เงื่อนไขโปรโมชั่น โปรสุดสะพาน | Assetwise

เงื่อนไขโปรโมชั่น โปรสุดสะพาน

blog

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น โปรสุดสะพาน#2

1.เงื่อนไขโปรโมชั่น “โปรสุดสะพาน#2” นี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 63– 30 มิ.ย. 63 โครงการที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย มีทั้งหมด 6 โครงการ ได้แก่

– โมดิซ อินเตอร์เชนจ์          – โมดิซ สเตชั่น          – บราวน์ พหลโยธิน 67          – วินน์ พหลโยธิน 52          – เอพพิโซด พหลฯ-สะพานใหม่          – เอช ทู รามอินทรา 21

2.ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต จอง 0 บาท ทำสัญญา 999 บาท พร้อมรับโปรโมชั่นฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนฯ ประกอบด้วย

–  ค่าธรรมเนียมการโอน 0.01%*     – เงินกองทุนชำระครั้งเดียว 500 บาท/ตรม.     – ค่าส่วนกลาง ล่วงหน้า 2 ปี     – ค่านิติกรรม 500 บาท/ห้อง     – เบี้ยประกันอาคาร 500 บาท

–  มาตรน้ำประปา 2,000 บาท        – ค่าติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า  1,250 บาท

3.ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต  สามารถใช้โปรโมชั่น ผ่อนต่ำล้านละ 10 บาท*  ในปีแรก โดยลูกค้าจะต้องใช้สินเชื่อ และผ่านเกณฑ์ของธนาคารออมสินเท่านั้น

4.ลูกค้าที่จองซื้อห้องชุดทุกยูนิต  สามารถใช้โปรโมชั่น ผ่อนต่ำล้านละ 3,500 บาท*  นาน 3 ปี โดยลูกค้าจะต้องใช้สินเชื่อ และผ่านเกณฑ์ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

5. ค่าแนะนำ
5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ Assetwise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ
ข้อ 5.1และข้อ 5.2 ผู้แนะนำรับค่าแนะนำ 30,000 บาท/ห้อง โดยจะได้รับเป็นเช็คเงินสดมูลค่า 27,000 บาท (หักภาษี 10%) โดยจะได้รับหลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว 60 วัน
5.3 Assetwise Club กลุ่มลูกค้า Assetwise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 30,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ5.1 – ข้อ 5.3  ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

6.สิทธิพิเศษ B2B สำหรับ บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ, พนักงานธนาคารทหารไทยทั่วประเทศ, พนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต, พนักงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

รับส่วนลด On top จากโปรโมชั่นปกติ โดยให้เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ เพิ่ม 30,000 บาท ระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2563

7.ราคาเริ่มต้น 1.49 ลบ. เป็นราคาห้อง C503 (Hot Deal) ของโครงการ วินน์ พหลโยธิน 52

*เฉพาะโครงการที่ราคาขายต่ำกว่า 3 ล้านบาท

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563
สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.