สคบ.สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์โครงการ เคฟ ซี้ด เกษตร

เจ้าของโครงการ  บริษัท ไวส์ เอสเตท 10 จำกัด (สำนักงานใหญ่) ทะเบียนเลขที่ 0105564086588 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารนายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ เคฟ ซี้ด เกษตร เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น 3 อาคาร จำนวน 600 ห้อง ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 34 แยก 11-10 แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โฉนดเลขที่ 40959, 34418, 34417, 40941, 34415, 34414 เนื้อที่โครงการประมาณ 3-3-10.9 ไร่ อยู่ระหว่างการขอ EIA และใบอนุญาตก่อสร้างอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาต คาดว่าก่อสร้างประมาณเดือนมกราคม 2566 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนมีนาคม 2567 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดโปรโมชั่น ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567

1. โปรโมชั่น Standard

1.1. ส่วนลดมาตรฐานสูงสุด 700,000 บาท

1.2. โปรโมชั่นสำหรับพนักงาน ASW รับส่วนลดพิเศษ ห้องละ 50,000 บาท

1.3. โปรโมชั่นส่วนลด On top ได้สูงสุดห้องละ 80,000 บาท

1.4 โปรโมชั่นสำหรับการแนะนำโครงการ 

 • สำหรับ Blogger หากแนะนำมาจอง รับค่า• แนะนำห้องละ 30,000 บาท
 • สำหรับลูกค้าทั่วไปหากแนะนำมาจอง รับค่าแนะนำสูงสุดห้องละ 300,000 บาท

หมายเหตุ
1.ผู้แนะนำจะได้รับค่าแนะนำต่อเมื่อผู้ถูกแนะนำชำระ ค่าจอง, ค่าทำสัญญา, เงินงวดดาวน์ จนครอบคลุมมูลค่าของค่าแนะนำที่ได้รับแล้ว
2.ผู้แนะนำจะถูกหัก ภาษี 10% ของจำนวนค่าแนะนำ
3.ค่าแนะนำสำหรับลูกค้าทั่วไป สำหรับกลุ่มพนักงาน ASW จะไม่สามารถแนะนำตนเองและพนักงาน ASW ได้ แต่จะสามารถแนะนำบุคคลภายนอกได้
4.ค่าแนะนำสำหรับลูกค้าทั่วไปจะไม่สามารถรับค่าแนะนำตนเองได้

1.5 ส่วนลดการลงทะเบียนออนไลน์สูงสุด 100,000 บาท

2. ฟรี ค่าผ่อนดาวน์

ในช่วงระยะเวลากิจกรรม สามารถเลือกรับโปรโมชั่น ฟรีค่าผ่อนดาวน์ได้ โดยโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกแบบห้อง

3. จอง 999 บาท

ในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นสามารถเลือกชำระค่าจอง 999 บาท ได้ โดยโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้กับทุกแบบห้อง

4. โปรฯ เรียนฟรี 4 ปี

พิเศษสำหรับกลุ่ม นักศึกษา หากจองโครงการภายในช่วงเวลากิจกรรม สามารถเลือกรับโปรโมชั่น  Cash back สูงสุด 300,000 บาท หลังโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน หรือเลือกรับเป็น ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

5. ฟรี ค่าใช้จ่าย ณ วันโอนฯ

จองในช่วงระยะเวลากิจกรรม สามารถใช้โปรโมชั่น ฟรีค่าใช้จ่าย ณ วันโอนกรรมสิทธิ์

หมายเหตุ : ยกเว้นค่าจดจำนอง

6. ส่วนลด On-top Gift voucher central

จองในช่วงระยะเวลากิจกรรมรับส่วนลด On-top เป็น Gift voucher central มูลค่า 10,000 บาท

หมายเหตุโปรโมชั่น
– จะได้รับ Voucher หลังโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน
– ลูกค้าต้องชำระค่าภาษีหัก ณ ที่ จ่าย 5%

7. Premium Gift แก้ว Starbucks

เมื่อลูกค้าจองภายในช่วงกิจกรรม สามารถเลือกรับแก้ว Starbucks จำนวน 1 ใบ มูลค่า 1,200 บาท (โดยลูกค้าจะได้รับณ วันทำสัญญา)

8. ห้องราคาพิเศษ 2.19 ลบ.

