Hero Banner Hero Banner

AssetWise Health Solution

คือความตั้งใจที่จะยกระดับการพักอาศัย ในด้านสุขภาพให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิต
ทั้งในเรื่องเรื่องของการออกแบบโครงการ  วัสดุที่เลือกใช้ การให้ความรู้แก่บุคลากร ไปจนถึงกิจกรรมกับลูกบ้าน
ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้ดำเนินการมาโดยตลอด และในปัจจุบัน ด้วยรูปแบบการใช้ชีวิต ที่เปลี่ยนไป
เราจึงได้ต่อยอดการให้บริการ ด้วยการพัฒนา Platform เพื่อรองรับ การบริการ Virtual Hospital โดยความร่วมมือจากโรงพยาบาลชั้นนำ
ซึ่งตอบรับเป็นพันธมิตรการให้บริการ ทำให้การบริการดังกล่าวมีความแข็งแกร่ง และสามารถใช้บริการได้จริง
นอกไปจากนี้เรายังได้พัฒนา Health Station ซึ่งรวบรวมอุปกรณ์การดูแลสุขภาพ
เช่น เครื่องวัดมวลกาย เครื่องวัดความดัน เครื่อง AED
ที่สำคัญ เรายังได้จัดเตรียมเครื่อง Tyto Care เพื่อเชือมต่อกับบริการ Virtual Hospital
เพื่อให้สามารถรับการให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนยกโรงพยาบาลมาไว้ที่บ้านในยามเจ็บป่วย
ทั้งหมดนี้เพราะเราคิดว่า ความสุขของการพักอาศัยในทุกวัน มาจากการมีสุขภาพที่ดีเชื่อมต่อบริการทางการแพทย์ เปลี่ยนการไปพบแพทย์ให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆ เพียงปลายนิ้ว ผ่านการให้บริการจากโรงพยาบาลชั้นนำ

สิทธิพิเศษด้านสุขภาพ สำหรับสมาชิก AssetWise Club ด้วยบริการที่หลายหลายตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิตเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

กิจกรรมเพื่อสุขภาพที่คลอบคลุมการมีสุขภาพดีในทุกด้าน ทั้งการออกกำลังกาย workshop สอนทำอาหารคลีน การอบรม CPR ที่จัดขึ้นเฉพาะเพื่อสมาชิก AssetWise Club

นานาสาระด้านสุขภาพ ที่สรรหามาแบ่งปัน ให้กับสมาชิก เพื่อการมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งกายและใจ