ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)

AssetWise Club ข่าวสารและกิจกรรม

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) “ASW”
ขอประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนครั้งแรก (IPO)
ประกาศราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ 9.82 บาท
โดยมีระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 21 เมษายน 2564
โดยมี
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด http://www.asiaplus.co.th
ผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) http://www.krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.kgieworld.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) http://www.maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) https://www.utrade.co.th