การวิจัยและการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

การวิจัยและการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์


ในการสร้างหรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น นอกจากการวางแผน การออกแบบ และการก่อสร้างแล้ว การทำวิจัยก่อนการพัฒนาโครงการ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะการวิจัยจะเป็นที่มาของการจัดระเบียบ รวบรวมข้อมูลเพื่อจะเอามาประกอบการตัดสินใจ และประเมินการก่อสร้างและพัฒนาโครงการ งานวิจัยที่มีคุณภาพ จะเป็นที่มาของ ข้อมูลทั้ง 3 ด้านที่จำเป็นในการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วย


1.ต้นทุน – ได้ต้นทุนที่ดี มีความคุ้มค่ามากขึ้น


2.คุณภาพ
[ ] ด้านมาตรฐานงาน – กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะผลลัพธิ์ด้านระยะเวลา
[ ] ด้านความงาม – มีแนวคิด Concept Context ที่ลึกซึ้งเข้าถึงใจ กับ ผู้บริโภคหรือลูกค้ามากยิ่งขึ้น
[ ] ด้านการใช้งาน – สินค้ามีการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการได้ดียิ่งขึ้น


3.นวัตกรรม – แก้ปัญหา เสริมสร้างความสะดวก และส่งเสริมด้านการแข่งขัน เป็นผู้นำอย่างแตกต่าง


ทั้ง 3 ด้านเป็นมิติที่ทำให้ เกิดจุดแข็ง และจุดขาย ที่แตกต่างๆ มีโอกาสสร้างความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้นกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมเดียวกัน


บทบาทดังกล่าว หากพิจารณาในกระบวนการที่จะให้ได้มาซึ่งผลลัพธ์นั้น ก็คือ การใช้ทักษะ ด้านกลยุทธ์ และด้านการวิจัย (Research) เราจึงมักจะได้ยินการใช้คำเชื่อมต่อเนื่อง ว่า “การวิจัย และ การพัฒนา”(ธุรกิจ)นั่นเอง


และนี่คือ สิ่งที่มักจะสะท้อนให้เห็นในผลลัพธิ์ของหลายๆ องค์กร จากการมีโครงสร้าง และบทบาทขององค์กร ที่แตกต่าง จึงขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ


เพราะเรา ไม่ได้สร้างแค่…”ที่อยู่อาศัย”
แต่เราสร้าง…”การอยู่อาศัย”


ขอเชิญพิสูจน์ และสัมผัสกับโครงการต่างๆทั้ง บ้าน คอนโดและทาวน์โฮม จาก ASSETWISE ได้แล้ววันนี้
ASSETWISE “เราจะมุ่งสร้าง ความสุข ให้ทุกการอยู่อาศัย”

#ความสุขที่ออกแบบมาเพื่อคุณ…We Build Happiness

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

訂閱以接收新聞和優惠

你的郵箱

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่