ห้องราคาพิเศษราคา 2.19 ลบ. เป็นห้อง Type 1 Bedroom Exclusive ขนาด 25.60 ตร.ม. ได้แก่ห้อง A213,A214,A215,A216,A217,A218,A313,A315,A317,A321,B203,B204,B205,B206,B207,B208,B209,B210,B211,B212,B213,B214,B215,B307,B308,B309,B310,B311,B312,B314,B315

หมายเหตุ 
– ห้อง 2.19 ลบ. จะไม่ได้รับโปรโมชั่น Free all
– โปรโมชั่น ราคา, ส่วนลดและของแถมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแผนกลยุทธ์การขายการตลาด    

9. แพ๊คเกจเครื่องใช้ไฟฟ้า

จองในช่วงระยะเวลากิจกรรมสามารถเลือกรับ Gift voucher Central มูลค่า 50,000 บาท จำนวน 2 ใบ หลังโอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 60 วัน หรือเลือกรับเป็น ส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ได้

10. Corporate campaign เปย์ใจไป Japan ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567

 • โปรโมชั่นอยู่ฟรีนานสูงสุด 3 ปี” ด้วยเงื่อนไขการผ่อนล้านละ 3,500 บาท ต่อเดือน ต่อห้องชุด ซึ่งเป็นอัตราเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเริ่มต้น ที่ธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯกำหนด โดยบริษัทฯ ช่วยผ่อนชำระตามอัตราดังกล่าวเป็นระยะเวลานานสูงสุด 3 ปี เงื่อนไขตามข้อตกลงของบริษัทฯ และธนาคารพาณิชย์กำหนด ทั้งนี้ตามจำนวนวงเงินสินเชื่อที่ลูกค้าได้รับอนุมัติจากธนาคารพาณิชย์ที่บริษัทฯ กำหนด เท่านั้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการผิดนัดหรือผิดสัญญาที่ เกี่ยวกับการขอสินเชื่อดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดก็ตาม โปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการพร้อมอยู่เฉพาะโครงการที่เข้าร่วม และยูนิตที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น
 • โปรโมชั่นเที่ยวญี่ปุ่น ลูกค้าจะได้รับ Gift Voucher มูลค่า 60,000 บาท เป็นค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศญี่ปุ่น (ท่าอากาศยานนานาชาตินะริตะ) พร้อมที่พัก 2 ท่าน จำนวน 3 คืน กับบริษัทฯ ที่กำหนดเท่านั้น
  • กรณีโครงการพร้อมอยู่ ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขายตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2567 และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567
  • ลูกค้าจะได้รับโปรโมชั่นหลังจากโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยแล้ว ภายใน 90 วัน
  • Gift Voucher มีอายุตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567
  • โรงแรมที่พักระดับ 4 ดาว จำนวน 3 คืน ในโตเกียว ตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • หากลูกค้าต้องการขยายระยะเวลาในการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขจากที่ระบุไว้ ลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างกับทางบริษัททัวร์เอง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโปรโมชั่น โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

11. Molly pop mart

ในช่วงระยะเวลากิจกรรม เมื่อจองโครงการ 5,000 บาท รับ 1 สิทธิ์จับรางวัลตุ๊กตา Molly pop mart มูลค่า 650 บาท

หมายเหตุ
– ในกรณีที่ลูกค้ากู้ไม่ผ่าน ทางโครงการจะไม่คืนเงินจอง และลูกค้าไม่ต้องคืนของรางวัล

* สำหรับโปรโมชั่น ข้อ 1-6,8-10 ถือเป็นงบของฝ่ายขาย
* สำหรับโปรโมชั่น ข้อ 7,11 ถือเป็นงบของฝ่ายการตลาด
*มูลค่าของแถมเมื่อรวมกับส่วนลดมารตฐานของโครงการแล้วต้องไม่ต่ำกว่าราคา Base price ที่โครงการกำหนด
*โปรโมชั่นส่วนลดและของแถมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแผนกลยุทธ์การขายการตลาด    

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

Sign up for Newsletter

Please Fill in your E-mail

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่