เงื่อนไขโปรโมชั่น

blog

สคบ.
เงื่อนไขและข้อกำหนด
สำหรับลูกค้าจองห้องชุดกับบริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (เฉพาะยูนิตและโครงการที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆหรือ 02-168-0000)

 1. เฉพาะลูกค้าที่จองซื้อห้องและทำสัญญาจะซื้อจะขายกับบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565
 2. ลูกค้าที่ตกลงจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายฯ กับบริษัทฯ จะต้องวางเงินจองและทำสัญญา จึงจะมีสิทธ์ได้จองซื้อห้องในราคาโปรโมชันพิเศษ
 3. ราคาเริ่มต้น 1.99 – 2.99 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 1. โครงการ Brown พหลโยธิน 67 ราคาเริ่มต้น 99 ล้านบาท เป็นห้องประเภท 1 Bedroom Plus ได้แก่ยูนิต A304
 2. โครงการ Modiz Interchange ราคาเริ่มต้น 49 ล้านบาท เป็นห้องประเภท 1 Bedroom Extra ได้แก่ยูนิต A221, A422
 3. โครงการ Modiz รัชดา 32 ราคาเริ่มต้น 79 ล้านบาท เป็นห้องประเภท 1 Bedroom Plus ได้แก่ยูนิต A426, A626, A215
 4. โครงการ Wynn Condo โชคชัย 4 ราคาเริ่มต้น 39 ล้านบาท เป็นห้องประเภท 1 Bedroom Plus ได้แก่ยูนิต C806, C808
 5. โครงการ Wynn Condo พหลโยธิน 52 ราคาเริ่มต้น 39 ล้านบาท เป็นห้องประเภท 1 Bedroom Plus ได้แก่ยูนิต A707, A713
 6. โครงการ H2 รามอินทรา 21 ราคาเริ่มต้น 49 ล้านบาท เป็นห้องประเภท 2 Bedroom ได้แก่ยูนิต W701
 7. โครงการ Modiz Station ราคาเริ่มต้น 99 ล้านบาท เป็นห้องประเภท 1 Bedroom Extra ได้แก่ยูนิต 833
 8. โครงการ B Campus ราคาเริ่มต้น 79 ล้านบาท เป็นห้องประเภท 2 Bedroom Plus ได้แก่ยูนิต BC829
 9. โครงการ Episode ราคาเริ่มต้น 79 ล้านบาท เป็นห้องประเภท 1 Bedroom Plus ได้แก่ยูนิต 919
 1. ส่วนลดและโปรโมชั่นอื่นๆ ที่รวมกันแล้ว ต้องมีราคาขายสุทธิไม่ต่ำกว่าราคา Base Price
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข กติกา โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

* ภาพที่ใช้ในสื่อโฆษณาเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง

** ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2565 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Centerเบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

*** โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ www.AssetWise.co.th