แอสเซทไวส์ รับมอบรางวัล “หนังสือชมเชย ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้”

แอสเซทไวส์ รับมอบรางวัล “หนังสือชมเชย ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้”

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล “หนังสือชมเชย ผู้ช่วยเหลือราชการกรมป่าไม้” ในสาขาส่งเสริม และพัฒนาป่าชุมชน

.

เพื่อแสดงว่า องค์กรมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยฟื้นฟูพื้นที่ป่าชุมชนให้อุดมสมบูรณ์ และเป็นการสนับสนุนภารกิจงานด้านป่าชุมชนของกรมป่าไม้ให้สำเร็จุล่วงตามกรอบที่กำหนด โดยมีคุณวุฒิ วิพันธ์พงษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับมอบรางวัลจาก คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

.

เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ที่สะท้อนให้เห็นว่า “แอสเซทไวส์มุ่งมั่นช่วยเหลือ และใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง”

#Growgreen#AssetWise#WeBuildHappiness

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

訂閱以接收新聞和優惠

你的郵箱