ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Atmoz Portrait Srisaman

เจ้าของโครงการ บริษัท เอสเตท คิว จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ แอทโมซ พอร์เทรต ศรีสมาน เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวนทั้งหมด 680 ห้อง (สำหรับพักอาศัย 678 ห้อง และสำนักงาน-พาณิชย์ 2 ห้อง) ที่ตั้งโครงการ ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี บนที่ดินโฉนดเลขที่ 88430 ขนาดที่ดินโดยประมาณ  5 – 0 – 39.5 ไร่ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร ใบอนุญาตก่อสร้างเลขที่ นบ.52204/6324 เริ่มก่อสร้าง สิงหาคม 2565 คาดว่าแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2567 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / พิมพ์เมื่อ 1 มิถุนายน 2566

เงื่อนไขโปรโมชั่น AssetWise Grand Sale โครงการ แอทโมซ พอร์เทรต ศรีสมาน

ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566

 1. จองพร้อมลุ้นรางวัลใหญ่ ลูกค้าที่จองและทำสัญญา 7 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566
  1.1 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถยนต์ BYD Dolphin Standard Range มูลค่า 699,000 บาท อ้างอิงราคาจากการเปิดตัวช่วงเดือนกรกฎาคม 2566 ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการขึ้นลงของตลาด
  1.2 iPhone 14 (128GB) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,900.- บาท
  1.3 iPad Air Wi‑Fi 64 GB จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 23,900.- บาท
  1.4 Samsung TV 50” QLED 4K Q63C+B Series Soundbar HW-B550 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,410.- บาท
  1.5 Dyson Pure Cool air purifier TP00 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,900.- บาท
  1.6 Marshall Action III จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 12,990.- บาท
  1.7 AirPods Max จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท
  1.8 Apple Watch Series 8 41mm. จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,900 บาท
 2. เมื่อจองภายในงาน AssetWise Grand Sale ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2566 จะได้รับCenpay มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล ภายในวันที่จอง
 3. เมื่อจองภายในงาน AssetWise Grand Sale ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว หรือจองที่โครงการฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 30พฤศจิกายน 2566 จะได้รับ Cenpay เพิ่มเติม มูลค่า 10,000 บาท โดยจะได้รับหลังโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน

โดยจะจับรางวัลและประกาศผล ที่บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง Facebook Live Page AssetWise เวลา 14.00 น. หลังจากประกาศผลรางวัล ผู้โชคดีได้รับรางวัลหลังวันประกาศผลภายใน 60 วัน ของรางวัลดังกล่าวผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ในวันรับมอบรางวัล ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล รถยนต์ BYD Dolphin Standard Range มูลค่า 699,000 บาท จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัล ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป. 101/2544 ตลอดจนค่าทะเบียน ค่าภาษีรถยนต์ ค่าโอนเปลี่ยนชื่อ* สำหรับโครงการพร้อมอยู่ลูกค้าจะได้รับของรางวัลต่างๆหลังวันโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน ราคาเริ่ม 1.49 ล้าน เป็นราคาพิเศษหักส่วนลดแล้ว  เป็นราคาของห้อง A303 แบบ 1 Bedroom มีขนาด 22.80 ตร.ม.

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด  และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2566 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

訂閱以接收新聞和優惠

你的郵箱

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่