่ดินเลขที่ 70540 เนื้อที่โครงการ 1-2-42 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารบ้านแถว 3 ชั้น และชั้นลอย จำนวน 3 หลัง 15 คูหา  ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร เกียรตินาคิน ระยะโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นโครงการบ้านภูริปุรี ลาดพร้าว 41 (บ้านจัดสรร)

1.ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ้นสุด 30 กันยายน 2564

2.ราคาเริ่มต้น 16.95 ล้านบาท ขนาด 63.3 ตารางวา ยูนิต C7

3.โปรโมชั่นของแถมมีดังนี้
3.1.ฟรีแอร์ 6 เครื่อง
3.2.ฟรีค่าส่วนกลาง 2 ปี
3.3.ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์
3.4.ฟรีค่ามิเตอร์น้ำ-ไฟ
3.5.ฟรีปูหญ้าและต้นไทรเกาหลี
3.6.ปั้มน้ำ และถังน้ำใต้ดิน
3.7.กล้องวงจรปิด 2 จุด
ของแถมข้อ 1-7 จะได้รับหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

4.ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท (รวมของแถมทุกรายการ) โดยส่วนลดจะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการ บ้านภูริปุรี ลาดพร้าว 41 (บ้านจัดสรร)

โครงการ บ้านภูริปุรี ลาดพร้าว 41 เจ้าของโครงการ บริษัท เอ บี เจ วี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105561092978 ตั้งอยู่ที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน 10,000,000 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการตั้งอยู่เลขที่ ซอยลาดพร้าว 41 แยก 6-7 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครโฉนดที่ดินเลขที่ 70540 เนื้อที่โครงการ 1-2-42 ไร่ ประกอบไปด้วยอาคารบ้านแถว 3 ชั้น และชั้นลอย จำนวน 3 หลัง 15 คูหา  ทางโครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร เกียรตินาคิน ระยะโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายระเอียดและข้อความต่างๆ ในเอกสารฉบับนี้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

………………………………………………….

โครงการ บ้านภูริปุรี พัฒนาการ 38

เจ้าของโครงการ บริษัท เอ บี เจ วี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105561092978 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ และนายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 21017 21017, 22504, 22505, 22506, 22507, 22508, 22509, 22510, 22511, 22512, 22513, 22514, 22515, 22516, 22517, 22518 22519, 22520, 22521, 22522, 22523, 22524, 22525, 22526, 22527, 22528, 22529, 22530, 22531, 22532, 22533, 22534, 22535, 22536, 22537, 22538, 22539, 22540, 22541, 22542 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 5-0-10.4 ไร่ ประกอบด้วย บ้านแถว 3 ชั้น จำนวน 6 หลัง เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 37 คูหา และอาคารสโมสร 1 อาคาร โครงการเริ่มก่อสร้างโดยประมาณ สิงหาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม 2564 โครงการได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 79/2563 ระยะเวลาโปรโมชั่น เงื่อนไขโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*www.assetwise.co.th

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ บ้านภูริปุรี พัฒนาการ 38 (บ้านจัดสรร)

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564
  2. ส่วนลดสูงสุด 500,000 บาท (รวมของแถมทุกรายการ) โดยส่วนลดจะได้รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์
  3. 3. ราคาเริ่มต้น 16.50 ล้านบาท* (บ้านไซส์ L ขนาด 35.3 – 35.4 ตารางวา) ยูนิต A2,A4,A5,B5,B6,C2,C5 และ C6

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2564 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น.

แบบสั้น สำหรับป้าย OOH โครงการ บ้านภูริปุรี พัฒนาการ 38 (บ้านจัดสรร)

โครงการ บ้านภูริปุรี พัฒนาการ 38 เจ้าของโครงการ บริษัท เอ บี เจ วี จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105561092978 ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23

แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท ชำระแล้วทั้งหมด กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์

และนายวีรพันธ์ วิพันธ์พงษ์ ที่ตั้งโครงการ ถนนพัฒนาการ ซอยพัฒนาการ 38 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โฉนดที่ดินเลขที่ 21017, 22504, 22505, 22506, 22507, 22508, 22509, 22510, 22511, 22512, 22513, 22514, 22515, 22516, 22517, 22518 22519, 22520, 22521, 22522, 22523, 22524, 22525, 22526, 22527, 22528, 22529, 22530, 22531, 22532, 22533, 22534, 22535, 22536, 22537, 22538, 22539, 22540, 22541, 22542 เนื้อที่โครงการโดยประมาณ 5-0-10.4 ไร่ ประกอบด้วย บ้านแถว 3 ชั้น จำนวน 6 หลัง เป็นที่พักอาศัยทั้งหมด 37 คูหา และอาคารสโมสร 1 อาคาร โครงการเริ่มก่อสร้างโดยประมาณ สิงหาคม 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ธันวาคม 2564 โครงการได้รับใบอนุญาตจัดสรรที่ดินเลขที่ 79/2563 ระยะเวลาโปรโมชั่น เงื่อนไขโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 และสิ้นสุด 30 กันยายน 2564 ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดและข้อความต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*www.assetwise.co.th