สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกบ้านในโครงการของ AssetWise

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกบ้านในโครงการของ AssetWise นอกจากการยกระดับการทำความสะอาดในโครงการแล้วเรายังได้จัดทีมงานเข้าฉีดพ่นละอองฆ่าเชื้อไวรัส ในโครงการต่างๆ เพื่อช่วยป้องกันทุกท่านให้ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส Covid-19 และสร้างความมั่นใจในการพักอาศัยให้มากขึ้น
มาร่วมด้วยช่วยกันผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมๆ กันนะคะ
หมายเหตุ : สำหรับโครงการอื่นๆ จะทยอยเข้าไปดำเนินการโดยเร็วที่สุด