เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท 39 เอสเตท จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105556007330 ที่ตั้ง 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ทุนจดทะเบียน 200,000,000 บาท (ชำระเต็ม) กรรมการผู้จัดการ นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ นายประชา กนิลฐานนท์
โครงการ บีแคมปัส คอนโดมิเนียม โฉนดเลขที่ 15726 ทะเบียนอาคารชุด เลขที่ 8/2558
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร
เนื้อที่ดิน 1-2-11 ไร่ จำนวนห้องชุดพักอาศัย 206 ห้อง ที่ตั้งโครงการ ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ไม่มีภาระผูกพันธ์
ภาพทั้งหมดเป็นภาพจำลองของโครงการ
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด, ราคา, การตกแต่งภายในตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์

  1. ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2563 – 29 กุมภาพันธ์ 2563
  2. ส่วนลดสูงสุด 1,000,000 บาท โดยจะได้รับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่าสูงสุด 1,000,000 บาท
  3. ทองคำหนักสูงสุด 10 บาท จะได้รับภายใน 60 วันหลังจาก วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือสามารถเลือกรับเป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ มูลค่า 40,000 บาท

4.โปรโมชั่นห้องแต่งขาย

-ห้อง 613 ราคาพิเศษ 2,990,000 บาท จาก 3,980,000 บาท

-ห้อง 829 ราคาพิเศษ 3,990,000 บาท จาก 5,580,000 บาท

  1. ค่าแนะนำ

5.1 FGM ค่าแนะนำนอก บุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ลูกค้าเก่า AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

5.2 MGM ค่าแนะนำใน ลูกค้าเก่าที่จองซื้อโครงการ AssetWise แนะนำเพื่อนมาซื้อโครงการ

ข้อ 5.1 และข้อ 5.2 รับค่าแนะนำ 50,000 บาท/ห้อง โดยผู้ที่แนะนำจะได้รับแคชเชียร์เชค 50,000 บาท (หักภาษี ณ. ที่จ่ายแล้วคงเหลือ 45,000 บาท)  หลังจากผู้ถูกแนะนำโอนกรรมสิทธิ์แล้ว

ภายใน 60 วัน

5.3 AssetWise Club กลุ่มลูกค้า AssetWise ที่ซื้อโครงการเพิ่ม จะได้รับส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม 50,000 บาท

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ส่วนลดตามข้อ 5.1 ,ข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 ได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ส่วนลดร่วมกันได้

6.ห้องราคาพิเศษเป็นราคาของห้อง 613 ราคา 2,990,000 บาท จาก 3,980,000 บาท

*อ้างอิงราคาทอง ณ วันที่ 06/01/2563 บาทละ 22,500 บาท จาก www.goldtraders.co.th

** บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 สอบถามเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขาย ติดต่อ Call Center

เบอร์ 02-168-0000 ทุกวัน เวลา 09.00 น. – 18.00 น.

ติดต่อโครงการ

บริษัท 39 เอสเตท จำกัด
120/3 ม.1 ซ.สมบัติเทพ ถ.ประชาชื่น
ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

02-168-0000