B Campus ประชาชื่น-แยกพงษ์เพชร | Assetwise

เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท 39 เอสเตท จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105556007330 ที่ตั้ง 505/3 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ชำระเต็ม) กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ นายประชา กนิลฐานนท์
โครงการ บีแคมปัส คอนโดมิเนียม โฉนดเลขที่ 15726 ทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เลขที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
เนื้อที่ดิน 1-2-11 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 206 ห้อง ที่ตั้งโครงการ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ไม่มีภาระผูกพันธ์ เริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2557 แล้วเสร็จปี 2558
ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อโครงการ

บริษัท 39 เอสเตท จำกัด
120/3 ม.1 ซ.สมบัติเทพ ถ.ประชาชื่น
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

02-168-0000