ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Oasis Onnut

เจ้าของโครงการ โดย บริษัท ไวส์ เอสเตท 7 จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105564085689 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ที่ตั้งเลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 360 ล้านบาท (ชำระเต็ม) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช โฉนด 88430 ขนาดที่ดินขนาด 10-1-98 ไร่ ตั้งอยู่ที่ ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร อาคารชุดสูง 8 ชั้น 5 อาคาร รวม 1,110 ห้อง (เพื่อพักอาศัย 1,108 ห้อง / เพื่อการพาณิชย์ 2 ห้อง) ที่ดิน มีภาระผูกพันธ์กับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ผ่านการอนุมัติ EIA และได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง เลขที่ 3/2565 เริ่มก่อสร้าง 10 ตุลาคม 2565 จะแล้วเสร็จประมาณ 31ธันวาคม 2566 และจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยเจ้าของห้องชุดต้องจ่ายเงินกองทุน ค่าส่วนกลาง ภาษี ค่าธรรมเนียม ตามที่เจ้าของโครงการ/นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด ภายใต้กฎหมายอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่น โครงการ แอทโมซ โอเอซิส อ่อนนุช 

 1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 ธันวาคม 2566 
 2. เงื่อนไขการจอง  
  2.1 จอง 999 บาท   
  2.2 ทำสัญญา 10,000 บาท 
  2.3 ฟรีเงินดาวน์  (ชำระเงินจอง 999 บาท และ เงินสัญญา 10,000 บาท ภายใน 7 วัน หรือตามที่บริษัทฯ กำหนด เงินส่วนที่เหลือ ชำระ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด)
  2.4 ส่วนลดสูงสุด 300,000 บาท รับ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือเปลี่ยนเป็น เงินคืน (Cashback) มูลค่ารวมกับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน 300,000 บาท และจะได้รับเช็คเงินสดภายใน 45 – 60 วัน หลังวันโอนกรรมสิทธิ์
 3. ยูนิตราคาพิเศษ ราคา 1.69 ลบ.* คือ ขนาด 1 ห้องนอน ขนาด 24.10 ตร.ม. ตำแหน่ง E306 โดยยูนิตนี้ จะไม่เข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ อีกทั้งสิ้น
 4. ค่าแนะนำ  
  4.1  FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท/ห้อง โดยผู้แนะนำต้องถูกหักภาษี 10% โดยจะรับเป็นเช็คเงินสดหลังจากผู้แนะนำโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน
  4.2  MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ จะได้รับค่าแนะนำสูงสุด 40,000 บาท/ห้อง โดยผู้แนะนำต้องถูกหักภาษี 10% โดยจะรับเป็นเช็คเงินสดหลังจากผู้แนะนำโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน
  4.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มสูงสุด 20,000 บาท ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 4.1 ,ข้อ 4.2 , 4.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้ กรณีที่ลูกค้าไม่ได้มีการแนะนำ MGM / FGF หรือใช้สิทธิ์ B2B ฝ่ายขายสามารถ นำไปใช้เป็นส่วนลดเพิ่มเติมจากส่วนลดสูงสุดได้
 5. โปรโมชั่นพิเศษเพื่อกระตุ้นการเข้าชมโครงการ ฟรีบัตร Lotus’s Gift Card มูลค่า 300 บาท* 
 6. โปรโมชั่นพิเศษกระตุ้นการจอง เมื่อลูกค้า จองและทำสัญญา รับบัตรเติมน้ำมัน 1,000 บาท ได้รับหลังทำสัญญา ภายใน 60 วัน โดยลูกค้าต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ณ วันรับของรางวัลพร้อมแนบบัตรประชาชนแสดงตน
 7. โปรโมชั่นห้องตกแต่งพร้อมขาย มูลค่า 100,000 บาท ให้ภายใน 60 วันหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ แบ่งให้เป็น 
  7.1 Gift Voucher Index 50,000 บาท 
  7.2 Cen Pay 50,000 บาท 
 8. แคมเปญ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1.0 % 3 ปี  ของธนาคาร SCB  โดยทางโครงการจะ Subsidies ดอกเบี้ย (3ปี) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 9. เงื่อนไขการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
  9.1 รับทองมูลค่า 1 บาท (ทองคำแท่ง 96.5% มูลค่าปัจจุบัน ประมาณ 33,900 บาท) หรือเปลี่ยนเป็น เงินคืน (Cashback) มูลค่ารวมกับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ไม่เกิน 40,000 บาท และจะได้รับเช็คเงินสดภายใน 45 – 60 วัน หลังวันโอนกรรมสิทธิ์ 
  9.2 จะได้รับ Voucher Cenpay 10,000 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นส่วนลดหรือเงินสดใดๆ ได้ 
  ทั้ง 2 ข้อลูกค้าต้องจอง และโอนกรรมสิทธิ์ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
 10. รายการและมูลค่าโปรโมชั่นอาจแตกต่างกันในแต่ละยูนิตที่ร่วมรายการ

*เงื่อนไขโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

訂閱以接收新聞和優惠

你的郵箱

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่