Terms And Condition

blog

สคบ.

เงื่อนไขและข้อกำหนด

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขของการชิงโชค

สำหรับลูกค้าจองบ้านหรือห้องชุด พร้อมอยู่ 18 โครงการ ได้แก่ Kave Town Shift, Kave Town Space, Kave TU, โมดิซ รัชดา 32, บราวน์ รัชดา- ห้วยขวาง, แอทโมซ ลาดพร้าว 15, วินน์ ลาดพร้าว-โชคชัย 4, แอทโมซ ลาดพร้าว 71, Atmoz รัชดา – ห้วยขวาง, เอช ทู รามอินทรา 21, บี แคมปัส, โมดิซ อินเตอร์เชนจ์, โมดิซ สเตชั่น พหลฯ-หลักสี่, บราวน์ พหลโยธิน 67, วินน์ พหลโยธิน 52, Atmoz แจ้งวัฒนะ, เอพพิโซด,Glam

 1.  เฉพาะลูกค้าที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน  2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ไม่รวมการจองซื้อผ่านนายหน้า)
 2. ลูกค้าที่ตกลงจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ กับบริษัทฯ จะต้องวางเงินจองและทำสัญญา จึงจะมีสิทธ์ได้ลุ้นจับรางวัล และเมื่อประกาศรายชื่อผู้โชคดี ผู้ได้รับรางวัลจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้นจึงจะมีสิทธิได้รับรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัล ภายใน 60 วันหลังประกาศผลรางวัล เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย (รายละเอียดการรับโอนกรรมสิทธิ์ดูเพิ่มเติมได้ที่ www.Assetwise.co.th)
 1. ลูกค้าจะได้สิทธิ์รับคูปองเพื่อชิงรางวัลจำนวน 1 ใบ ต่อการซื้อต่อ 1 ยูนิต ในวันโอนกรรมสิทธิ์  ลูกค้าจะได้รับคูปองที่ระบุหมายเลข/ห้องชุด ชื่อโครงการ และชื่อลูกค้าที่ระบุในสัญญา ซึ่งลูกค้าจะต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนนำคูปองใส่กล่องรับชิ้นส่วน (รายชื่อผู้รับรางวัลจะต้องเป็นรายชื่อเดียวกันกับที่ระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขาย ไม่รวมการโอนสิทธิ์(ห้ามเปลี่ยนมือ)จากลูกค้ารายแรกไปยังลูกค้ารายใหม่ ซึ่งชื่อในคูปองและในสัญญาจะซื้อจะขายจะต้องตรงกัน)
 2. กรณีผู้ได้รับรางวัล ไม่สามารถติดต่อมารับรางวัลได้ หรือปฏิเสธการรับรางวัลไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการจับรายชื่อผู้โชคดีคนใหม่แทน
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544
 5. หากเกิดข้อพิพาทไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ให้ถือเอาการตัดสินใจของคณะกรรมการเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 6. พนักงานบริษัทฯและบริษัทในเครือ และคณะกรรมการดำเนินงานและครอบครัวพนักงาน ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 7. จับรางวัลใหญ่และประกาศผลรายชื่อผู้โชคดี ณ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านทาง Facebook Live Page AssetWise เวลา 15.00 น. หลังจากประกาศผลรางวัล ผู้โชคดีได้รับรางวัลหลังวันประกาศผลภายใน 60 วัน และบริษัทฯ จะติดต่อเพื่อแจ้งผลให้ผู้โชคดีทราบทางโทรศัพท์ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ในคูปองที่ติดต่อได้

วันเดือนปี เริ่มต้น และสิ้นสุด  10 พ.ย. – 31 ธ.ค. 64

ประเภท และลักษณะ จำนวนและมูลค่ารวม

 1. รางวัลใหญ่ รถยนต์ไฟฟ้า รุ่น Ora Good Cat 400Km Tech (ไม่ระบุสี) มูลค่ารางวัลละ  989,000 บาท บาท จำนวนรวม 1 คัน
 2. สิทธิ์รับรายการส่งเสริมการขาย อาทิเช่น ส่วนลด, ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์, ค่าจดจำนอง, มิเตอร์น้ำ-ไฟ

(สิทธิ์ตามข้อ 2 นี้ ขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ และรายละเอียดส่งเสริมการขายติดต่อได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆ)

เขต หรือ ถิ่นในการจัด

 1. สถานที่จับรางวัลใหญ่ ณ บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 17 มกราคม 2565 ผ่านทาง Facebook Live Page AssetWise เวลา 15.00 น.

สถานที่ให้มารับรางวัล

 1. สถานที่รับรางวัล บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ สถานที่รับสิทธ์ส่งเสริมการขาย รับ ณ โครงการที่ลูกค้าทำสัญญา

โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.AssetWise.co.th หรือโทร. 02-168-0000 
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด