ข้อกำหนดและเงื่อนไขโครงการ Modiz Vault Kaset Sripatum

เจ้าของโครงการ บริษัท ไวส์ เอสเตท 13 จำกัด ที่ตั้งสำนักงาน 9 ซอยรามอินทรา5 แยก23 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท (ชำระเต็มจำนวน) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกรมเชษฐ์ วิพันธ์พงษ์ โครงการ โมดิซ วอลท์ เกษตร-ศรีปทุม เป็นอาคารชุดพักอาศัย 2 อาคาร อาคารเอ สูง 21 ชั้น จำนวน 637 ห้อง อาคารบี สูง 7 ชั้น จำนวน 161 ห้อง ทั้งหมด 798 ห้อง (สำหรับพักอาศัย 787 ห้อง และสำนักงาน-พาณิชย์ 11 ห้อง) ที่ตั้งโครงการ ซอยพหลโยธิน 49/1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 125954, 9214, 169031, 14800 ขนาดที่ดินโดยประมาณ  5-01-42 ไร่ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โครงการอยู่ระหว่างขออนุมัติ EIA เริ่มก่อสร้างโดยประมาณ มกราคม 2567 คาดว่าจะแล้วเสร็จ มิถุนายน 2569 จะจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบชำระค่าเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามที่กำหนดในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด ภาพทั้งหมดเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และขนาดพื้นที่ห้องเพื่อให้เกิดความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  

รายละเอียดโปรโมชั่น AssetWise Grand Sale 

 1. จอง 999 บาท
 2. จองพร้อมลุ้นรางวัล ตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566
  2.1 iPhone 14 (128GB) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 32,900.- บาท
  2.2 iPad Air Wi‑Fi 64 GB จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 23,900.- บาท
  2.3 Samsung TV 50” QLED 4K Q63C+B Series Soundbar HW-B550 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 20,410.- บาท
  2.4 Dyson Pure Cool air purifier TP00 จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 14,900.- บาท
  2.5 Marshall Action III จำนวน 5 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 12,990.- บาท
  2.6 AirPods Max จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,900 บาท
  2.7 Apple Watch Series 8 41mm. จำนวน 3 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,900 บาท
 3. เมื่อจองภายในงาน AssetWise Grand Sale ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2566 จะได้รับ Cenpay มูลค่า 500 บาท จำนวน 50 รางวัล ภายในวันที่จอง
 4. เมื่อจองภายในงาน AssetWise Grand Sale ที่ เซ็นทรัล ลาดพร้าว หรือจองที่โครงการฯ ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2566 จะได้รับ Cenpay เพิ่มเติม มูลค่า 10,000 บาท โดยจะได้รับหลังโอนกรรมสิทธิ์ 60 วัน

โดยจะจับรางวัลและประกาศผล ที่บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ผ่านทาง Facebook Live PageAssetWise เวลา 14.00 น. หลังจากประกาศผลรางวัล ผู้โชคดีได้รับรางวัลหลังวันประกาศผลภายใน 60 วัน ของรางวัลดังกล่าวผู้รับรางวัลต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5 % ในวันรับมอบรางวัล ลูกค้าจะได้รับของรางวัลเมื่อชำระเงิน จองทำสัญญาและชำระเงินดาวน์ แล้วครบ 8 งวด

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้เฉพาะยูนิตโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น รายละเอียดยูนิตที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการและจะมีผลสมบูรณ์เมื่อปฏิบัติครบตามเงื่อนไขและรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น โปรโมชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจจะได้รับแตกต่างกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการที่เข้าร่วมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02 168 0000

ค้นหา

โครงการที่คุณอาจสนใจ

Sign up for Newsletter

Please Fill in your E-mail

  1/3
  เพิ่ม Kave AVA ในรายการเปรียบเทียบ แล้ว
  เปรียบเทียบ
  1/3
  นำ Kave AVA ออกจากรายการ เปรียบเทียบแล้ว
  เปรียบเทียบได้สูงสุด 2 โครงการ

  กรุณาลบโครงการที่เลือกไว้ 1 โครงการ เพื่อเพิ่มโครงการใหม่